Zapytania ofertowe do projektów badawczych 

Zapytanie ofertowe nr 3/2019/811

 

Zapraszamy do składania ofert na realizacje badania w sześciu krajach w ramach projektu pt. „Przedsiębiorczość kobiet: Model zależności między procesami zachodzącymi w obszarze biznes-rodzina a osiągnięciami firmy” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: nauka@kozminski.edu.pl do dnia 27 czerwca 2019 r. do godziny 23:59:59 lub w innej formie przedstawionej w zapytaniu

 
Więcej informacji w załączniku.

Unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/2019/811 z dn. 25.04.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie  informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/2019/811 z dn. 25.04.2019 r. dotyczącego realizacji badania  w sześciu krajach w ramach projektu pt. „Przedsiębiorczość kobiet: Model zależności między procesami zachodzącymi w obszarze biznes-rodzina a osiągnięciami firmy”.

Z uwagi na fakt, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie do 24.05.2019 wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez firmę IPSOS Sp. z o.o., NIP: 525-21-99-297 z siedzibą przy ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa, jednakże cena tej oferty znacznie przekracza budżet, który Zamawiający otrzymał na realizację badania, Zamawiający podjął decyzję o zaprzestaniu dalszego postępowania i unieważnieniu niniejszego Zapytania.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Więcej informacji w załączniku.