Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. JACEK TOMKIEWICZ

dr hab.
JACEK TOMKIEWICZ

Katedra Ekonomii

dr hab. JACEK TOMKIEWICZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • czynniki wzrostu gospodarczego
 • ekonomia
 • ekonomia rozwoju
 • finanse
 • finanse międzynarodowe
 • finanse publiczne
 • gospodarka Polski
 • gospodarka światowa
 • instytucje i zasady działania UE
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • makroekonomia
 • polityka pieniężna
 • polityka społeczna
 • polityka spójności
 • polityki publiczne
 • postsocjalistyczna transformacja
 • gospodarka
 • problemy wzrostu gospodarczego
 • rynki finansowe
 • systemy podatkowe
 • transformacja ustrojowa
 • Unia Europejska
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze/ekonomiczne
Staże:
2002
OECD, Francja
2007
University of Brighton, Wielka Brytania
2003
Joint Vienna Institute, Austria
Cykle wykładów:
2012
RISEBA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • TOMKIEWICZ J., Postuła M. (2020), State Autonomy in Shaping Tax Policies: Facts and Myths Based on the Situation in OECD Countries, CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, 2/2020, s.83-97
 • TOMKIEWICZ J., Postuła M. (2019), Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area, EKONOMISTA, nr 5, s.590--607
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2019), Sprzeczności w systemie podatkowo-składkowym i ich przezwyciężanie, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 4 (53), s.11-21
 • TOMKIEWICZ J. (2019), Expansionary monetary policy and its side effects, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 60 (4/2019), s.61-73
 • TOMKIEWICZ J. (2018), The labour market and income distribution in post-socialist economies – Non-obvious regularities, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 51 (2018), s.315-324
 • TOMKIEWICZ J., Postuła M., Sobolewska J. (2018), Convergence programmes as an economic policy tool within the European Union, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 17 (4), s.123-131
 • TOMKIEWICZ J. (2017), The Social Consequences of Income Distribution - Are Increasing Company Profits a Threat to Economic and Social Stability?, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 2 (198), s.203-218
 • TOMKIEWICZ J. (2016), Tax System in Poland – Progressive or Regressive?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 2, s.107-122
 • TOMKIEWICZ J. (2015), Skutki uboczne kryzysowej polityki monetarnej, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 214, s.164-175
 • MALINOWSKI G., TOMKIEWICZ J. (2015), Koncepcja globalnego podatku majątkowego, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 43 (3/2015), s.92-101
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2014), Repartycyjny i kapitałowy system emerytalny. Synergia czy antagonizm?, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1, s.5-13
 • TOMKIEWICZ J. (2014), Czy można liczyć na zasadniczy zwrot w polityce gospodarczej, tak aby była ukierunkowana na zwiększanie spójności społecznej?, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 39, s.70-79
 • TOMKIEWICZ J. (2014), Monetary Policy and Contemporary Financial Crisis - Basic Concerns, JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMICS, 9, s.1505-1512
 • TOMKIEWICZ J. (2013), Kryzysowa polityka pieniężna - podstawowe dylematy, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2, s.38-48
 • TOMKIEWICZ J. (2012), Czy obecny kryzys finansowy uajwnił konieczność zasadnicznej modyfikacji systemu finansowania samorządów w Polsce?, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, 3, s.133-141
 • TOMKIEWICZ J. (2012), Strefa euro wobec kryzysu finansowego, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 245, s.558-568
 • TOMKIEWICZ J. (2012), Zmieniająca się struktura dochodów jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 24, s.103-111
 • TOMKIEWICZ J. (2011), Reakcja państwa na kryzys finansowy - podstawowe dylematy, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 112, s.56-64
 • TOMKIEWICZ J. (2009), Ile państwa w państwie?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.15-19
 • TOMKIEWICZ J. (2009), Członkostwo w UE jako wyzwanie dla systemu finansów publicznych w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 546, s.407-415
 • TOMKIEWICZ J. (2007), Szara strefa - jak z nią walczyć?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.24
 • TOMKIEWICZ J. (2007), Nierówności dochodowe w krajach posocjalistycznych - mechanizmy i uwarunkowania na tle tendencji światowych, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3, s.121-135
 • TOMKIEWICZ J. (2006), Euro w Polsce - konieczność czy rozsądny wybór?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.41-42
 • TOMKIEWICZ J. (2004), Fiscal Policy in Poland: Growth Booster or Growth Buster?, TIGER WORKING PAPER SERIES, 58, s.---
 • PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2004), Inwestorzy i podatki, RZECZPOSPOLITA, ---, s.-
 • TOMKIEWICZ J. (2004), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Poslce Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2003), Jak mierzyć efektywność wydatków publicznych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(60), s.X
 • TOMKIEWICZ J. (2003), Capital Formation in Post-Socialist Countries, TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2003), Globalisation and Catching-up in Emerging Market Economies - conference report, ACTA OECONOMICA, 52(4), s.497-501
Monografie:
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2019), Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • TOMKIEWICZ J. (2017), Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMKIEWICZ J., Geodecki T., Hausner J., Majchrowska A., Marczewski K., Piątkowski M., Tchorek G., Weresa M. (2013), Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, Kraków, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2011), 20 years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2009), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • TOMKIEWICZ J. (2006), Polityka fiskalna a inwestycje w gospodarce posocjalistycznej, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • TOMKIEWICZ J. (2019), Pojęcie równowagi w teorii ekonomii i praktyce polityki gospodarczej w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.92-104
 • TOMKIEWICZ J. (2019), Polityka społeczna i dochodowa - wnioski z realizacji "Strategii dla Polski" w: Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, Kołodko G. W., Tomkiewicz J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.368-380
 • TOMKIEWICZ J. (2016), Otoczenie makroekonomiczne w: Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty, Goedecki T., Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s.225-237
 • TOMKIEWICZ J. (2016), Funkcjonowanie rynku finansowego na świecie w nowych realiach gospodarczych w: Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.329-339
 • TOMKIEWICZ J. (2016), Rynek pracy i rozkład dochodów w krajach transformacji- nieoczywiste prawidłowości w: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław, Warszawa, POLTEXT, s.161-183
 • TOMKIEWICZ J. (2015), System ubezpieczeń społecznych a stan finansów publicznych w Polsce w: Celowość i oszczędność wydatków publicznych, H. Kuzińska, POLTEXT, s.55-69
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMKIEWICZ J. (2014), Income Inequality and The Current Phase of Globalization w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.293-307
 • TOMKIEWICZ J. (2014), Nierówności dochodowe a obecna faza globalizacji w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.423-446
 • TOMKIEWICZ J., Gamble A., Brett W. (2014), The Political Economy of Change at a time of Structural Crisis w: Challenges for Europe in the World, 2030, John Eatwell, Terry McKinley, Pascal Petit, ASHGATE, s.303-350
 • TOMKIEWICZ J. (2013), Wejście do strefy euro a konkurencyjność gospodarki w: Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw, Jolanta Adamiec, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, s.41-60
 • TOMKIEWICZ J. (2012), Członkostwo w strefie euro - jak nie utracić konkurencyjności? w: Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, s.259-267
 • TOMKIEWICZ J. (2011), Redukcja deficytu w kontekście krajowej i międzynarodowej sytuacji makroekonomicznej w: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Jolanta Szołno-Koguc, Alicja Pomorska, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.96-104
 • TOMKIEWICZ J. (2011), Social Cohesion. Challenge for Postsocialist Economies w: 20 Years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., New Jork, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.339-353
 • TOMKIEWICZ J. (2010), Czy UE jest stanie odpowiedzieć na kryzys? w: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Siwiński W., Wojtowicz D., Warszawa, POLTEXT, s.135-146
 • TOMKIEWICZ J. (2010), Polityka makroekonomiczna w UE. Jakie słabości kryzys obnażył, jakie zmiany są konieczne w: Globalizacja, krysys i co dalej?, Kołodko G. W, Warszawa, POLTEXT, s.257-267
 • TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2009), Wielka transformacja w: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.9-12
 • TOMKIEWICZ J. (2009), Spójność społeczna - wyzwanie dla gospodarek posocjalistycznych w: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.339-352
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Polityka fiskalna w Polsce- stymulator wzrostu czy źródło problemów w: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz Jacek, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.113-145
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w krajach posocjalistycznych w: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz J., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.113-144
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Fiscal Policy: Growth Booster or Growth Buster? w: The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, KOŁODKO GRZEGORZ W., Burlington, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2004), Polityka fiskalna w Polsce - stymulator wszrostu czy źródło problemów w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, KOŁODKO GRZEGORZ W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.301-318
 • TOMKIEWICZ J. (2004), Polityka fiskalna w Polsce - stymulator wszrostu czy źródło problemów w: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Kołodko G.W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2007–2008 Nierówności dochodowe w gospodarkach posocjalistycznych – mechanizmy powstawania, reakcja polityki gospodarczej
 • 2009–2013 Świat i Europa w roku 2030
 • 2014–2016 Globalizacja, nierówności dochodowe, wzrost gospodarczy
Udział w konferencjach:
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, 2014
 • Macroeconomic Policy in Times of Crisis, 2013
 • PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH, 2012
 • Symposium of the Journal of Business and Economics in Times of Crisis 2012, 2012
 • O nowy model finansowy samorządowych-lekcja z kryzysu, 2012
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2011
 • Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego, 2011
 • Konferencja Katedr Finansów. Finanse 2009 - Teoria i praktyka, 2009
 • 1989-2029: Dwadzieścia lat transformacji i perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, 2009
 • Migracja, rynek pracy i wzrost gospodarczy w Europie po rozszerzeniu UE, 2008
 • Economic growth, development, and institutions - lessons for policy and the need for an evolutionary framework of analysis, 2007
 • Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, 2004
 • Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, 2004
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ministerstwo Finansów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów