Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MARCIN AWDZIEJ

dr
MARCIN AWDZIEJ

Katedra Marketingu

dr MARCIN AWDZIEJ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2011
Adiunkt, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
2000–2011
Asystent, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • marketing
 • wspieranie produktu wizerunkiem znanej osoby
Staże:
2009
IESE Business School, Hiszpania
2009
The Chartered Institute of Marketing, Wielka Brytania
2012
ETEA, Hiszpania
Stypendia/ Nagrody:
2015
Medal Komisji Edukacji Narodowej (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2012
Nagroda Rektora ALK za działalność naukową (Rektor ALK).
2011
Nagroda Rektora ALK za działalność naukową (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • AWDZIEJ M., MAZUREK G., PIOTROWSKA K., Grudzewski F. (2018), Virtual reality in marketing communication – the impact on the message, technology and offer perception – empirical study, ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, No. 3, s.36-50
 • AWDZIEJ M. (2017), Skłonność do temporalnego poszukiwania korzystnych cen a wiek nabywcy, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 328, s.115-125
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2017), Porównanie sposobów poszukiwania informacji i dokonywania zakupów przez konsumentów w wybranych krajach Europy, MARKETING I RYNEK, 9 (CD), s.7-13
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2017), Motivating to co-create value: “Polakpotrafi.pl” crowdfunding platform case, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.32-58
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2016), Simulation Business Games in the Research of Marketing Managers’ Decision Making Process, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 1, s.82-90
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Przegląd koncepcji współtworzenia wartości, HANDEL WEWNĘTRZNY, 362, s.16-26
 • AWDZIEJ M. (2016), Czas to pieniądz - paradoksy ekonomicznego wartościowania czasu przez konsumentów, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 255, s.9-17
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2016), Motywowanie do współtworzenia wartości - rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej Polakpotrafi.pl, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45 (1), s.41-49
 • AWDZIEJ M. (2016), Temporal search in elderly consumer behavior in Poland, International Journal of Sales, Retailing and Marketing, vol. 5, no. 4, s.78-91
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., WŁODAREK D. (2016), Are elderly consumer more ethnocentric? Attitudes towards Polish and ‘foreign’ food products, JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 23 (1), s.91-107
 • AWDZIEJ M. (2015), Time Value and Elderly Consumer: An Interpretive Inquiry, INTERNATIONAL JOURNAL OF SALES, RETAILING AND MARKETING, Vol. 4, No. 5, s.21-36
 • AWDZIEJ M. (2015), Granice rynku starszych konsumentów w Europie- wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców, HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, s.17-25
 • AWDZIEJ M. (2015), Konsumenci jako źródło innowacji produktowych – uwagi krytyczne, LOGISTYKA, 2, s.846- 851
 • AWDZIEJ M. (2014), Temporalne aspekty zjawisk gospodarczych a marketing, MARKETING I RYNEK, 8, s.25-30
 • AWDZIEJ M. (2014), Time Value and Values Delivered by Marketing, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.95-108
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2014), Postawy etnocentryczne starszych konsumentów wobec produktów spożywczych, MARKETING I RYNEK, 6, s.17-31
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • AWDZIEJ M. (2013), Czy marketing jest źródłem materializmu i generatorem sztucznych potrzeb?, HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.9-16
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2013), E-WOM - Findings from the Creative Industries in Poland, STUDIA EKONOMICZNE, 149, s.200-211
 • AWDZIEJ M. (2013), Metodologiczne problemy badania zjawisk temporalnych w marketingu, HANDEL WEWNĘTRZNY, lipiec-sierpień, s.3-11
 • AWDZIEJ M. (2012), Czas i percepcja czasu w zachowaniach nabywców, HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.9-16
 • AWDZIEJ M. (2011), Orientacja czasowa nabywców instytucjonalnych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 74, s.11-20
 • AWDZIEJ M. (2011), Hedonizm i motywy hedonistyczne w reklamie, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 209, s.498-507
 • AWDZIEJ M. (2010), Uwarunkowania sprzedaży krzyżowej, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 153, s.11-17
 • AWDZIEJ M. (2010), Utrzymywanie nabywców instytucjonalnych na konkurencyjnych rynkach, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 54 (594), s.11-22
 • AWDZIEJ M. (2007), Modelowe koncepcje życiowej wartości klienta, MARKETING I RYNEK, 7, s.8-15
 • AWDZIEJ M. (2006), Marketing na rynku luksusowych produktów spożywczych, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), 6/2006, s.---
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.33-37
 • AWDZIEJ M. (2004), Motywy religijne w reklamie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.27-33
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M. (2004), Developement of the Polish Business Education Sector in the years 1990-2002, EMERGO, 10/4, s.----
 • AWDZIEJ M. (2003), Marki wchodzą do szkół, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 3/61, s.---
 • AWDZIEJ M. (2002), Promocja gminy. Szansa na rozwój, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2/55, s.35-41
 • AWDZIEJ M. (2002), Wspieranie produktu wizerunkiem gwiazdy, MARKETING W PRAKTYCE, 9/55, s.---
Monografie:
 • TKACZYK J., Pilarski S., AWDZIEJ M., Czaplicka M., Zięba K. (2010), Klient i marketing, Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód, Warszawa, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Warszawa, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2017), Media społecznościowe w zachowaniach konsumentów w: Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Małgorzata Bartosik-Purgat, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.127-147
 • AWDZIEJ M. (2017), Case study as a teaching method in marketing w: Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, s.244-263
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2015), The Attitudes of Elderly Consumers Towards Polish and Foreign Food Products w: 2014 M-SPHERE Book of Papers, Tihomir Vranesevic, Zadar, M-Sphere Association for Promotion of Multidisciplinarity in Science and Business, s.316-323
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2014), Klient i marketing w sektorze kreatywnym w: Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, Piotr Kaczmarek-Kurczak, Karolina Dąbrowska, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.105-134
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2013), The dillemas of startups in the creative industries - tension between artistic and market goals w: Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing, Pedro Ferreira & André Vieira, Porto, IPAM THE MARKETING SCHOOL, s.839-846
 • AWDZIEJ M. (2009), Pozbywanie się klientów przez dostawców na rynku B2B w: Wyzwania dla marketingu i sprzedaży na rynku B2B, Kwiatek, P., Leszczyński, G., Zieliński, M, Poznań, Advertiva SC, s.129-39
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2009), Istota i kategorie niepewności w odniesieniu do nabywców w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.52-61
 • AWDZIEJ M. (2008), Kończenie relacji z klientem na rynku Business- to- Business w: Marketing Business-to-Business. Partnerstwo- Wartość- Komunikacja, P. Kwiatek, G. Leszczyński, M. Zieliński, Poznań, Advertiva, s.-
 • AWDZIEJ M. (2008), Wpływ efektu kanibalizacji na portfel produktów w: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, powiększJacek KALL, Bogdan SOJKIN, Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.-
 • AWDZIEJ M. (2008), Wartość nabywcy i bariery jej kształtowania w: Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business. Teoria i praktyka, Witczak O., Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.-
 • AWDZIEJ M. (2007), Bariery kształtowania wartości nabywcy na rynku business- to business w: Marketing relacji na rynku business to business. Wybrane zagadnienia, Mitręga M., Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.---
 • AWDZIEJ M. (2007), Pozbywanie sie klientów przez przedsiębiorstwa w: Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw, -, Poznań, B2B FORUM, s.-
 • AWDZIEJ M. (2007), Zachowania współczesnych nastolatków na rynkuModnej Odzieży w: Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, Olejniczuk-Merta A., ---, IBRKIK, s.---
 • AWDZIEJ M. (2006), Audyt marki - metoda i zastosowania w: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.548-551
 • AWDZIEJ M. (2005), Zachowania konsumpcyjne elit ekonomiczych w świetle teorii T. Veblena w: Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek, marketing, Słaby T., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • AWDZIEJ M., Bohdanowicz J. (2005), Wpływ komunikowania międzykulturowego na promocję w: Komunikacja i kultura biznesu w Europie. Zagadnienia wybrane, Neymann M., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.131-169
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta w: Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Lechosław Garbarski, Warszawa, PZU, s.---
 • AWDZIEJ M. (2004), Komunikowanie międzykulturowe w: Komunikacja i kultura biznesu w Europie, Neymann M., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • AWDZIEJ M. (2004), Marketing na rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.299-314
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2004), Oczekiwania pracodawców wobec specjalistów z zakresu marketingu - analiza ogłoszeń prasowych w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.609-613
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2016, Recenzent, Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets
Udział w konferencjach:
 • Wyzwnia rynku z perspektywy firmy i konsumenta, 2016
 • XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji „Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”, 2016
 • The 4th International Conference on Marketing and Business Development (MBD2016), 2016
 • 13th International CIRCLE Conference: New Frontiers for Management and Marketing, 2016
 • 12th International CIRCLE Conference, 2015
 • 15th Annual EURAM Conference, 2015
 • 3rd International M- Sphere Conference For Multidiciplinarity in Science and Business, 2014
 • Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami - dekada doświadczeń w zintegrowanej przestrzeni europejskiej, 2014
 • The Information Society. European and Global Perspective, 2013
 • Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich., 2013
 • International conference on marketing and Consumer Behaviour 2013. Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing., 2013
 • Zachowania konsumenckie między przeszłością a przyszłością, 2012
 • Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego, 2012
 • Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument i przedsiębiorstwo w ewoluującym otoczeniu, 2011
 • Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw, 2009
 • Zarządzanie produktem III. Teoria, praktyka, przyszłość, 2008
 • Forum Business - to - Business, 2007
 • Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, 2007
 • Budowanie Związków Z Klientami Na Rynku Business To Business, 2007
 • Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, 2006
Członkostwo w organizacjach:
2015
, CIRCLE
2013
, EMAC
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Akademia Leona Koźmin skiego - program Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych
Vattenfall
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2005–2013
, Akademia Leona Koźmińskiego