Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MARIOLA CISZEWSKA-MLINARIČ

dr
MARIOLA CISZEWSKA-MLINARIČ

Katedra Strategii

dr MARIOLA CISZEWSKA-MLINARIČ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2009
Adiunkt, Centrum Badań Organizacji (CROW), Akademia Leona Koźmińskiego
2005
Adiunkt, Katedra Strategii, Zakład Strategii, Akademia Leona Koźmińskiego
2001–2005
Asystent, Katedra Strategii, Zakład Strategii, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2016.05–2020.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.09
, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie międzynarodowe
 • umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
 • zarządzanie w służbie zdrowia
 • przedsiębiorczość międzynarodowa
 • strategie organizacji
 • kapitał społeczny
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2002
Universite Montpellier II, France
Stypendia/ Nagrody:
2017
Nagroda za najlepszy artykuł ("When young venture gets older and larger: Dynamics of learning and international growth in a CEE context") (CEEMAN).
Cykle wykładów:
2014
MCI - Management Center Innsbruck, Austria
2013
MCI - Management Center Innsbruck, Austria
2013
ESSCA, – École de Management, Angers, Francja
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2018), Internationalisation choices of Polish firms during the post-socialism transition period: The role of institutional conditions at firm’s foundation, BUSINESS HISTORY, 60(4), s.562-600
 • WÓJCIK P., Wąsowska A., OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2017), With Your Headphones On: Go Global or Stay Local?, Emerald Emerging Markets Case Studies, 2, s.1-21
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2016), Virtuous and vicious learning cycles in the internationalisation of emerging market firms, EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, Vol.10, No.1, s.105 - 125
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trapczynski P. (2016), The Psychic Distance Concept: A Review of 25 Years of Research (1990–2015), JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, s.2-31
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A., Zdziarski M. (2016), Effectuation and causation: Two decision-making logics of INVs at the early stage of growth and internationalization?, JOURNAL FOR EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 21(3), s.275-297
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2016), Foreign Market Knowledge and SME’s International Performance: Moderating Effects of Strategic Intent and Time-to-Internationalization, ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, 4, s.51-66
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2015), Zasobowe i branżowe uwarunkowania wyników polskich małych i średnich przedsiębiorstw, MARKETING I RYNEK, 9/2015, s.78-88
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2015), Global Mindset and Internationalization of Polish SMEs: Antecedents and Outcome, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, Vol 13. No 1 (51), s.93-113
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A. (2012), Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6 (119), s.3-22
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2012), How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs, Central European Business Review, 3, s.28-36
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2011), Znaczenie kontekstu organizacyjnego dla zdolności relacyjnej, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 2, s.41-53
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2011), Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.23-36
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2010), Problematyka adaptacji i zmiany organizacyjnej w opiece zdrowotnej. Przegląd badań w wybranych czasopismach zagranicznych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.78-93
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Mlinaric F. (2010), Small firms in a small country: Managerial factors, internationalization and performance of Slovenian SMEs, Managing Global Transitions, 3, s.239-259
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2009), Uwarunkowania zdolności adaptacyjnych. Przypadek szpitali powiatowych, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 4, s.143-158
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2009), Wpływ czynników menedżerskich na umiędzynarodowienie małych i średnich firm w Słowenii, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 11, s.19-23
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2009), Zdolności adaptacyjne organizacji. Przypadek szpitali powiatowych, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 3, s.133-146
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A. (2007), Kto tu rządzi? Analiza interesariuszy szpitala powiatowego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.12-19
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Brzozowski A. (2006), Balanced Scorecard jako metoda zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej nie zorientowanych na zysk, SŁUŻBA ZDROWIA, 15, s.28-32
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2005), Szpitale w warunkach reform sektora opieki zdrowotnej. Przegląd polskich badań, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.43-52
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2004), Teoria i praktyka strategii: dominująca logika działania firmy. Sprawozdanie z konferencji., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.45-47
Monografie:
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2015), Strategia korporacji, Warszawa, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2004), Strategie szpitali w warunkach reform, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Kochman K., Szadkowski K. (2015), Venturing into BRICS: The Dilemma of a Polish Medium-Sized Firm, Granna Sp. z o.o w: Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Svetlana Gudkova, Warsaw, POLTEXT, s.99-127
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Kovtun A. (2015), SMEs and Alliances: The Challenge of Choosing the ‘Right’ Partner w: Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Svetlana Gudkova, Warsaw, POLTEXT, s.129-150
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Mlinaric F., WĄSOWSKA A., Wąsowski K. (2014), Socio-economic development and competitiveness: Poland w: Geo-Regional Competitiveness in East Central Europe, the Baltic Countries, and Russia, A. Zhuplev, K. Liuhto, Hershey, IGI GLOBAL, s.289-317
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Systemic Effects of Internationalization of Polish Companies w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.73-94
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A. (2014), Resource-Based View (RBV) w: Wiley Encyclopedia of Management, Volume 6 International Management, M. Vodosek, D. den Hartog, Chichester, WILEY&SONS, s.1-7
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Cele i funkcjonalne programy działania w: Strategia organizacji, Krzysztof Obłój, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.383-408
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2014), Strategie firmy międzynarodowej: dylematy integracji, responsywności i uczenia się w: Zarządzanie międzynarodowe: teoria i praktyka, Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.100-126
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2014), Strategia: teoria prostych reguł w: Strategia organizacji, Krzysztof Obłój, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.120-146
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Systemowe efekty umiędzynarodowienia polskich firm w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, Warszawa, POLTEXT, s.111-144
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2011), Budowanie strategii organizacji - aspekty międzynarodowe i międzykulturowe w: Zarządzanie międzykulturowe, Glinka B., Jelonek A., Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.161-187
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2011), Strategy as a fit or stretch? Implications for international entrepreneurship w: Driving forces of creating global ventures : proceedings of the 30th Conference on Entrepreneurship and Innovation Maribor - PODIM, Maribor, Miroslav Rebernik, Barbara Bradac Hojnik, Matej Rus, Maribor, IRP - INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH, s.53-74
 • Mlinaric F., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2010), How internationally oriented Slovenian SMEs build the product capability w: Selling Innovative Ideas, Rebernik M.,Bradac Hojnik B., Rus M., Maribor, IRP - INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH, s.183-194
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2007), Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change w: Contemporary Corporate Strategy: Global Perspectives, Saee J., Londyn, ROUTLEDGE, s.164-180
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2007), Analiza sieci wartości (Value Net i PARTS) w: Strategia organizacji, Obłój K., Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.258-261
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2003), Dominująca logika SMG/KRC Poland Media SA w: Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów., Obłój Krzysztof, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.43-85
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), Koncepcja dominującej logiki w: Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów, Obłój Krzysztof, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.9-21
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), Problem, model i metoda badań w: Dominujaca logika firmy. Strategie polskich liderów., Obłój Krzysztof, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.23-41
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2002), SMG/KRC Poland Media SA w: Zarządzanie strategiczne. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, Krzysztof Obłój, Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.19-37
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • 2015.03.18–2018.03.17 Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, mechanizmy redukcji, wpływ na kluczowe wybory strategiczne oraz ich efekty
 • 2012.01.01–2013.12.31 Umiędzynarodowienie działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2017, Członek kolegium redakcyjnego, Przedsiębiorczość Międzynarodowa
Udział w konferencjach:
 • AIB-CEE 2018: International Entrepreneurship as the Bridge Between International Economics and International Business, 2018
 • ASPE XII Konferencja "Pschylogia Ekonomiczna", 2018
 • III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENTREPRENEURSHIP FOR THE XXI CENTURY. IMAGES AND PERSPECTIVES, 2016
 • 36th Annual Conference of Srategic Management Society (SMS) Strategies That Move the World, 2016
 • 8th International Scientific Conference ENTRE 2016 Advancing Research in Entrepreneurship in Global Context, 2016
 • EIBA 2015: International Business after the BRICs Rush, 2015
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorczość w XXI wieku – oblicza i perspektywy, 2015
 • Wybory strategiczne w warunkach niepewności, 2015
 • EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity, 2015
 • EIBA 2014: The Future of Global Organizing, 2014
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorczość w XXI wieku – oblicza i perspektywy, 2014
 • EIBA 2013: Transnational firms, markets and institutions, 2013
 • 2013 Annual Meeting, 2013
 • Democratising Management, 2013
 • 31th International conference on Innovation and Entrepreneurship - PODIM 2011, 2011
 • Badania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, 2010
 • EURAM 2010: Back To The Future, 2010
 • 30th International Conference on Innovation and Entrepreneurship »Selling Innovative Ideas«, 2010
 • EURAM 2009: Renaissance & Renewal in Management Studies, 2009
 • 6th International Conference on the Scientific Basis of Health Services, 2005
 • EURAM 2004: Governance in Managerial Life, 2004
 • Jak możemy finansować ochronę zdrowia w Polsce?, 2003
 • Dominująca logika. Teoria i praktyka strategii polskich firm., 2003
 • EURAM 2002: Innovative Research in Management, 2002
Członkostwo w organizacjach:
2015.01
, Strategic Management Society
2013.01
, Academy of International Business
2013.01
, European International Business Academy (EIBA)
2010.01
, European Academy of Management (EURAM)
2007.01
, Gate2Growth Academic Network in Entrepreneurship, Innovation and Finance
2003.01–2004.01
, European Academy of Management (EURAM)
Innowacje dydaktyczne:
 • 2007.09–2012.12 Consulting Project
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Muzeum Łazienki Królewskie
ZAK S.A.
Górnosląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
Carbon Black Polska
Centrum Medyczne im. Korczaka
Karpacka Spółka Gazownictwa
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016.05–2020.08
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.09
, Akademia Leona Koźmińskiego