Zapytania ofertowe do projektów badawczych 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/914

 W związku z realizacją  projektu pt. „ KOZMINSKI INSIGHT” nr SONP/SN/461298/2020 dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszamy do złożenia oferty na realizacje 20 kampanii promocyjnych promujących wyniki badań naukowych prowadzonych w Akademii.

 Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty prosimy przesłać ją na adres e-mail: nauka@kozminski.edu.pl do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 23:59:59  z dopiskiem  w tytule wiadomości: „Zapytanie ofertowe nr  1/2020/914 promocja badań naukowych”, lub w innej formie przedstawionej w zapytaniu.

 Szczegółowe informacje na temat zapytania przedstawiamy w załączniku.

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/822

 W związku z realizacją projektu pt. „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne” nr 2017/26/D/HS6/01157 finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie badania metodą funkcjonalnego oraz strukturalnego rezonansu magnetycznego (sMRI i fMRI) z wykorzystaniem wysokopolowego skanera rezonansu magnetycznego (MRI 3T) na grupie 80 osób.

 Badanie powinno odbyć się w skanerze MRI zlokalizowanym w Warszawie.

Oferty prosimy przesłać na adres e-mail: nauka@kozminski.edu.pl do dnia 18 grudnia 2019 r. do godziny 23:59:59 lub w innej formie przedstawionej w zapytaniu.

Więcej informacji w załączniku.

Konkurs na wykonawcę zadania w projekcie Horyzont 2020

W związku z realizacją projektu pt.: „Innowacje społeczne w transformacji energetycznej: współtworzenie pogłębionego zrozumienia różnorodności, procesów, integracji, sukcesu oraz przyszłych możliwości innowacji społecznych w sektorze energetycznym”, finansowanym ze środków Horyzont 2020 Komisji Europejskiej, zapraszamy do składania ofert na realizację zadania  „Innowacje społeczne w transformacji energetycznej. Koordynacja realizacji projektów CityLab w miastach”.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja do zadania realizowanego pod kierownictwem dr Agaty Dembek” lub osobiście w Biurze Obsługi działalności Naukowej ALK pok. A/29 w godz. 09:00-17:00 w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku.

Pytania związane z projektem można kierować do dr Agaty Dembek adembek@kozminski.edu.pl  
Więcej informacji w załączniku

Zapytanie ofertowe nr 3/2019/811

 

Zapraszamy do składania ofert na realizacje badania w sześciu krajach w ramach projektu pt. „Przedsiębiorczość kobiet: Model zależności między procesami zachodzącymi w obszarze biznes-rodzina a osiągnięciami firmy” realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: nauka@kozminski.edu.pl do dnia 27 czerwca 2019 r. do godziny 23:59:59 lub w innej formie przedstawionej w zapytaniu

 
Więcej informacji w załączniku.

Unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/2019/811 z dn. 25.04.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie  informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/2019/811 z dn. 25.04.2019 r. dotyczącego realizacji badania  w sześciu krajach w ramach projektu pt. „Przedsiębiorczość kobiet: Model zależności między procesami zachodzącymi w obszarze biznes-rodzina a osiągnięciami firmy”.

Z uwagi na fakt, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie do 24.05.2019 wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez firmę IPSOS Sp. z o.o., NIP: 525-21-99-297 z siedzibą przy ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa, jednakże cena tej oferty znacznie przekracza budżet, który Zamawiający otrzymał na realizację badania, Zamawiający podjął decyzję o zaprzestaniu dalszego postępowania i unieważnieniu niniejszego Zapytania.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Więcej informacji w załączniku.