Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
KRYSTYNA CHOLEWICKA-GOŹDZIK

Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

prof. KRYSTYNA CHOLEWICKA-GOŹDZIK

CV
Zainteresowania badawcze:
  • controlling
  • zarządzanie jakością
  • zarządzanie marketingowe
  • strategie organizacji
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • CHOLEWICKA-GOŹDZIK K. (2008), Istota zarządzania jakością, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(91), s.3-19
  • CHOLEWICKA-GOŹDZIK K. (2003), Kompleksowe koszty jakości - element kształtowania wartości dla klienta, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(60), s.x
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
1966–1985
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne