Wizytówkawyszukaj pracownika

prof.
LESZEK KUBICKI

Katedra Prawa Karnego

prof. LESZEK KUBICKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2001
Profesor zwyczajny, Katedra Prawa Karnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2000
Profesor zwyczajny, Polska Akademia Nauk
1975–2000
Profesor nadzwyczajny, Polska Akademia Nauk
1965–1975
Adiunkt, Polska Akademia Nauk
1951–1968
Adiunkt, Katedra Prawa Karnego Materialnego, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • prawo karne
 • prawo karne międzynarodowe
 • prawo medyczne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2009
Uniwersytet Warszawski, Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KUBICKI L. (2007), Problem samodzielności i niezależności prokuratury w świetle osobistych doświadczeń, PROKURATOR, 2, s.-
 • KUBICKI L. (2006), Sądy specjalne i pseudosądy - bezpowrotna przeszłość czy renesans?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.-
 • KUBICKI L. (2006), Przestępstwo płatnej protekcji a przestępstwo oszustwa (Problem obiegu przepisów ustawy), PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.-
Monografie:
 • KUBICKI L. (2003), Prawo medyczne., Wrocław, URBAN&PARTNER
Rozdziały w monografiach:
 • KUBICKI L. (2009), Rechtliche Aspekte des Kaiserschnitts auf ausdrücklichen Wunsch der Patientin vor dem Hintergrund der polnischen Gesetzlage w: Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, -, Berlin, DUNCKER & HUMBLOT GMBH, s.523-530
 • KUBICKI L. (2008), Dopuszczalny stopień ryzyka eksperymentu leczniczego w: Reforma prawa karnego -propozycje i komentarze. Księga jubileuszowa prof. Barbary Kunickiej-Michalskiej, Jakubowska-Hara J. Nowak C. Skupiński J., Warszawa, WYDAWNICTWO SCHOLAR, s.119-125
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2012, Członek komitetu redakcyjnego, PAŃSTWO I PRAWO
 • 2011, "Redaktor naczelny", PAŃSTWO I PRAWO
 • 2011, Członek kolegium redakcyjnego, PRAWO I MEDYCYNA
 • 2009, "Redaktor naczelny", PAŃSTWO I PRAWO
 • 2009, "Członek Komitetu Redakcyjnego", PRAWO I MEDYCYNA
 • 1981, "Redaktor naczelny", PAŃSTWO I PRAWO
Recenzje:
 • KUBICKI L., (2009), recenzja: Ekspertyza dla Sejmu RP w sprawie projektów nowelizacji Konstytucji RP dotyczących ograniczenia biernego prawa wyborczego i immunitetu parlamentarnego, druki nr 432 i 433, PRZEGLĄD SEJMOWY wydawca: ---, strony: 3(92)/2009, s.196-198
Członkostwo w organizacjach:
2015
, Komisja Bioetyczna przy Prezydium PAN
2015
, Rada Naukowa Instytut Nauk Prawnych PAN
2011
, Komisja ds. Prawnych
2011
, Komisja Etyczna Krajowej Rady Transplantacyjnej
2009–2011
, Polskie Towarzystwo Prawa Karnego
2009
, Polskie Towarzystwo Legislacji
1999–2011
, Krajowa Rada Transplantacyjna
1999–2004
, Komitet Nauk Prawnych PAN
1999
, Association Internationale de Droit Penal
1998
, Academie Internationele de Droit Compare
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Komisja Powołana przez Ministra Zdrowia
Sejm RP
Sejm RP
Krajowa Rada Transplantacyjna
Komitet Badań Naukowych
Komisja Etyczna przy Zakładzie Głównym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2012
Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2010–2011
Komisja ds. Jakości Prac Magisterskich Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2011
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2005
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2005
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
1981–1983
, PAN