Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. ANDRZEJ K. KOŹMIŃSKI

prof.
ANDRZEJ K. KOŹMIŃSKI

Katedra Zarządzania

prof. ANDRZEJ K. KOŹMIŃSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2014
Dyrektor Centrum / Profesor zwyczajny, Centrum Interdyscyplinarne, Akademia Leona Koźmińskiego
1998–2000
Profesor zwyczajny, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
1993
Profesor zwyczajny, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
1983–1998
Profesor zwyczajny, Katedra Teorii Organizacji, Uniwersytet Warszawski
1981–1983
Profesor nadzwyczajny, Katedra Teorii Organizacji, Uniwersytet Warszawski
1976–1981
Profesor nadzwyczajny, Katedra Analizy Systemowej, Uniwersytet Warszawski
1973–1976
Docent, Katedra Analizy Systemowej, Uniwersytet Warszawski
1969–1973
Docent, Katedra Teorii Organizacji, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
1965–1969
Adiunkt, Katedra Ekonomii Politycznej, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
1963–1965
Asystent, Katedra Ekonomii Politycznej, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Staże:
1971
Carnegie Mellon University, USA
1967
Centre National des Recherches Scientifiques, Francja
1963
La SVIMEZ - Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, Włochy
1962
L' Istituto Mobiliare Italiano, Włochy
Stypendia/ Nagrody:
2016
Nagroda Premiera Republiki Francuskiej (Premier Republiki Francuskiej).
2016
Wektor 2015 za stworzenie jednego z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce oraz za zbudowanie modelowej współpracy pomiędzy środowiskami nauki i biznesu (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej).
2016
Order Palm Akademickich (Premier Republiki Francuskiej).
2015
Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego (Uniwersytet Szczeciński).
2015
Nagroda specjalna za udowodnienie, że prywatne szkolnictwo wyższe może być wzorem działania dla całego systemu kształcenia w Polsce (Konfederacja Lewiatan).
2015
Pierwsza nagroda w konkursie "Economicus" 2015 Dziennika Gazety Prawnej za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną za książkę "Czas pokera" oraz nagroda specjalna PKO BP (Gazeta Prawna).
2014
Medal Europejski przyznany przez Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny i Business Center Club (Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny i Business Center Club).
2014
nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za monografię „Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne”, Poltext, Warszawa 2013.
2013
X Targi Wydawnictw Ekonomicznych (X Targi Wydawnictw Ekonomicznych).
2013
X Targi Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie (X Targi Wydawnictw Ekonomicznych).
2011
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
2009
Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie dydaktyki za książkę "Zarządzanie od podstaw. Podręcznik Akademicki" (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2000
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (Prezydent RP).
1999
Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego Nr. 1 przyznany przez Prezesa PAN za szczególne osiągnięcia w dziedzinie organizacji i zarządzania (Polska Akademia Nauk).
1996
Nagroda za redakcję naukową akademickiej książki roku 1996 - "Zarządzanie - teoria i praktyka" (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
1992
Nagroda za stworzenie pierwszego w Polsce Programu MBA przyznana przez Polish Business Club i Polish Business Corporation (Polish Business Club i Polish Business Corporation).
1990
Nagroda naukowa Wydziału I PAN (Polska Akademia Nauk).
1983
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Cykle wykładów:
1995
Donau Universitat, Austria
1990
University of California, USA
1986
Central Connecticut State University, USA
1983
Uniwersytet w Orleanie, Francja
1981
Duquesne University, USA
1978
George Washington University, USA
1976
Duquesne University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999-2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI), EKONOMISTA, 6, s.644-674
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK, EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), Polish Business Management: A Contredanse of Theory and Practice, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.10-24
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2015), Management in the Time of Generalized Uncertainty the Question of Revelvance, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.2-10
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016, STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2015), Bounded leadership: empirical study of Polish elite, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4(192), s.425-453
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2014), Economic imagination and support for parliamentary democracy in Poland, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2(125), s.3-29
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Kultura sieci?, Transformacje Pismo interdyscyplinarne, 1-2, s.196-206
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Przedsiębiorcze państwo?, EKONOMISTA, 2, s.321-336
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), Tajemnice przywództwa, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1(120), s.3-12
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), Zarządzanie a wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 156, s.11-27
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), The Entrepreneurial State?, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.73-82
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3 (156), s.11-28
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2011), Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji, DECYZJE, 16, s.29-41
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), Sprawiedliwość i dobro wspólne. Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów zawarte w encyklice Ojca Świętego Benedykta XVI Caritas in Veritate, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(108), s.10-13
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K., Santorski J., Adamkiewicz M. (2011), Cztery umiejętności, których znaczenie w przywództwie rośnie, THINKTANK, 1(8), s.30-35
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), The New Revolution in Management Education?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.2-6
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Wyobraźnia ekonomiczna w Polsce, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2, s.55-84
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland, ZBIRNYK NAUKOWYCH PRAC DONECKOHO DERŻAWNOHO UNIWERSYTETU UPRAVLINNIA, 179, s.133-144
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), The New revolution in management education?, GLOBAL FOUNDATION FOR MANAGEMENT EDUCATION, -, s.21-26
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Partnerstwo? Dla wiedzy, SPRAWY NAUKI, 5(146), s.24-26
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Woprosy na kotoryje poka niet otwietow, MIR PEREMEN, 4, s.38-53
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Strategija razwitija, EKONOMIKA PREDPRINIMATELSTWA OKRUZAJUSZCZEJ SREDY, 1, s.7-10
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, E-MENTOR, 3, s.4-13
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Restytucja mienia prywatnego. Reprywatyzacja w Europie Środkowo-Wschodniej, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.23-40
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Ekonomia a inne nauki społeczne, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(90), s.74-80
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Amerykański (zły) sen, GAZETA PRAWNA, 4.08.2008, s.6
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), recenzja: Transition and Beyond S.Estrin, G.K.Kołodko, M.Uvalic, EKONOMISTA, 3, s.435-438
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Anatomy of systematic change polish management in transition, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 41, s.263-280
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Patriotyzm ekonomiczny, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 4, s.3-18
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Economic Patriotism, CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW, 33, s.9-28
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2007), Tożsamość nauki o zarządzaniu, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.7-10
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M., Hatch M. (2006), The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, ORGANIZATIONAL DYNAMICS, 1, s.49-68
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2006), Wspomnienia absolwentów uczelni, BANK I KREDYT, 5-6, s.99-103
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2005), Polish Economic Perspectives in the Context of the UE Enlargement, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.18-22
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2005), Polish management in times of change, NOWY SACZ ACADEMIC REVIEW, 1, s.4-15
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2005), Flexibility-based competition: skills and competencies in the new Europe, HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING, 1, s.35-47
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), The change lab, ACADEMIA, 3, s.30-31
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Czy polscy menedżerowie sa przygotowani do konkurencji na rynkach europejskich, ROCZNIKI STACJI NAUKOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W PARYŻU, VII, s.11-25
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Chcieć i móc; dwa imperatywy transformacji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.6-7
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Zmierzch strategii?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s.9-11
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(66), s.13-18
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Warszawska mełodija biznes oswity, SINERGIA, 1, s.23 - 30
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Czarny Vaclav i inni., RZECZPOSPOLITA, 232, s.xxx
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Święty Mikołaj w Etiopii., RZECZPOSPOLITA, 87, s.xxx
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Potęga znaku., RZECZPOSPOLITA, 196, s.---
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Ofiary złotej rybki., RZECZPOSPOLITA, 69, s.---
 • BIELECKI W., KOŹMIŃSKI A. (2003), The Warsaw Melody of Business Education, SYNERGY - A QUARTERLY UKRAINIAN MANAGEMENT JOURNAL, 5/2003, s.23-31
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Moda i wiedza, RZECZPOSPOLITA, 173, s.xxx
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Prawo i pięść., RZECZPOSPOLITA, 155, s.---
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Światowcy i prowincjusze., RZECZPOSPOLITA, 114, s.xxx
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2002), The role of higher education in societies in transition within the globalized environment: solid academic credentials and the challenges of building up an institutional image, HIGHER EDUCATION IN EUROPE, 4, s.365-371
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M., Hatch M. (2001), Theater in management: an analysis of the modern playof management, COMPORTAMENTO OGRANIZACIONAL E GESTAO, 1, s.7-25
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Four theaters: moral discourses in Polish management, MANAGEMENT LEARNING, 3, s.321-343
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (2001), 4 Theaters. the Moral Discourse in polish Management, MANAGEMENT LEARNING, 32(3), s.321-343
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności gospodarki i firmy, PRAKSEOLOGIA, 141, s.373-389
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2000), Jak zamknąć lukę zarządzania, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 2, s.7-16
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2000), Zarządzanie a nauka, NAUKA, 1, s.63-70
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), Restitution of private property: reprivatization in Central and Eastern Europe, COMMUNIST AND POST COMMUNIST STUDIES, 1, s.95-106
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Od teorii 'S' do teorii 'R'. Badania procesów zarządzania w kontekście wyzwań przyszłości, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 6, s.4-8
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3, s.3-29
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1995), Mikro i makro-społeczna równowaga funkcjonalna w warunkach transformacji, EKONOMISTA, 1-2, s.157-165
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), O paradygmacie inaczej: normy i wartości w zarządzaniu, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4(82), s.3-19
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), Cztery teatry: normy i wartości w zarządzaniu II, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 7, s.17-20
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), Cztery teatry: normy i wartości w zarządzaniu I, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.10-13
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), Four theaters: norms and values in management, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(111), s.263-274
Redakcja Monografi:
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A., (red.), (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Warszawa, WOLTERS KLUWER
Monografie:
 • KOŁODKO G., KOŹMIŃSKI A. (2017), Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, Warszawa, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), Wyobraźnia ekonomiczna, Warszawa, POLTEXT
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Zasady zarządzania, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • WIŚNIEWSKA H., JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., JENDRYCH E. (2014), Management Matters, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Czas pokera, Warszawa, WOLTERS KLUWER
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Warszawa, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Warszawa, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D. (2013), The New Principles of Management, Frankfurt am Main, PETER LANG PUBLISHING GROUP
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2012), Zarzadzanie wiedzą, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • Segreto L., Bonin H., KOŹMIŃSKI A., Manera C., Pohl M. (2012), European Business and Brand Building, Bruksela, PETER LANG GMBH
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2011), Rozwój teorii organizacji, Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), Koźmiński. Reaktywacja, Warszawa, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., Hatch M., Kostera M. (2010), Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, Artysta, Kapłan, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., Buyanov V., Khachaturov A. (2010), Osnovy upravlienija. Ucziebnik dlia vysszich ucziebnych zaviedienij, Moskwa, MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Koniec świata menedżerów?, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Management in Transition, Warszawa, DIFIN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition, Warszawa, DIFIN
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • KOŹMIŃSKI A., Kostera M., Jo Hatch M. (2007), The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest (Przekład na j. chiński), Pekin, ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE
 • KOŹMIŃSKI A., Kostera M., Jo Hatch M. (2005), The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, Exeter, BLACKWELL PUBLISHING OXFORD,, U.K.
 • KOŹMIŃSKI A., SZTOMPKA P. (2004), Rozmowa o wielkiej przemianie., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • KOŹMIŃSKI A., PIOTROWSKI W. (2004), Zarządzanie - teoria i praktyka wyd. V zmienione, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • KOŹMIŃSKI A., Yip G. (2000), Strategies For Central and Eastern Europe, New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1998), Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, Warszawa, PWN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Zarządzanie tu i teraz, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • OBŁÓJ K., KOŹMIŃSKI A., Cushman D. (1995), Winning: A Continuous Improvement Theory in High Performing Organizations, Albany, SUNY Press
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1993), Catching Up? Case Studies of Organizational and Management Change in the Ex-Socialist Block, Albany, SUNY Press
 • KOŹMIŃSKI A., Cushman D. (1993), Organizational Communication and Management. A Global Perspective, Albany, SUNY Press
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, Warszawa, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1985), Gospodarka w punkcie zwrotnym, Warszawa, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1985), Współczesne koncepcje zarządzania, Warszawa, PWN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1983), Współczesne teorie organizacji, Warszawa, PWN
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1983), Gry o innowacje – analiza przedsięwzięć technicznych, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1982), Po wielkim szoku, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A., Zawiślak A. (1982), O organizacji. Dwugłos względnie uporządkowany, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A., Zawiślak A. (1979), Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, -, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1977), Technokraci i humaniści, Warszawa, ISKRY
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1976), Analiza systemowa organizacji, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1975), Decyzje. Analiza systemowa organizacji, Warszawa, PWN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1975), Studia o zarządzaniu we współczesnym kapitalizmie, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1975), Zarządzanie systemowe, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1974), Zarządzanie. Analiza systemowa procesów i struktur, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A., Sarapata A. (1972), Socjologia handlu. Wybrane zagadnienia, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1967), Handel a konsumenci, Warszawa, ZW CRS
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1966), Dyrektorzy współczesnych przedsiębiorstw kapitalistycznych, Warszawa, KiW
Rozdziały w monografiach:
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Równowaga funkcjonalna organizacji w: Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.351-372
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Po co komu teoria organizacji? w: Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.11-26
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), Nowy pragmatyzm przyszłością ekonomii? w: Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Maciej Bałtowski, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.49-58
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), Ograniczenia przywództwa: badanie empiryczne w: Moc sprawcza ludzi i organizacji, Lech W. Zacher, POLTEXT, s.513-540
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), Polskie szkolnictwo wyższe kuźnią elit? w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają, Witold Morawski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.535-550
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2015), Przedsiębiorcze państwo? w: Sprawniejsze państwo, Witold Kieżun, Warszawa, POLTEXT, s.79-99
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2015), Społeczeństwo w czasach kryzysu i niepewności ekonomicznej: założenia, pojęcia, hipotezy w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.9-20
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A. (2015), Gospodarka w świadomości społecznej - kryzys, niepewność, postawy i zachowania w: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warszawa, SCHOLAR, s.21-76
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.363-392
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.31-50
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Conclusion w: Management and Economic Policy for Development, G.W. Kolodko, -, NOVA PUBLISHERS, s.333-335
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Podsumowanie w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.479-483
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Managerial Contribution to Growth in Transition Economies w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, -, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.19-31
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Tajemnice przywództwa w: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Iwona Kuraszko, -, DIFIN, s.59-71
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Wstęp w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, -, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2012), Preface w: European Business and Brand Building, Luciano Segreto, Hubert Bonin, Andrzej K. Kozminski, Charles Manera and Manfred Pohl, Bruksela, PIE PETER LANG, s.5-12
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2012), Polska kultura ekonomicznego sukcesu w: Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, K. Frysztacki, P.Sztompka, Warszawa, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.69-89
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2012), Architektura ekonomiczna Europy w kryzysie w: Rozwój potencjału społecznego organizacji - wyzwania XXI wieku Księga Jubileuszowa z Okazji Siedemdziesiątej Rocznicy Urodzin Profesora Mariana Dobrzyńskiego, Krzysztof Klincewicz, Waldemar Grzywacz, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.41-47
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej? w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.223-238
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), Tożsamość nauki o zarządzaniu w: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.123-130
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland w: Sutchasni susplini problemi u wimiri socjologii upravlenija, ---, Donieck, Doneckij Derzavnij Universitiet Upravlenija. Ministerstvo Osvity I Nauki Ukrain, s.133-145
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), Transition unansvered questions w: 20 Years of Transformation. Achievements, Problems and Prespectives, G.W. Kołodko, J. Tomkiewicz, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.133-148
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2010), The new revolution in management education ? w: From Challenge to Change: Business Schools in the Wake of Financial Crisis, Essays from GFME Board Member, Cambridge, Global Foundation for Management Education Emerald Publishing Limited, s.14-17
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2010), Przedsiębiorcy i menedżerowie w procesie modernizacji zarządzania w: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.213-230
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Globalizacja rynku a umiędzynarodowienie studiów menedżerskich w: Ekonomia-Etyka-Organizacja, Karasiewicz G., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.235-248
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Przyszłośc niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce w: Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy, -, Warszawa, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.273-284
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Ekonomia a inne nauki społeczne w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, Fiedor B, Hockuba Z., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.83-92
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Transformacja: pytania bez odpowiedzi w: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, Problemy, Perspektywy, Kołodko G.W., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.119-140
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Restytucja mienia prywatnego. Reprywatyzacja w Europie Środkowo-Wschodniej w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska -Bonca J., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.27-46
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Zarządzanie w warunkach niepewności w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.24-30
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Wstęp w: Globalna wioska cyfrowa. Drugie życie sieci, Lombard D., Warszawa, MT BUSINESS, s.7-9
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Wstęp w: Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki, Koźmiński A.K., Jemielniak D., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.7-17
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2007), Ład korporacyjny w: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka-Strzałecka A., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.21-25
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2006), The change lab: Polish management and management education w: Dobra gospodarka, Kwiatkowski S., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.219-240
 • KOŹMIŃSKI A., Bielecki J., Bradley J., GOLDMAN M., GOMUŁKA S., KHASBULATOV R., NISKANEN W. (2006), Economic policy choices in Europe: prespective on the US model performance w: Reaganomics Goes Global. What Can EU, Russia and Other Transition Countries Learn from The US, Bieńkowski W., C.Brada J., Radło M.J., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.236-255
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2005), Building up competitive advantage in the new Europe: the role of higher education w: French and Other Perspectives in Praxiology. Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Aleksandre W., Gasparski W.W., New Brunswick (USA)-London (UK), NEW TRANSACTION PUBLISHER, s.191-212
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Wyzwania przełomu w: Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz I., Kozioł W., Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.205-217
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Jaki kapitalizm. Modelowe trendy i kierunki polityki. w: Krytyczna Teoria Organizacji. Wybór Zagadnień, Kieżun Witold, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.133-147
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Kultura menedżerska. w: Krytyczna Teoria Organizacji. Wybór Zagadnień., Kieżun Witold, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.211 - 226
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Introduction. Remarks about the field of research w: Transnational Corporations in Poland, Zorska A., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.11 - 17
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Kultura i etyka menedżerska w: Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, ---, Warszawa, ORGMASZ, s.63 -73
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Kultura i etyka menedżerska w: Company of the future. New paradigms in European Management, -, Warszawa, ORGMASZ, s.-
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2002), Socjologia ekonomiczna w: Encyklopedia Socjologii, red. zespół pod kier. Władysława Kwaśniewicza, Warszawa, OFICYNA NAUKOWA, s.52-59
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Organizacja w: Zarządzanie teoria i praktyk, Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa, PWN, s.13-43
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Zarządzanie w: Zarządzanie teoria i praktyka, Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa, PWN, s.45-83
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Zarządzanie międzynarodowe w: Zarządzanie teoria i praktyka, Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa, PWN, s.531-580
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Masters and Craftsmen in Management w: Transition - Visions and Reality, H. Bilorus O., Bochniarz Z., Budzan B. P., Diez-Hochleitner R., Halchynskyi A. H., Kobayashi N., Kozminski A., Kwiatkowski S., Masiuk A., Polunev Y., N. Sharov A., Warszawa, LKAEM, s.123-142
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, J. Kotowicz-Jawor, Warszawa, BELLONA, s.19-29
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy w: Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, ---, Warszawa, KOMITET POLSKA 2000 PLUS, s.32-39
 • KOŹMIŃSKI A., Yip G., Dempster A. (2000), Evaluating the Central and Eastern European opportunity: Eastern promise w: Strategies for Central and Eastern Europe, A., K. Koźmiński, G., S. Yip, Londyn, MACMILLAN PUBL CO, s.1-33
 • KOŹMIŃSKI A., Yip G., Dempster A. (2000), Conclusions: the sun rises in the East w: Strategies for Central and Eastern Europe, A.,K. Koźmiński, G., S.Yip, Londyn, MACMILLAN PUBL CO, s.284-304
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), Wymogi konkurencyjności a kształcenie menedżerów w perspektywie XXI wieku w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, M.Hafffer, S.Sudoł, Toruń, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA, s.439-447
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), Kultura menedżerska w: Humanistyka przełomu wieków, J. Kozielecki, Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE "ŻAK", s.317-336
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw w: Gospodarka w okresie przemian, E. Adamowicz, Warszawa, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.129-142
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), Misje i strategie szkół wyższych w: Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, J. Woźnicki, Warszawa, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.237-245
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1998), Ekonomia w: Encyklopedia Socjologii, zbiorczy, Warszawa, OFICYNA NAUKOWA, s.170-179
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1998), Gospodarka w: Encyklopedia Socjologii, zbiorczy, Warszawa, OFICYNA NAUKOWA, s.247-254
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), Jaki kapitalizm dla Polski: wymiar ekonomiczny i społeczny nowego porządku w: Ustrojowa wizja gospodarki polskiej, J. Kochanowicz, T.Kowalik, A.K.Koźmiński, W.Morawski, J. Staniszkis, J.Wilkin, Warszawa, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, s.68-95
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), Wartości i normy w zarządzaniu w: Etyka biznesu, J. Dietl, W. Gasparski, Warszawa, PWN, s.188-204
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej w opiniach ekspertów i menedżerów w: Drogi dojścia do gospodarki konkurencyjnej Materiały na sympozjum z okazji 70-lecia urodzin Profesora Jerzego Dietla, red. t. Bogdan Gregor, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.36-52
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), W jakim celu kształcimy menedżerów w radykalnie zmieniającej się sytuacji rynkowej i społecznej w: Studia licencjackie dla potrzeb biznesu: dotychczasowe doświadczenia i dalsze perspektywy, J. Dietl, Z. Sapijaszka, Łódź, FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s.7-11
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), Management education in the transitional economies of Central and Eastern Europe w: Management Education in the New Europe, M. Lee, H. Letiche, R.Crawshaw, M.Thomas, London, International Thomson Business Press, s.163-179
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), Lessons from recession in Central and Eastern Europe: from survival to continuous improvement w: Lessons from the Recession, Sarah S. King, Donald P. Cushman, Albany, SUNY Press, s.151-178
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Management education in Central and Eastern Europe w: International Encyclopedia of Business & Management, zbiorczy, London, New York, ROUTLEDGE, s.2775-2781
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Economies of central and Eastern Europe, transition of w: International Encyclopedia of Business & Management, zbiorczy, London, New York, ROUTLEDGE, s.1123-1129
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), From survival to continuous improvement w: Training the Fire Brigade: Preparing for the unimaginable, European Foundation for Management Development, Brussels, EFMD Brussels, s.195-199
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Looking ahead: skills and competencies in the New Europe w: Human Resource Management im Umbruch, Thomas Sattelberger, Wiesbaden, Gabler Verlag, s.343-362
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Nowoczesna teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku w: Polska na drodze do zjednoczonej Europy. Rola Państwa w procesach dostosowawczych do Unii Europejskiej, Prezydium PAN. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku.", Warszawa, ELIPSA, s.3-23
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), International business and transition from command to market economies w: Transformation in managing organizations in Central and Eastern European economies, praca zbiorowa, Warszawa, POLTEXT, s.23-31
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1995), From the communist nomenklatura to transformational leadership. The role of management in the post-communist enterprises w: Social Change and Modernization: Lessons from Eastern Europe, Bruno Grancelli, New York, Walter de Gruyter Berlin, s.83-105
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1995), Lessons from the restructuring of post-communist enterprises w: Communicating Organizational Change: A Management Perspective, Donald P. Cushman, Sarah S. King, Albany, State University of New York Press, s.311-328
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2010–2013 Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy między przedsiębiorstwami
 • 2007–2010 Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce
 • 2007–2009 Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii
 • 2015–2018 Budowa Teorii Ograniczonego Przywództwa
 • 2010–2014 Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy między przedsiębiorstwami
 • 2011–2014 Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2013, Członek rady redakcyjnej, Kozminski Series in Management and Economics
 • 2012, Członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej, TRANSFORMACJE
 • 2009, Członek Międzynarodowej Rady Redakcyjnej, TRANSFORMACJE
 • 2001, Członek Kolegium Redakcyjnego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2001, Członek rady redakcyjnej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 1996, Członek rady redakcyjnej, International Encyclopedia of Business and Management
 • 1992, Członek rady redakcyjnej, INTERNATIONAL MANAGEMENT
 • 1992, Członek Kolegium Redakcyjnego, INTERNATIONAL MANAGEMENT
 • 1985, "Członek Komitetu Redakcyjnego", PRZEGLĄD ORGANIZACJI
 • 1985, "Redaktor naczelny", NAUKI O ZARZĄDZANIU
 • 1985, Członek rady redakcyjnej, PRZEGLĄD ORGANIZACJI
 • 1985, Redaktor naczelny, NAUKI O ZARZĄDZANIU
 • 1970, Członek rady redakcyjnej, INTERNATIONAL STUDIES OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 • 1970, Członek Kolegium Redakcyjnego, INTERNATIONAL STUDIES OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2007 Zaufanie i nieufność w relacji sprzedawca-nabywca w polskim sektorze IT Doktorant: Latusek Dominika
 • 2006 Modele myślowe kapitalizmu a procesy modernizacyjne w Polsce Doktorant: Kurczak Piotr
 • 2004 Informatycy w organizacjach. Studium kultury zawodowej programistów Doktorant: Jemielniak Dariusz
 • 2001 Lokalizacja w Polsce elementów łańcucha wartości przedsiębiorstw międzynarodowych Doktorant: Adrian Szumski
Recenzje:
 • KOŹMIŃSKI A. K., (2008), recenzja: Transition and Beyond Saul Estrin Grzegorz W. Kołodko, Milica Uvalic, EKONOMISTA wydawca: KEY TEXT, strony: 435-438
Udział w konferencjach:
 • EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity, 2015
 • Kongres Kultury Akademickiej, 2014
 • IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013
 • Management and economic policy for development, 2013
 • Dobre państwo, 2013
 • V Konferencja Krakowska Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski., 2012
 • Opinions and attitudes in times of economic turbulence, 2012
 • World Forum on Governance, 2011
 • Pologne Example d'une transition reussi?, 2011
 • The Great Transformation 1989-2029, 2009
 • Management Education for the Realities of Emerging Markets, 2008
 • CEEMAN Annual Conference, 2008
 • Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności - Patriotyzm wczoraj i dziś, 2008
 • Plurality and Unity in European Social, Technical and Economic Thought, 2008
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
 • EURAM 2005: Responsible Management in an Uncertain World, 2005
 • The enlargement of the European Union and the national interest: culture, politics and economic perspectives, 2005
 • The enalargement of the European Union and the national interest: culture, politics and economic prespectives”, 2005
 • 16th Annual European Association of International Education, 2004
 • Ethical and moral dimensions for higher education and science in Europe, 2004
 • European Association of International Education (EAIE), 2004
 • IFSAM World Congress;, 2004
 • Stacja Naukowa PAN, 2003
 • Wyzwania globalizacji odpowiedzi przedsiębiorstw., 2003
Członkostwo w organizacjach:
2012
, Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2009
, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
2009
, Global Foundation for Management Education
2009
, Rada Arbitrów przy Krajowej Izbie Gospodarczej
2008
, Loża Amerykańska
2004
, Instytut Społeczeństwa Wiedzy Fundacji Rektorów Polskich
2004–2009
, UNESCO-CEPES
2003
, Akademia Europejska
2003
, European Academy
2003–2009
, UNESCO-CEPES
2002–2008
, EQUIS
2002–2008
, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Niepaństwowych
2000
, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
1998–2001
, AACSB (American Association of Collegiate Schools of Business)
1998
, Polska Akademia Nauk
1998
, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
1997
, Academie Europeene
1996
, International Academy of Management
1995–2001
, European Foundation for Management Development
1995–2001
, EFMD(European Foundation for Management Development)
1993–2005
, CEEMAN (Central and Eastern European Management Development Association)
1992
, Academie des Sciences Commerciales
1987–1990
, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych
1984
, Towarzystwo Naukowe Warszawskie
1981–1985
, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
1974
, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
POLGAS
International Labour Organization
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Ministerstwo Przekształceń Własnościowych
Ministerstwo Edukacji
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego (ORGMASZ)
Instytut Handlu Wewnętrznego
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2014
Centrum Interdyscyplinarne, Akademia Leona Koźmińskiego
2013–2018
Rada Powiernicza, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2011–2015
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Kapituła Medalu Akademii Leona Koźmińskiego, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2013
Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej ALK, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
Komitet Organizacyjny V Światowego Kongresu Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
Rada Powiernicza, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2012
Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2011
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2015
Rada Programowa Kozmiński International Business School, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2011
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego
2008–2009
Rada Programowa "Nitki Angielskiej", Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2009
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego
2007–2008
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich i Nostryfikowania Dyplomów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2008
Komisja ds. Oceny Młodej Kadry, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2006–2010
, Ecole Superieure de Commerce (ESC) Rouen
2003–2007
Komisja ds. Przewodów Doktorskich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
1995
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
1993–2014
, Akademia Leona Koźmińskiego
1993–2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
1991–1996
, Uniwersytet Warszawski
1983–1998
, Uniwersytet Warszawski
1981–1987
, Uniwersytet Warszawski
1977–1981
, Uniwersytet Warszawski
1973–1983
, Uniwersytet Warszawski
Udział w radach nadzorczych:
2006–2013
Przewodniczący Rady Nadzorczej, "Orange" Polska S. A., d. Telekomunikacja Polska S.A.
2005–2006
Członek, Progress S.A. National Investment Fund
2002–2007
Przewodniczący, Computerland S.A.
2001
Członek Rady Nadzorczej, Bank Millenium
2000–2002
Członek, Big Bank Gdański S.A.
2000–2004
Członek, Daewoo-FSO Motor S.A.
1996–1998
Przewodniczący, CSBI S.A. (grupa Computerland)
1989–1992
Członek, Furnell International S.A.
1989
Prezes zarządu, Międzynarodowa Szkoła Zarządzania Ltd. Co