Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. WITOLD KIEŻUN

prof.
WITOLD KIEŻUN

Katedra Zarządzania

prof. WITOLD KIEŻUN

CV
Historia stanowisk naukowych:
1995
Profesor zwyczajny, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
1994–1997
Profesor zwyczajny, Mc Gill University of Montreal
1993–1994
Profesor zwyczajny, Ecole de Sciences de la Destion Ini. Du Quebec
1983–1986
Profesor zwyczajny, Univ. De Montreal
1980–1981
Profesor zwyczajny, Temple University
1975–1979
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
1964–1969
Adiunkt, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
1951–1952
Asystent, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie
 • teoria organizacji i zarządzania
 • transformacja ustrojowa
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
1974
Seton Hall University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KIEŻUN W. (2009), Czy media pożarły politykę?, ARKANA, 88, s.28
 • KIEŻUN W. (2005), Elementy nauki społecznej Jana Pawła II, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.3-6
 • KIEŻUN W. (2005), Dzieło Jerzego Kurnala, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.8-9
 • KIEŻUN W. (2005), Profesor Witold Kieżun o najnowszej książce Wojciecha Pomykało, OŚWIATA I WYCHOWANIE, 2(765), s.-
 • KIEŻUN W. (2005), Idea i pragmatyka studiów administracyjnych w demokracji w epoce elektronicznej., WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, 3, s.-
 • KIEŻUN W. (2005), Benchmarking - świat nie na niby - obserwacja uczestnicząca, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.10-12
 • KIEŻUN W. (2005), Idee społeczno-ekonomiczne Jana Pawła II., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Polska w drodze do Unii Europejskiej., ZESZYTY NAUKOWE CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTERIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO, -, s.61-108
 • KIEŻUN W. (2004), O kosztach administracji., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(66), s.18-22
 • KIEŻUN W. (2004), Nie tylko chcieć i móc - prakseologiczny model transformacji., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.7-15
 • KIEŻUN W. (2003), Idea Społeczeństwa Innowacyjnego Stefana Kwiatkowskiego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(61), s.25-30
 • KIEŻUN W. (2003), Ustrój samorządu., GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI, 3, s.28
 • KIEŻUN W. (2003), W stronę antyutopii., PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2, s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Polski dorobek teoretyczny zarządzania publicznego., WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, -, s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Burzliwe losy banków i bankierów. Historia nie tylko wojny i rozgrywki polityczne., ŚWIAT NAUKI, 5(141), s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Sposoby naprawy Rzeczpospolitej., PRZEGLĄD, 8/186, s.-
 • KIEŻUN W. (2002), Jak wyjść z zapaści., RZECZPOSPOLITA, 26-27, s.-
 • KIEŻUN W. (2002), Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(58), s.-
 • KIEŻUN W. (1998), Prakseologiczna próba transformacji makroorganizacyjnej, PRAKSEOLOGIA, 138, s.99-120
Monografie:
 • KIEŻUN W. (2012), Patologia transformacji, Warszawa, POLTEXT
 • KIEŻUN W. (2011), Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KIEŻUN W. (2011), Drogi i Bezdroża Polskich Przemian, Warszawa, EKOTV Sp. z o. o.
 • KIEŻUN W. (2004), Krytyczna Teoria Organizacji, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KIEŻUN W. (2004), Dobre państwo, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KIEŻUN W. (2003), O odbudowę kapitału społecznego., Warszawa, CENTRUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO
 • KIEŻUN W. (1981), China -Development. Competition with Taiwan, Philadelfia, SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION TEMPLE UNIVERSITY
Rozdziały w monografiach:
 • KIEŻUN W. (2011), Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania w: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.63-86
 • KIEŻUN W. (2011), Idea społeczeństwa innowacyjnego Stefana Kwiatkowskiego w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.161-178
 • KIEŻUN W. (2011), Benchmarking - świat nie na niby - obserwacja uczestnicząca w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.215-222
 • KIEŻUN W. (2011), Kapitalizm chiński w: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.665-687
 • KIEŻUN W. (2011), O paradygmat dobrosąsiedzkich stosunków niemiecko-polskich w: Powiązanie zewnętrzne. Modernizacja Polski, MORAWSKI W. RED., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.336-355
 • KIEŻUN W. (2010), Pokolenie 1944 w: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.609-629
 • KIEŻUN W. (2009), Strategia zmian w: Jerzy Kubin - nasz przyjaciel : przypomnienia, Publikacja wieloautorska, Warszawa, LAMPA I ISKRA BOŻA, s.-
 • KIEŻUN W. (2008), The Ideal Type of an Successful Manager and Methods for Responsible Management Education w: Responsible Management Education, Gasparski W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.36-46
 • KIEŻUN W. (2007), Konflikt cywilizacji w: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.33-51
 • KIEŻUN W. (2006), Tadeusz Kotarbiński - opiekun spolegliwy w: Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Banajski R., Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.139-142
 • KIEŻUN W. (2006), Prakseologia w praktyce organizacyjnej w: Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Banajski R., Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.52-61
 • KIEŻUN W. (2005), Marnotrawstwo kapitału społecznego i intelektualnego w sprawowaniu władzy publicznej i samorządowej w: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Janowska Z., Cewińska J. Wojtaszczyk K., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.24-37
 • KIEŻUN W. (2005), Patologia procesu transformacji administracji publicznej w latach 1990-2003. w: Polska Transformacja Ustrojowa. Próba dyskursu – zarys perspektyw, praca zbiorowa, Warszawa, FUNDACJA INNOWACJA, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Obrońca Ojczyzny. w: Leon Koźmiński Patron Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Strużycki M., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Wstęp do Krytycznej Teorii Organizacji w: Krytyczna Teoria Organizacji, Kieżun W., Kubin J., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Struktury i kierunki zarządzania państwem. w: Dobre Państwo, Kieżun W., Kubin J., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Transformacja administracji Publicznej (1990 -1999) w świetle teorii organizacji i zarządzania w: Krytyczna Teoria Organizacji, Kieżun W., Kubin J., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Wstęp w: Dobre Państwo, Kieżun W., Kubin J., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Globalization and recent Africa w: Entreprises in Future - Wiley and Sons, -, Berkeley, WILEY&SONS, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Polska w drodze do Unii Europejskiej. w: Praworządność – Sprawność – Rozwój Lokalny a Samorząd Terytorialny, Brzozowski A. i in, Warszawa, CENTRUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Audyt kapitału społecznego i intelektualnego w: Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, Kuc B., Smolak L., Warszawa, MSWIA DEPARTAMENT KONTROLI, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Kryteria doboru kadr w: O lepszą jakość kadr w administracji samorządu terytorialnego, -, Warszawa, SENAT RP, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Kapitał społeczny a sprawność sfery publicznej w: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Kożuch B., Markowski F., Warszawa, FWZ, s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Zarządzanie publiczne w drodze do Unii Europejskiej w: Zarządzanie w sektorze publicznym, Kożych B., Warszawa, FUNDACJA "WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE", s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Cele, konceptualizacja i realizacja reformy administracji publicznej (zwanej decentralizacyjną). w: Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, Piekara A., Warszawa, CENTRUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO, s.00
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2012, Przewodniczący rady redakcyjnej, TRANSFORMACJE
 • 2009, Członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej, TRANSFORMACJE
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2009 Instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w polskiej gospodarce Doktorant: Wartoń Urszula
Recenzje:
 • KIEŻUN W., (2006), recenzja: NAFTA. Nowe wyzwanie amerykańskie? Ignacy H. Chrzanowski, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: -
Udział w konferencjach:
 • Dobre państwo, 2013
 • Odpowiedzialne kształcenie menedżerów, 2007
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
 • Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi, 2007
 • Krytyczna Teoria Organizacji, 2003
 • II Europejska Konferencja Doskonalenia Działań Policji, 2003
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
ONZ
ONZ
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
1975–1979
, Uniwersytet Warszawski
1975
, PAN
1971–1974
, PAN