Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. MARIOLA CISZEWSKA-MLINARIČ

dr hab.
MARIOLA CISZEWSKA-MLINARIČ

Katedra Strategii

dr hab. MARIOLA CISZEWSKA-MLINARIČ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • kapitał społeczny
 • przedsiębiorczość międzynarodowa
 • strategie organizacji
 • umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
 • zarządzanie międzynarodowe
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie w służbie zdrowia
Stypendia/ Nagrody:
2017
Nagroda za najlepszy artykuł ("When young venture gets older and larger: Dynamics of learning and international growth in a CEE context") (CEEMAN).
Cykle wykładów:
2014
MCI - Management Center Innsbruck, wielkopolskie
2013
MCI - Management Center Innsbruck, wielkopolskie
2013
ESSCA, – École de Management, Angers, zmiany kier./trubu studiów SW
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Huelsdau M. (2019), Post-entry strategic significance of export market: how psychic distance works? The evidence from European SMEs, JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, vol. 24(2), s.235 - 258
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2019), Foreign Market Adaptation and Performance: The Role of Institutional Distance and Organizational Capabilities, SUSTAINABILITY, vol. 11 (6), s.1-19
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., OBŁÓJ K. (2019), Learning dynamics of rapidly internationalizing venture: Beyond the early stage of international growth in a CEE context, JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, Vol. 108, s.450-465
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A., OBŁÓJ K. (2018), When does formalisation contribute to entrepreneurial orientation? – the moderating role of industry life cycle, JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 3/2018, s.347- 373
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2018), Export Intensity, Geographic Diversification and the Role of Public Support: The Evidence from Old and New Europe SMEs, ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, 6 (2), s.45-69
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2018), Uwarunkowania postrzeganego dystansu – perspektywa menedżerów polskich firm na rynku niemieckim, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, tom 19, nr 2, cz. I, s.183-194
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2018), Internationalisation choices of Polish firms during the post-socialism transition period: The role of institutional conditions at firm’s foundation, BUSINESS HISTORY, 60(4), s.562-600
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2018), Uwarunkowania sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynku niemieckim: znaczenie dystansu psychicznego, adaptacji i wiedzy, STUDIA EKONOMICZNE, 352, s.44-54
 • WÓJCIK P., Wąsowska A., OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2017), With Your Headphones On: Go Global or Stay Local?, Emerald Emerging Markets Case Studies, 2, s.1-21
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2016), Virtuous and vicious learning cycles in the internationalisation of emerging market firms, EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, Vol.10, No.1, s.105 - 125
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A., Zdziarski M. (2016), Effectuation and causation: Two decision-making logics of INVs at the early stage of growth and internationalization?, JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 21(3), s.275-297
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2016), Foreign Market Knowledge and SME’s International Performance: Moderating Effects of Strategic Intent and Time-to-Internationalization, ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, 4, s.51-66
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trapczynski P. (2016), The Psychic Distance Concept: A Review of 25 Years of Research (1990–2015), JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, s.2-31
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2015), Zasobowe i branżowe uwarunkowania wyników polskich małych i średnich przedsiębiorstw, MARKETING I RYNEK, 9/2015, s.78-88
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2015), Global Mindset and Internationalization of Polish SMEs: Antecedents and Outcome, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, Vol 13. No 1 (51), s.93-113
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2012), How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs, Central European Business Review, 3, s.28-36
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A. (2012), Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6 (119), s.3-22
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2011), Znaczenie kontekstu organizacyjnego dla zdolności relacyjnej, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 2, s.41-53
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2011), Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.23-36
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2010), Problematyka adaptacji i zmiany organizacyjnej w opiece zdrowotnej. Przegląd badań w wybranych czasopismach zagranicznych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.78-93
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Mlinaric F. (2010), Small firms in a small country: Managerial factors, internationalization and performance of Slovenian SMEs, Managing Global Transitions, 3, s.239-259
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2009), Uwarunkowania zdolności adaptacyjnych. Przypadek szpitali powiatowych, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 4, s.143-158
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2009), Wpływ czynników menedżerskich na umiędzynarodowienie małych i średnich firm w Słowenii, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 11, s.19-23
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2009), Zdolności adaptacyjne organizacji. Przypadek szpitali powiatowych, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 3, s.133-146
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A. (2007), Kto tu rządzi? Analiza interesariuszy szpitala powiatowego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.12-19
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Brzozowski A. (2006), Balanced Scorecard jako metoda zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej nie zorientowanych na zysk, SŁUŻBA ZDROWIA, 15, s.28-32
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2005), Szpitale w warunkach reform sektora opieki zdrowotnej. Przegląd polskich badań, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.43-52
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2004), Teoria i praktyka strategii: dominująca logika działania firmy. Sprawozdanie z konferencji., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.45-47
Monografie:
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2019), Pokonywanie dystansu w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, Warszawa, POLTEXT
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2015), Strategia korporacji, Warszawa, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2004), Strategie szpitali w warunkach reform, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Ekspansja na rynki zagraniczne: korzyści i wyzwania w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.18-23
 • OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), Mechanizmy pokonywania dystansu w ekspansji zagranicznej w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.211-246
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2020), Dystans gospodarczo-technologiczny w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.183-210
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P. (2020), Dystans kulturowy w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.95-140
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2020), Dystans administracyjny w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.141-164
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P. (2020), Dystans geograficzny w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.165-182
 • OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Trzy typowe ścieżki umiędzynarodowienia w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.24-34
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Logika doboru frm do projektu badawczego w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.36-39
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Przypadek B – Granna w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.47-51
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Przypadek C – Aplisens SA w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.52-59
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Przypadek A – Grupa Nowy Styl w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.40-46
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2020), Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Wpływ dystansu na kluczowe wybory strategii internacjonalizacji w: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.65-70
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Kochman K., Szadkowski K. (2015), Venturing into BRICS: The Dilemma of a Polish Medium-Sized Firm, Granna Sp. z o.o w: Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Svetlana Gudkova, Warsaw, POLTEXT, s.99-127
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Kovtun A. (2015), SMEs and Alliances: The Challenge of Choosing the ‘Right’ Partner w: Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Svetlana Gudkova, Warsaw, POLTEXT, s.129-150
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A., Wąsowski K., MLINARIČ F. (2014), Socio-economic development and competitiveness: Poland w: Geo-Regional Competitiveness in East Central Europe, the Baltic Countries, and Russia, A. Zhuplev, K. Liuhto, Hershey, IGI GLOBAL, s.289-317
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2014), Strategie firmy międzynarodowej: dylematy integracji, responsywności i uczenia się w: Zarządzanie międzynarodowe: teoria i praktyka, Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.100-126
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Systemic Effects of Internationalization of Polish Companies w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.73-94
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A. (2014), Resource-Based View (RBV) w: Wiley Encyclopedia of Management, Volume 6 International Management, M. Vodosek, D. den Hartog, Chichester, WILEY&SONS, s.1-7
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2014), Strategia: teoria prostych reguł w: Strategia organizacji, Krzysztof Obłój, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.120-146
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Cele i funkcjonalne programy działania w: Strategia organizacji, Krzysztof Obłój, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.383-408
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Systemowe efekty umiędzynarodowienia polskich firm w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, Warszawa, POLTEXT, s.111-144
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2011), Strategy as a fit or stretch? Implications for international entrepreneurship w: Driving forces of creating global ventures : proceedings of the 30th Conference on Entrepreneurship and Innovation Maribor - PODIM, Maribor, Miroslav Rebernik, Barbara Bradac Hojnik, Matej Rus, Maribor, IRP - INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH, s.53-74
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2011), Budowanie strategii organizacji - aspekty międzynarodowe i międzykulturowe w: Zarządzanie międzykulturowe, Glinka B., Jelonek A., Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.161-187
 • Mlinaric F., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2010), How internationally oriented Slovenian SMEs build the product capability w: Selling Innovative Ideas, Rebernik M.,Bradac Hojnik B., Rus M., Maribor, IRP - INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH, s.183-194
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2007), Analiza sieci wartości (Value Net i PARTS) w: Strategia organizacji, Obłój K., Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.258-261
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2007), Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change w: Contemporary Corporate Strategy: Global Perspectives, Saee J., Londyn, ROUTLEDGE, s.164-180
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), Problem, model i metoda badań w: Dominujaca logika firmy. Strategie polskich liderów., Obłój Krzysztof, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.23-41
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2003), Dominująca logika SMG/KRC Poland Media SA w: Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów., Obłój Krzysztof, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.43-85
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), Koncepcja dominującej logiki w: Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów, Obłój Krzysztof, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.9-21
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2002), SMG/KRC Poland Media SA w: Zarządzanie strategiczne. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, Krzysztof Obłój, Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.19-37
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2019 Liniowość procesu umiędzynarodowienia – operacjonalizacja konstruktu
 • 2015–2018 Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, mechanizmy redukcji, wpływ na kluczowe wybory strategiczne oraz ich efekty
 • 2015–2019 Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, mechanizmy redukcji, wpływ na kluczowe wybory strategiczne oraz ich efekty
 • 2012–2013 Umiędzynarodowienie działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Udział w konferencjach:
 • Strategic Management Society Annual Conference, 2019
 • Strategic Management Society Annual Conference, 2019
 • EURAM 2019: Exploring the Future of Management: Facts, Fashion and Fado, 2019
 • World Economy 2019 Learning from the Past and Designing the Future, 2019
 • EIBA (European International Business Academy), 2018
 • AIB-CEE 2018: International Entrepreneurship as the Bridge Between International Economics and International Business, 2018
 • ASPE XII Konferencja "Pschylogia Ekonomiczna", 2018
 • III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENTREPRENEURSHIP FOR THE XXI CENTURY. IMAGES AND PERSPECTIVES, 2016
 • 36th Annual Conference of Srategic Management Society (SMS) Strategies That Move the World, 2016
 • 8th International Scientific Conference ENTRE 2016 Advancing Research in Entrepreneurship in Global Context, 2016
 • EIBA 2015: International Business after the BRICs Rush, 2015
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorczość w XXI wieku – oblicza i perspektywy, 2015
 • Wybory strategiczne w warunkach niepewności, 2015
 • EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity, 2015
 • EIBA 2014: The Future of Global Organizing, 2014
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorczość w XXI wieku – oblicza i perspektywy, 2014
 • EIBA 2013: Transnational firms, markets and institutions, 2013
 • 2013 Annual Meeting, 2013
 • Democratising Management, 2013
 • 31th International conference on Innovation and Entrepreneurship - PODIM 2011, 2011
 • Badania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, 2010
 • EURAM 2010: Back To The Future, 2010
 • 30th International Conference on Innovation and Entrepreneurship »Selling Innovative Ideas«, 2010
 • EURAM 2009: Renaissance & Renewal in Management Studies, 2009
 • 6th International Conference on the Scientific Basis of Health Services, 2005
 • EURAM 2004: Governance in Managerial Life, 2004
 • Jak możemy finansować ochronę zdrowia w Polsce?, 2003
 • Dominująca logika. Teoria i praktyka strategii polskich firm., 2003
 • EURAM 2002: Innovative Research in Management, 2002
Członkostwo w organizacjach:
2015
, Strategic Management Society
2013
, Academy of International Business
2013
, European International Business Academy (EIBA)
2010
, European Academy of Management (EURAM)
2007
, Gate2Growth Academic Network in Entrepreneurship, Innovation and Finance
2003–2004
, European Academy of Management (EURAM)
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Muzeum Łazienki Królewskie
ZAK S.A.
Górnosląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
Carbon Black Polska
Centrum Medyczne im. Korczaka
Karpacka Spółka Gazownictwa