Zapytania ofertowe do projektów badawczych 

Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2019 r. na wykonanie badania CATI

 

Zapraszamy do składania ofert na realizacje badania CATI w ramach projektu pt. „Przedsiębiorczość kobiet: Model zależności między procesami zachodzącymi w obszarze biznes-rodzina a osiągnięciami firmy” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i  finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: nauka@kozminski.edu.pl do dnia 08 marca 2019 r. do godziny 23:59:59  z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 1/2019/811– badanie CATI”, lub w innej formie przedstawionej w zapytaniu

 
Więcej informacji w załączniku.