Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MARCIN WARDASZKO

dr
MARCIN WARDASZKO

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

dr MARCIN WARDASZKO

CV
Zainteresowania badawcze:
 • ekonomia
 • menedżerskie (biznesowe) gry symulacyjne
Stypendia/ Nagrody:
2013
2013 BEST REVIEWER AWARD (Association for Business Simulation and Experiential Learning).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • JAKUBOWSKI M., WARDASZKO M., ĆWIL M., WINNICZUK A., PODGÓRSKI B. (2019), Building a serious VR game for soft-skill learning – lessons learned, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 46, s.140-153
 • WARDASZKO M. (2018), COMPLEXITY IN SIMULATION GAMING, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 45, s.240-247
 • WARDASZKO M. (2018), Interdisciplinary Approach to Complexity in Simulation Game Design and Implementation, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 49, s.263-278
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2017), Mobile Learning Game Effectiveness in Cognitive Learning by Adults: A Comparative Study, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 3, s.1-20
 • WARDASZKO M., Wittenzellner H. (2017), Economic Modeling In Business Simulation In Flow-Oriented And On-Line Game Design, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 44, s.222-229
 • WARDASZKO M., Wittenzellner H., WINNICZUK A., Holzmann P. (2016), Influencing Attitudes Towards Entrepreneurship with Digital Game-Based Educational Experience in Secondary Education, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 1, s.240-248
 • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2016), Process-Oriented Research Method for Teamwork Effectiveness Assessment in Business Simulation Games, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 1, s.233-239
 • WARDASZKO M. (2016), Building Simulation Game-Based Teaching Program for Secondary School Students, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 47(3), s.287-303
 • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2015), Teamwork Effectiveness in the Face of Self-Knowledge Regarding the Preferred Team Role in Business Simulation Games, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, -, s.145
 • WARDASZKO M., PIKOS A. (2015), ABSEL Contribution to the Assurance of the Quality of Learning – workshop results with discussion, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 42, s.35-41
 • WARDASZKO M., Cyran J. (2015), Poprawa efektywności magazynu dzięki wdrożeniu zgrywalizowanego systemu prezentacji danych dcView, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s.91-98
 • WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2015), Team Building Platform - budowa zgrywalizowanej platformy do wspierania innowacyjności pracowników, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s.99-106
 • WARDASZKO M. (2015), Zastosowanie struktury dwupoziomowej gry do zwiększania efektywności szkolenia, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s.133-147
 • WARDASZKO M., Racz D. (2015), Zastosowanie elementów grywalizacji środowiska pracy w spółce ITM, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (103), s.107-116
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WARDASZKO M., MULENGA J. (2014), Simulation Game as a Live Case Integrated into Two Modules, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, 8246, s.102-109
 • WARDASZKO M. (2013), The Game Within the Simulation Game the Research Method Concept and Project With Game Design Implementation, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 40, s.4-16
 • WARDASZKO M. (2013), Leo Investor, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 40, s.1-3
 • WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2013), Economics in Practice” A Simulation Game for High School Students Teaching the Basics of Economics and Entrepreneurship, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 40, s.368-377
 • WARDASZKO M., JAKUBOWSKI M. (2013), Projekt Innowacyjnego Programu Nauczania i Symulacyjnej Gry Decyzyjnej Do Przedmiotu Ekonomia w Praktyce, Homo Ludens, 1(5), s.289-303
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2010), Mission Possible - Using Simulation Games For Management Training in a Transition Economy, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 37, s.107-111
 • WARDASZKO M. (2007), Wartość symulacyjnych gier decyzyjnych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.---
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2005), Kreowanie dynamicznego środowiska nauczania przy pomocy Symulacyjnych Gier Decyzyjnych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.20-25
Redakcja Monografi:
 • WARDASZKO M., Kubiak D., (red.), (2012), Wykorzystanie metodyk nauki przez doświadczenie w edukacji menedżerskiej na poziomie studiów Master of Business Administration, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Monografie:
 • BIELECKI W., Gandziarowska-Ziołecka J., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, Warszawa, POLTEXT
 • WARDASZKO M., Kubiak D. (2012), Wykorzystanie metodyk nauki przez doświadczenie w edukacji menedżerskiej na poziomie studiów Master of Business Administration, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • BIELECKI W., WARDASZKO M. (2009), Games and Simulation in Business Learning and Teaching, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • WARDASZKO M., Cygan Z., Bućko J. (2003), Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w układach wirtualnych, Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA
Rozdziały w monografiach:
 • ĆWIL M., JAKUBOWSKI M., WINNICZUK A., WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2019), Cicero VR - Public Speaking Training Tool and an Attempt to Create Positive Social VR Experience w: Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications and Case Studies. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science, J. Chen, G. Fragomeni, SPRINGER, s.297-311
 • WARDASZKO M., ĆWIL M., Dąbrowski K., Chojecki P. (2019), Analysis of Matchmaking Optimization Systems Potential in Mobile Esports w: Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS, HICSS, s.2468-2475
 • ĆWIL M., WARDASZKO M., Dąbrowski K., Chojecki P. (2019), Empirical Studies on the Role of Matchmaking in Mobile Esports Player Engagement w: Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning, Hamada, R., Soranastaporn, S., Kanegae, H., Dumrongrojwatthana, P., Chaisanit, S., Rizzi, P., Dumblekar, V., SPRINGER, s.269-281
 • WARDASZKO M., Ivanov M., Wittenzellner H. (2019), Video game monetization mechanisms in triple A (AAA) video games w: Proceedings of 50th International Simulation and Gaming Association Conference - SIMULATION & GAMING. THROUGH TIMES AND ACROSS DISCIPLINES, M. Wardaszko, Warszawa, KOZMINSKI UNIVERSITY, s.419-438
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2019), Methodological challenges of creating a next-generation machine learning-based game engine for generating maps and vehicle behavior w: Proceedings of 50th International Simulation and Gaming Association Conference - SIMULATION & GAMING. THROUGH TIMES AND ACROSS DISCIPLINES, M. Wardaszko, Warszawa, KOZMINSKI UNIVERSITY, s.451-456
 • WARDASZKO M. (2019), Simulation Game Complexity Perception: An Approach to the Research Model w: Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning, Hamada, R., Soranastaporn, S., Kanegae, H., Dumrongrojwatthana, P., Chaisanit, S., Rizzi, P., Dumblekar, V., SPRINGER, s.303-313
 • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2018), A Management Model for Effective Team Communication in Business Simulation Games w: Intersections in Simulation and Gaming. ISAGA 2016, SimTecT 2016. Lecture Notes in Computer Science, Naweed A., Wardaszko M., Leigh E., Meijer S., SPRINGER, s.43-57
 • WARDASZKO M. (2017), Case Study Method in Simulation Game Design and Teaching w: Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, Dominika Latusek- Jurczak, IGI GLOBAL, s.37-60
 • PAŁYGA A., WARDASZKO M. (2016), A Management Model for Effective Team Communication in Business Simulation Games w: Congress Proceedings - Australasian Simulation Congress 2016, Michael Monaghan, Melbourne, Simulation Australasia, s.578-588
 • WARDASZKO M. (2016), Building Strategies for Organizational Development with Simulation Games w: CONGRESS PROCEEDINGS Australasian Simulation Congress, Michael Monaghan, Melbourne, Simulation Australasia, s.79-87
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), Cognitive Learning Effectiveness With Mobile Serious Games In Adult Education w: Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society, Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.367-390
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), Mobile educational game - Smart Leo w: Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society, Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.532-542
 • PIKOS A., WARDASZKO M., Szymański K. (2015), Employing Gamification to Foster Corporate Entrepreneurship w: Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Svetlana Gudkova, Warszawa, POLTEXT, s.171-186
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WARDASZKO M. (2014), Hotel Stars – development of the simulation game-based teaching programme for the secondary schools students as the introduction to business and economics w: The shift from teaching to learning: individual, collective and organizational learning through gaming & simulation, Willy C. Kriz, Bielefeld, Bertelsmann Verlag GmbH & Co., s.100-114
 • WARDASZKO M. (2014), Global domination of games w: Back To The Future Of Gaming, Richard D. Duke, Willy C. Kriz, Bielefeld, Bertelsmann Verlag GmbH & Co., s.187-199
 • KLIMCZAK K., PIKOS A., WARDASZKO M. (2012), The use of risk information by investors - a simulation study w: Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, W.T. Bielecki, M. Wardaszko, A. Pikos, J. Gondziarowska-Ziołecka, Warszawa, POLTEXT, s.235-241
 • WARDASZKO M. (2012), Preface w: Bonds and Bridges: The Use of Simulation Games, Bielecki W. T., Gandziorowska-Ziołecka J., Pikos A.M., Wardaszko M., Warszawa, POLTEXT, s.7-9
 • WARDASZKO M. (2012), Projekt doradczy-plac zabaw dla menedżerów w: Wykorzystanie metodyk nauki przez doświadczenie w edukacji menedżerskiej na poziomie studiów Master of Business Administration, D. Kubiak, M. Wardaszko, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.3-14
 • WARDASZKO M. (2009), Business Education in the context of theory w: Decision Games in Business Education, Śliwa K. R, Nowy Sącz, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL - LOUIS UNIVERSITY, NOWY SĄCZ, s.63-71
 • WARDASZKO M. (2009), Model evaluation of the effectiveness of decision making simulation games as an education tool w: Games and Simulation in Business Learning and Teaching, Bielecki W.T., Wardaszko M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.27-40
 • WARDASZKO M., WIERCIŃSKI S. (2009), Blue Ocean Strategy Simulation (BOSS) w: Games and Simulation in Business Learning and Teaching, Bielecki W.T., Wardaszko M., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.140-143
 • WARDASZKO M. (2009), Selected Problems Of Using Business Simulation Games In Business Education In The Context Of Theory w: Decision Games in Business Education, Śliwa K., Nowy Sącz, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL - LOUIS UNIVERSITY, NOWY SĄCZ, s.63-71
 • WARDASZKO M. (2004), Jak ustalić cenę na rynku? w: Podręcznik profesjonalnej sprzedaży, -, Warszawa, CH BECK, s.-
 • WARDASZKO M. (2004), Przenikanie technologii informacyjnych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Ludwiczyński A., Król H., Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.276-289
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • ABSEL 2017 – 44th Annual Conference, 2017
 • G-forum 2016 - 20. Interdisziplinäre Jahreskonferenz zu Entrepreneurship, Innovation und Mittelstand, 2016
 • 2016 Australasian Simulation Congress, 2016
 • 43rd ABSEL Annual Conference, 2016
 • 24. TOPSIM - Anwendertreffen, 2015
 • The 46th ISAGA conference, 2015
 • 42nd ABSEL Annual Conference, 2015
 • CEEMAN’s 22nd Annual Conference, 2014
 • 45th Iinternational Simulation and Gaming Association Conference, 2014
 • ABSEL 41st Annual Conference, 2014
 • Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, 2013
 • Strategie wdrażania personalizacji produktów - operacjonalizacja na poziomie klienta, produkcji i logistyki, 2013
 • 44th International Simulation and Gaming Association Conference (ISAGA2013), 2013
 • 40th ABSEL Conference, 2013
 • 43rd International Simulation and Gaming Association Annual Conference, 2012
 • 39th ABSEL 2012 Conference, 2012
 • 42nd Conference of the International Simulation and Gaming Association, 2011
 • 38th ABSEL 2011 Conference, 2011
 • Wiosenne Warszaty Symulacyjnych Gier Decyzyjnych, 2010
 • Association for Business Simulation and Experiental Learning 2010, 2010
 • The benfits of applying games&simulations in education, business and administration, 2008
 • Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych, 2008
 • Konferencja uczestników Programu Uniwersyteckiego BOC, 2008
 • Decision Games in Business Education, 2007
 • Szkoła symulacji systemów gospodarczych, 2007
 • Psychologia Ekonomiczna 2007, 2007
 • Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2004
 • Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w układach wirtualnych, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2016–2017
, Association for Business Simulation and Experiential Learning
2015
, Association for Business Simulation and Experiential Learning
2015
, SAGSAGA - Swiss Austrian German Simulation And Gaming Association
2014
, International Simulation and Gaming Association
2013–2015
, ABSEL
2011–2013
, ABSEL
2009
, International Simulation and Gaming Association
2009
, ABSEL
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
J&S Energy S.A.
SAMSMAK Foods Sp. z o.o.
Renault Institute of Quality and Management