Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ANDRZEJ KUŚMIERZ

dr
ANDRZEJ KUŚMIERZ

Katedra Strategii

dr ANDRZEJ KUŚMIERZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Starszy wykładowca, Katedra Strategii, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Adiunkt, Katedra Strategii, Akademia Leona Koźmińskiego
2000–2011
Asystent, Katedra Strategii, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • badania i rozwój
 • przywództwo
 • innowacje
 • e-biznes
 • zarządzanie w sektorze zdrowia
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie w kryzysie
 • zarządzanie strategiczne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2012
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Stypendia/ Nagrody:
2011
Nagroda Rektora Akademii Leona Koźmińskiego (Akademia Leona Koźmińskiego).
2011
Wyróżnienie (Akademia Leona Koźmińskiego).
Cykle wykładów:
2004
Institute for Privatization and Management, Białoruś
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KIROV N., KUŚMIERZ A. (2010), Komercjalizacja wyników badań naukowych: jak to robią inni?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.102-126
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A. (2007), Kto tu rządzi? Analiza interesariuszy szpitala powiatowego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.12-19
 • KIROV N., KUŚMIERZ A., RZĄDCA R. (2007), Wpływ relacji między odbiorcami i dostawcami na ich współpracę, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.19-24
 • KUŚMIERZ A., KIROV N., RZĄDCA R. (2006), Przywództwo w polskich szpitalach w wyjątkowo niestabilnym otoczeniu, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, -, s.-
 • KUŚMIERZ A., WIERCIŃSKI S., MITAS A. (2005), Teoria w praktyce - wygrywające strategie w branży szkół rodzenia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.56-62
 • KIROV N., RZĄDCA R., KUŚMIERZ A. (2003), Strategiczne modele e-biznesowe: Jak się kręci e-biznes, PC KURIER, 8, s.36-39
Redakcja Monografi:
 • KUŚMIERZ A., (2012), Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
Monografie:
 • KUŚMIERZ A. (2012), Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2004), Strategie szpitali w warunkach reform, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • KUŚMIERZ A. (2012), Jak pomóc ambitnym? w: Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA, A. Kuśmierz, ---, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.2-18
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2007), Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change w: Contemporary Corporate Strategy: Global Perspectives, Saee J., Londyn, ROUTLEDGE, s.164-180
 • KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2003), ENRON w: Zarządzanie strategiczne. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, Obłój K., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów, 2013
 • Strategie wdrażania personalizacji produktów - operacjonalizacja na poziomie klienta, produkcji i logistyki, 2013
 • EURAM 2012: Social Innovation for competitiveness, organisational performance and human excellence, 2012
 • EURAM 2005: Responsible Management in an Uncertain World, 2005
 • EURAM 2004: Governance in Managerial Life, 2004
 • Dominująca logika. Teoria i praktyka strategii polskich firm., 2003
 • Festiwal Nauki, 2003
 • EURAM 2002: Innovative Research in Management, 2002
Członkostwo w organizacjach:
2016
, Wojskowy Instutut Medyczny
2015
, Fundacja Startup Poland
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Hub:Raum Deutsche Telekom
WAW.ac
Intel Global Challange
PriceWaterhouseCoopers
T-Mobile
Intel Business Challange
T-Mobile
ITM sp. z o.o.
Asseco SEU
Mazowiecki Urząd Marszałkowski
Konsorcjum Akademii Leona Koźmińskiego oraz Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting
---
Casinos Poland
Mercedes Polska
Impel S.A.
ING Nationale Nederlanden
Ceramika Gres S.A.
Odziezowe Pole Sp. Z o.o.
Ingersoll Rand
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2016
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2015
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Komitet Finansowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Komisja ds. orderów i odznaczeń, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2011
Komisja Socjalna, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2007
Rada programowa studiów podyplomowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2006–2009
, Akademia Leona Koźmińskiego
1995–2004
Korporacja Akademicka Arkonia, -, -
Udział w radach nadzorczych:
2010–2016
członek rady nadzorczej, Polsport SA