Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MARCIN AWDZIEJ

dr
MARCIN AWDZIEJ

Katedra Marketingu

dr MARCIN AWDZIEJ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • marketing
 • wspieranie produktu wizerunkiem znanej osoby
Staże:
2009
IESE Business School, Hiszpania
2009
The Chartered Institute of Marketing, Wielka Brytania
2012
ETEA, Hiszpania
Stypendia/ Nagrody:
2015
Medal Komisji Edukacji Narodowej (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2012
Nagroda Rektora ALK za działalność naukową (Rektor ALK).
2011
Nagroda Rektora ALK za działalność naukową (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2019), Consumer motivations and attitude towards carsharing services, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, Vol. 21 Issue 1, s.5-15
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2018), The comparison of consumers'product information search and purchase decisions in the selected european countries, International Journal of Sales, Retailing and Marketing, vol. 7, No 2, s.129-135
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2018), Opis projektu crowdfundingowego a skłonność do jego wspierania przez darczyńców, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 5, s.7-18
 • AWDZIEJ M., MAZUREK G., PIOTROWSKA K., Grudzewski F. (2018), Virtual reality in marketing communication – the impact on the message, technology and offer perception – empirical study, ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, No. 3, s.36-50
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2017), Motivating to co-create value: “Polakpotrafi.pl” crowdfunding platform case, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.32-58
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2017), Porównanie sposobów poszukiwania informacji i dokonywania zakupów przez konsumentów w wybranych krajach Europy, MARKETING I RYNEK, 9 (CD), s.7-13
 • AWDZIEJ M. (2017), Skłonność do temporalnego poszukiwania korzystnych cen a wiek nabywcy, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 328, s.115-125
 • AWDZIEJ M. (2016), Temporal search in elderly consumer behavior in Poland, International Journal of Sales, Retailing and Marketing, vol. 5, no. 4, s.78-91
 • AWDZIEJ M. (2016), Czas to pieniądz - paradoksy ekonomicznego wartościowania czasu przez konsumentów, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 255, s.9-17
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2016), Simulation Business Games in the Research of Marketing Managers’ Decision Making Process, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 1, s.82-90
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Przegląd koncepcji współtworzenia wartości, HANDEL WEWNĘTRZNY, 362, s.16-26
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2016), Motywowanie do współtworzenia wartości - rozważania na przykładzie platformy crowdfundingowej Polakpotrafi.pl, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45 (1), s.41-49
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., WŁODAREK D. (2016), Are elderly consumer more ethnocentric? Attitudes towards Polish and ‘foreign’ food products, JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 23 (1), s.91-107
 • AWDZIEJ M. (2015), Granice rynku starszych konsumentów w Europie- wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców, HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, s.17-25
 • AWDZIEJ M. (2015), Time Value and Elderly Consumer: An Interpretive Inquiry, INTERNATIONAL JOURNAL OF SALES, RETAILING AND MARKETING, Vol. 4, No. 5, s.21-36
 • AWDZIEJ M. (2015), Konsumenci jako źródło innowacji produktowych – uwagi krytyczne, LOGISTYKA, 2, s.846- 851
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • AWDZIEJ M. (2014), Temporalne aspekty zjawisk gospodarczych a marketing, MARKETING I RYNEK, 8, s.25-30
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2014), Postawy etnocentryczne starszych konsumentów wobec produktów spożywczych, MARKETING I RYNEK, 6, s.17-31
 • AWDZIEJ M. (2014), Time Value and Values Delivered by Marketing, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.95-108
 • AWDZIEJ M. (2013), Czy marketing jest źródłem materializmu i generatorem sztucznych potrzeb?, HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.9-16
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2013), E-WOM - Findings from the Creative Industries in Poland, STUDIA EKONOMICZNE, 149, s.200-211
 • AWDZIEJ M. (2013), Metodologiczne problemy badania zjawisk temporalnych w marketingu, HANDEL WEWNĘTRZNY, lipiec-sierpień, s.3-11
 • AWDZIEJ M. (2012), Czas i percepcja czasu w zachowaniach nabywców, HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.9-16
 • AWDZIEJ M. (2011), Orientacja czasowa nabywców instytucjonalnych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 74, s.11-20
 • AWDZIEJ M. (2011), Hedonizm i motywy hedonistyczne w reklamie, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 209, s.498-507
 • AWDZIEJ M. (2010), Utrzymywanie nabywców instytucjonalnych na konkurencyjnych rynkach, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 54 (594), s.11-22
 • AWDZIEJ M. (2010), Uwarunkowania sprzedaży krzyżowej, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 153, s.11-17
 • AWDZIEJ M. (2007), Modelowe koncepcje życiowej wartości klienta, MARKETING I RYNEK, 7, s.8-15
 • AWDZIEJ M. (2006), Marketing na rynku luksusowych produktów spożywczych, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), 6/2006, s.---
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.33-37
 • AWDZIEJ M. (2004), Motywy religijne w reklamie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.27-33
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M. (2004), Developement of the Polish Business Education Sector in the years 1990-2002, EMERGO, 10/4, s.----
 • AWDZIEJ M. (2003), Marki wchodzą do szkół, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 3/61, s.---
 • AWDZIEJ M. (2002), Wspieranie produktu wizerunkiem gwiazdy, MARKETING W PRAKTYCE, 9/55, s.---
 • AWDZIEJ M. (2002), Promocja gminy. Szansa na rozwój, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2/55, s.35-41
Monografie:
 • TKACZYK J., Pilarski S., AWDZIEJ M., Czaplicka M., Zięba K. (2010), Klient i marketing, Olsztyn, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Warszawa, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód, Warszawa, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2017), Media społecznościowe w zachowaniach konsumentów w: Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Małgorzata Bartosik-Purgat, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.127-147
 • AWDZIEJ M. (2017), Case study as a teaching method in marketing w: Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, s.244-263
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2015), The Attitudes of Elderly Consumers Towards Polish and Foreign Food Products w: 2014 M-SPHERE Book of Papers, Tihomir Vranesevic, Zadar, M-Sphere Association for Promotion of Multidisciplinarity in Science and Business, s.316-323
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2014), Klient i marketing w sektorze kreatywnym w: Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, Piotr Kaczmarek-Kurczak, Karolina Dąbrowska, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.105-134
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2013), The dillemas of startups in the creative industries - tension between artistic and market goals w: Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing, Pedro Ferreira & André Vieira, Porto, IPAM THE MARKETING SCHOOL, s.839-846
 • AWDZIEJ M. (2009), Pozbywanie się klientów przez dostawców na rynku B2B w: Wyzwania dla marketingu i sprzedaży na rynku B2B, Kwiatek, P., Leszczyński, G., Zieliński, M, Poznań, Advertiva SC, s.129-39
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2009), Istota i kategorie niepewności w odniesieniu do nabywców w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.52-61
 • AWDZIEJ M. (2008), Kończenie relacji z klientem na rynku Business- to- Business w: Marketing Business-to-Business. Partnerstwo- Wartość- Komunikacja, P. Kwiatek, G. Leszczyński, M. Zieliński, Poznań, Advertiva, s.-
 • AWDZIEJ M. (2008), Wpływ efektu kanibalizacji na portfel produktów w: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, powiększJacek KALL, Bogdan SOJKIN, Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.-
 • AWDZIEJ M. (2008), Wartość nabywcy i bariery jej kształtowania w: Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business. Teoria i praktyka, Witczak O., Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.-
 • AWDZIEJ M. (2007), Bariery kształtowania wartości nabywcy na rynku business- to business w: Marketing relacji na rynku business to business. Wybrane zagadnienia, Mitręga M., Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.---
 • AWDZIEJ M. (2007), Zachowania współczesnych nastolatków na rynkuModnej Odzieży w: Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, Olejniczuk-Merta A., IBRKIK, s.---
 • AWDZIEJ M. (2007), Pozbywanie sie klientów przez przedsiębiorstwa w: Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw, -, Poznań, B2B FORUM, s.-
 • AWDZIEJ M. (2006), Audyt marki - metoda i zastosowania w: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.548-551
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta w: Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Lechosław Garbarski, Warszawa, PZU, s.---
 • AWDZIEJ M. (2005), Zachowania konsumpcyjne elit ekonomiczych w świetle teorii T. Veblena w: Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek, marketing, Słaby T., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • AWDZIEJ M., Bohdanowicz J. (2005), Wpływ komunikowania międzykulturowego na promocję w: Komunikacja i kultura biznesu w Europie. Zagadnienia wybrane, Neymann M., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.131-169
 • AWDZIEJ M. (2004), Komunikowanie międzykulturowe w: Komunikacja i kultura biznesu w Europie, Neymann M., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2004), Oczekiwania pracodawców wobec specjalistów z zakresu marketingu - analiza ogłoszeń prasowych w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.609-613
 • AWDZIEJ M. (2004), Marketing na rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych w: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.299-314
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Wyzwnia rynku z perspektywy firmy i konsumenta, 2016
 • XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji „Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”, 2016
 • The 4th International Conference on Marketing and Business Development (MBD2016), 2016
 • 13th International CIRCLE Conference: New Frontiers for Management and Marketing, 2016
 • 12th International CIRCLE Conference, 2015
 • 15th Annual EURAM Conference, 2015
 • 3rd International M- Sphere Conference For Multidiciplinarity in Science and Business, 2014
 • Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami - dekada doświadczeń w zintegrowanej przestrzeni europejskiej, 2014
 • The Information Society. European and Global Perspective, 2013
 • Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich., 2013
 • International conference on marketing and Consumer Behaviour 2013. Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing., 2013
 • Zachowania konsumenckie między przeszłością a przyszłością, 2012
 • Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego, 2012
 • Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument i przedsiębiorstwo w ewoluującym otoczeniu, 2011
 • Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw, 2009
 • Zarządzanie produktem III. Teoria, praktyka, przyszłość, 2008
 • Forum Business - to - Business, 2007
 • Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, 2007
 • Budowanie Związków Z Klientami Na Rynku Business To Business, 2007
 • Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, 2006
Członkostwo w organizacjach:
2015
, CIRCLE
2013
, EMAC
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Akademia Leona Koźmin skiego - program Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych
Vattenfall