Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. GRZEGORZ W. KOŁODKO

prof.
GRZEGORZ W. KOŁODKO

Katedra Ekonomii

prof. GRZEGORZ W. KOŁODKO

CV
Historia stanowisk naukowych:
2016
Non-resident Senior Fellow, Chongyang Institute for Financial Studies, Renmin University of China
2016
Profesor, Emerging Markets Institute, Beijing Normal University
2013
Profesor zwyczajny, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2008
Profesor zwyczajny, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji, Akademia Leona Koźmińskiego
2000–2000
Profesor, University of California
2000–2008
Profesor zwyczajny, Centrum "TIGER", WSPiZ im. L. Koźmińskiego
1992–1992
Profesor wizytujący, Wesleyan University
1988–2001
Profesor zwyczajny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1984–1988
Docent, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
1976–1984
Adiunkt, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
1974–1976
Asystent, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Zainteresowania badawcze:
 • Unia Europejska
 • transformacja ustrojowa
 • systemy podatkowe
 • rynki finansowe
 • problemy wzrostu gospodarczego
 • makroekonomia
 • czynniki wzrostu gospodarczego
 • ekonomia rozwoju
 • ekonomia
 • gospodarka
 • gospodarka Polski
 • gospodarka światowa
 • finanse publiczne
 • finanse międzynarodowe
 • finanse
 • postsocjalistyczna transformacja
 • polityka pieniężna
 • polityka społeczna
 • polityka spójności
 • polityki publiczne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze/ekonomiczne
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • instytucje i zasady działania UE
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2009
Centrum im. Sacharowa, Russia
2009
Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska
2009
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
2011
London School of Economics, Wielka Brytania
2009
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska
2009
Akademia Sztuk Pięknych, Polska
2016
Huazhong University of Science and Technology (HUST), Chiny
2016
Huazhong University of Science and Technology (HUST), Chiny
2011
Rosyjska Akademia Nauk, Rosja
2015
University of Texas at Austin, USA
2011
University of Hull, Wielka Brytania
2014
Instytut Ekonomii Ukraińskiej Akademii Nauk, Ukraina
2009
Akademia Młodych Dyplomatów - Europejska Akademia Dyplomacji, Rosja
2014
Państwowa Akademia Administracji Publicznej w Charkowie, Ukraina
2014
Uniwersytet im. Alfreda Nobla, Ukraina
2009
PAN, Polska
2009
Uniwersytet Jagielloński, Polska
2009
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - PTE, Polska
2009
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polska
2014
Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych, Austria
2009
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - PTE, Polska
2014
Instytut Ekonomii Ukraińskiej Akademii Nauk, Ukraina
2009
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
2009
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
2009
Krajowa Izba Odwoławcza, Polska
2009
PAN, Polska
2016
Dhaka University, Bangladesz
2009
Trybunał Konstytucyjny, Polska
2009
Akademia Młodych Dyplomatów - Europejska Akademia Dyplomacji, Polska
2009
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, Polska
2009
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych, Polska
2009
Politechnika Warszawska, Polska
2009
Politechnika Lubelska, Polska
2009
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Polska
2009
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Polska
Staże:
2009
Universita degli studi di Trento, Włochy
1999
University of Rochester, Wielka Brytania
1998
Yale University, USA
1998
World Bank, USA
1997
WIDER, Finland
1994
Institute of Fiscal and Monetary Policy, Ministry, Japonia
1990
Instituto Universitario Europeo, Włochy
1985
University of Illinois, USA
2009
Universita degli studi di Trento, Włochy
Stypendia/ Nagrody:
2015
Specjalna Nagroda Honorowa za dorobek naukowy i upowszechnianie polskiej ekonomii w świecie (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne).
2014
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie badania na rzecz rozwoju gospodarki (Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
2014
Nadanie tytułu Honorowego Profesora przez Uniwersytet im. Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku.
2014
Nadanie honorowego tytułu Doktora Honoris Causa przez Międzynarodowy Instytut Zarządzania w Kijowie za wybitne osiągnięcie w zakresie teorii i polityki postsocjalistycznej transformacji.
2013
Nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych im. Fryderyka Skarbka za książkę "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości" (Polska Akademia Nauk).
Cykle wykładów:
2009
Moskiewska Szkoła Ekonomii Uniwersytetu Łomonosowa, Rosja
2009
-, Mexico
2010
School of Advanced International and Area Studies, East China Normal University, Chińska Republika Ludowa
2009
OECD, Rosja
2009
-, Włochy
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KOŁODKO G. W. (2018), Chińska ekspansja gospodarcza: uwarunkowania, perspektywy, granice, ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES/ STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE, Vol. 11, No.1, s.7-19
 • KOŁODKO G. W. (2018), New Pragmatism: the quest for economics and development policy in the 21st century, Eurofenix, Winter 2017/2018, s.28-29
 • KOŁODKO G., Postuła M. (2018), Determinanty i implikacje poszerzania strefy euro. Kwestia polska, GOSPODARKA NARODOWA, 294(2), s.5-28
 • KOŁODKO G., Postuła M. (2018), Determinants and Implications of the Eurozone Enlargement, ACTA OECONOMICA, 68(4), s.477-498
 • KOŁODKO G. W. (2018), Socialism, Capitalism, or Chinism?, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 51(4), s.285-298
 • KOŁODKO G. W. (2018), Chińska transformacja ustrojowa: kapitalizm czy socjalizm? Tertium datur, EKONOMISTA, 6, s.633-663
 • KOŁODKO G. W. (2018), Socializm czi kapitalizm? Tertium Datur, Ekonomika i Prognozuwannja, 1, s.7-36
 • KOŁODKO G. W. (2017), Girisha Shoukougun: sono Keizaigaku to Seijigaku, The Journal of Comparative Economic Studies(JCES), 23, s.4-24
 • KOŁODKO G. W. (2017), Ekonomika i polityka konwersii złotogo w ewro, Ekonomika Ukrainy, 8, s.3-13
 • KOŁODKO G. W. (2017), Economics and Politics of the Currency Convergence: the Case of Poland, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 3, s.183-194
 • KOŁODKO G. W. (2017), Jak zniszczyć kraj? Ekonomia i polityka greckiego kryzysu, EKONOMISTA, 2, s.204-224
 • KOŁODKO G. W. (2017), New Pragmatism: In the Quest for Economics and Development Policy in the 21st, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, s.2-5
 • KOŁODKO G. W. (2017), Ekonomika i politika konwersii złotogo na ewro, Ekonomika Ukrainy, 8, s.3-13
 • KOŁODKO G. W. (2017), Ru he hui mie yi ge gou jia—xi la wei ji de jing ji xue yu zheng zhi xue (Jak zniszczyć kraj. Ekonomia i polityka greckiego kryzysu), Journal of Translation from Foreign Literature of Economics, 3, s.27-41
 • KOŁODKO G. W. (2017), Ekonomia i polityka konwersji złotego na euro, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1, s.16-23
 • KOŁODKO G. W. (2017), Era Azii na fonje jewro-atłanticzeskoj ciwilizacii?, Woprosy Ekonomiki, 10, s.140-147
 • KOŁODKO G. W. (2016), How to Destroy a Country. The Economics and the Politics of the Greek Crisis, RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA, 1-3, s.1-25
 • KOŁODKO G. W. (2015), Projektowanie ekonomicznej przyszłości jako podstawa myślenia strategicznego, BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, 2 (69), s.41-45
 • KOŁODKO G. W. (2015), Politekonomija buduszczego, EKONOMICZESKAJA TEORIJA, 3, s.30-42
 • KOŁODKO G. W. (2015), Politekonomija majbutnogo, EKONOMICZESKAJA TEORIJA, 3, s.30-42
 • KOŁODKO G. W. (2015), Racjonalne potrzeby jako podstawa rozwoju społeczno- gospodarczego, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2 (35), s.7-18
 • KOŁODKO G. W. (2014), Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 39, s.26-37
 • KOŁODKO G. W. (2014), The New Pragmatism, or Economics and Policy For The Future (An Essay), ACTA OECONOMICA, 2, s.139-160
 • KOŁODKO G. W. (2014), New Pragmatism, Or Economics and Policy for the Future. Economics of Moderation, BULLETIN POLISH ECONOMIC SOCIETY, 2 (65), s.41-43
 • KOŁODKO G. W. (2014), Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, EKONOMISTA, 2, s.161-180
 • TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2014), Repartycyjny i kapitałowy system emerytalny. Synergia czy antagonizm?, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1, s.5-13
 • KOŁODKO G. W. (2014), Kto jest dobrym ekonomistą, BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, 1(64), s.12-14
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁODKO G. W. (2013), Stołknowenije cywilizacij?, WOPROSY NOWOJ EKONOMIKI, 1 (25), s.21-22
 • KOŁODKO G. W. (2013), Nowyj Pragmatyzm, abo ekonomika pomrnpsti, EKONOMIKA UKRAINY, 11, s.13-28
 • KOŁODKO G. W. (2013), Nowyj pragmatism i buduszcze mirowoj ekonomiki, MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 1, s.34-38
 • KOŁODKO G. W. (2013), Mołoko i rom, ili Ekonomiczeskije reform po-kubinski, WOPROSY NOWOJ EKONOMIKI, 1(25), s.18-20
 • KOŁODKO G. W. (2013), Nowyj pragmaitzm, ili ekonomika umiernnosti, EKONOMIKA UKRAINY, 11, s.13-28
 • KOŁODKO G. W. (2013), Microeconomic management and macroeconomic policy vs. economic growth and social development, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 4, s.11-15
 • KOŁODKO G. W. (2012), A World Between Crises, ACTA OECONOMICA, 62(1), s.3-13
 • KOŁODKO G. W. (2012), Economics and Politics in a Volatile World, EMIRATE LECTURE SERIES, 95 (May), s.1-38
 • KOŁODKO G. W. (2012), Economic crisis or crisis in economics?, BIULETIEŃ MIŻNARODNOGO NOBELIWSKOGO EKONOMICZNOGO FORUMU, 1(5), s.216-223
 • KOŁODKO G. W. (2011), Neoliberalism, the Global Crisis, and the Ways Out, RIVISTA DI ECONOMIA POLITICA, 3, s.153-166
 • KOŁODKO G. W. (2011), Neoliberalism, World Crisis, and the New Pragmatism, THE EUROPEAN FINANCIAL REVIEW, 2, s.2-6
 • KOŁODKO G. W. (2011), Ekonomia kryzysu czy kryzys ekonomii?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s.2-9
 • KOŁODKO G. W. (2011), Świat między kryzysami - refleksje na marginesie książki N. Roubiniego i S. Mihma Crisis Economics, EKONOMISTA, 2, s.297-305
 • KOŁODKO G. W. (2010), O metodologii nauk ekonomicznych, BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, 2 (46)
 • KOŁODKO G. W. (2010), Neoliberalizm i mirowoj ekonomiczeskij krizis, WOPROSY EKONOMIKI, 3, s.56-64
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wielikije transformaciji 1989-2029, MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 1, s.61-75
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wielikaja transformacija. Mogło li być łuczsze? Budjet li łuczsze?, MIROWAJA EKONOMIKA I MIEŻDUNARODYJE OTNOSZENIJA, 4, s.3-14
 • KOŁODKO G. W. (2010), Xin Zi You Zhu Yi Yu Shi Jie Jing Ji Wei Ji, RUSSIAN STUDIES, 2 (162), s.3-11
 • KOŁODKO G. W. (2010), Xin Ziyou Zhuyi Quanqiu Weiji ji Chulu, BIJIAO.COMPERATIVE STUDIES, 3, s.111-118
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wicerząd wicepremiera, PRZEGLĄD, 28.03.10, s.44-45
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wędrówka przez życie, PRZEGLĄD, 05.04.10, s.43
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wielka metamorfoza, PRZEGLĄD, 18.04.10, s.50-51
 • KOŁODKO G. W. (2010), 10 kwietnia 2010, PRZEGLĄD, 25.04.10, s.47
 • KOŁODKO G. W. (2010), Dwie dekady ustrojowej transformacji - i co dalej?, EKONOMISTA, 4, s.563-572
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wid ideołogii neoliberalizma do nowomu pragmatizmu, EKONOMIKA UKRAINY, 9 (586), s.4-11
 • KOŁODKO G. W. (2010), Jak wrócić na ścieżkę wzrostu, PRZEGLĄD, 21.03.10, s.44-45
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wędrujący świat, wędrująca Polska, PRZEGLĄD, 03.05.10, s.44-45
 • KOŁODKO G. W. (2010), Panta rhei, PRZEGLĄD, 24.10.10, s.48-50
 • KOŁODKO G. W. (2010), Od ideołogii neoliberalizma k nowomu pragmatizmu, EKONOMIKA UKRAINY, 9 (578), s.4-11
 • KOŁODKO G. W. (2010), Two Decades of Great Postsocialist Transformation - and What Next?, ACTA OECONOMICA, 4, s.361-373
 • KOŁODKO G. W. (2010), Zielona wyspa czerwienieje, PRZEGLĄD, 16.05.10, s.46-48
 • KOŁODKO G. W. (2010), Ciepło, cieplej, gorąco..., PRZEGLĄD, 20.06.10, s.48-49
 • KOŁODKO G. W. (2010), O społecznej gospodarce rynkowej, PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 3 (30), s.81-89
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wielikaja transformacija, VIEK GLOBALIZACIJI, 2 (6), s.---
 • KOŁODKO G. W. (2010), Demokracja a rozwój, GAZETA FINANSOWA, 38, s.30-31
 • KOŁODKO G. W. (2010), New Approach to the Aims of Development, ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION JOURNAL, 1 (2), s.28-36
 • KOŁODKO G. W. (2010), Kto rządzi światem?, PRZEGLĄD, 27.06.10, s.52-53
 • KOŁODKO G. W. (2010), Czy jesteśmy skazani na rozwój, PRZEGLĄD, 04.07.10, s.48-50
 • KOŁODKO G. W. (2010), Jak utonąć w długach, PRZEGLĄD, 11.07.10, s.44-46
 • KOŁODKO G. W. (2010), Kryzysowy budżet, PRZEGLĄD, 17.10.10, s.22
 • KOŁODKO G. W. (2010), Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, EKONOMISTA, 1/2010, s.117-125
 • KOŁODKO G. W. (2009), Skudnaja ideja - żałkije płody. Poczemy wrednaja koncepcija neoliberalizma zawojowała połmira i kak s etim sprawitsj, LITERATURNAJA GAZIETA, 32 (6236), s.4
 • KOŁODKO G. W. (2009), Współczesny kryzys światowej gospodarki i jego implikacje dla długofalowego rozwoju Polski, PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA, 1 (19), s.13-15 ; 67-77
 • KOŁODKO G. W. (2009), Światowy kryzys i jego implikacje dla Polski, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s.3-11
 • KOŁODKO G. W. (2009), Wgladiwajas w buduszczeje Jewropy i Mira, MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 3, s.134-141
 • KOŁODKO G. W. (2009), The Great Transformation 1989-2029, SOCIETY AND ECONOMY, 2 (31), s.175-191
 • KOŁODKO G. W. (2009), Neoliberalizm i mirowoj ekonomiczeskij krizis, VIESTNIK FINANSOWOJ AKADEMII, 6, s.48-54
 • KOŁODKO G. W. (2009), List otwarty do Premiera Rzeczypospolitej, GAZETA FINANSOWA, 13-19, s.7
 • KOŁODKO G. W. (2009), Żyć, nie umierać…, MIESIĘCZNIK LITERACKI AKANT, 7 (150), s.4-6
 • KOŁODKO G. W. (2009), Wielka Transformacja 1989-2029. Uwarunkowania, przebieg, przyszłość, EKONOMISTA, 3, s.353-371
 • KOŁODKO G. W. (2009), 1989 - 2029 Nian Da Zhuan Xing - Ke Yi Geng Hao Huo Jiang Hui Geng Hao Ma?, RUSSIAN STUDIES, 3 (157), s.14-28
 • KOŁODKO G. W. (2009), A two-thirds of success. Poland's post-communist transformation 1989-2009, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 3, s.325-351
 • KOŁODKO G. W. (2009), Kultura a rozwój, MIESIĘCZNIK POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 14(wkładka), s.---
 • KOŁODKO G. W. (2009), Rozwój gospodarczy i postęp społeczny. W poszukiwaniu strategii dla Polski, PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 6 (27), s.19-26
 • KOŁODKO G. W. (2009), Nowe spojrzenie na cele rozwoju, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2(11), s.39-47
 • KOŁODKO G. W. (2009), A Two-thirds Rate of Success. Polish Transformation and Economic Development in 1989-2008, WIDER RESEARCH PAPER, 2009/14, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2009), Etyka w działalności gospodarczej, TRANSFORMACJE, 58-63, s.84-98
 • KOŁODKO G. W. (2009), Strategija razwitija, EKONOMIKA PREDPRINIMATELSTWA OKRUZAJUSZCZEJ SREDY, 1(37), s.7-10
 • KOŁODKO G. W. (2009), Introductory Remarks w: Robert J. Aumann, Game Engineering, DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 20, s.2-5
 • KOŁODKO G. W. (2008), Nowe zasady ekonomii rozwoju, DZIŚ, 7, s.29-39
 • KOŁODKO G. W. (2008), Uspiech na dwie treti. Sistemnaja transformacija w Polsze i uroki na buduszcze, EKONOMICZESKAJA POLITIKA, 2, s.75-88
 • KOŁODKO G. W. (2008), Czy świat może być lepszy?, PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY, 5(20), s.36-45
 • KOŁODKO G. W. (2008), Patrząc w przyszłość, EKONOMISTA, 4, s.555-560
 • KOŁODKO G. W. (2008), Europa w perspektywie 2050 roku, PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA, 1(17), s.21-28
 • KOŁODKO G. W. (2008), Symultanka pro publico mundiale bono, FORUM KLUBOWE, 3 i 4, s.77-82
 • KOŁODKO G. W. (2008), Globalizacja - i co dalej, DZIŚ, 12(219), s.92-100
 • KOŁODKO G. W. (2008), Dokąd zmierza świat, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(94), s.33-41
 • KOŁODKO G. W. (2008), Khosusi Sazi Va Azad Saziyeh Eghtesadi: Tajrobeye Lahesta, RAHBORD-E-YAS, 13, s.118-136
 • KOŁODKO G. W. (2007), The Great Post-Communist Change and the Uncertain Future of the World, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(1), s.45-62
 • KOŁODKO G. W. (2007), The Lessons to be Learned from the Great Post-Communist Change, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(3), s.191-202
 • KOŁODKO G. W. (2007), Etyka w działalności gospodarczej, DZIŚ, 5, s.35-49
 • KOŁODKO G. W. (2007), Etika w biznesie, ekonomikie i politikie, WOPROSY EKONOMIKI, 11, s.44-54
 • KOŁODKO G. W. (2007), Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość, EKONOMISTA, 6, s.799-836
 • KOŁODKO G. W. (2007), Mirowoje Chozjajstwo i postsocjalisticzeskije preobrazowanija, EPOS - EKONOMIKA, PREDPRINIMATIELSTWO, OKRUŻAJUSZCZAJA SREDA, 4(32), s.94-103
 • KOŁODKO G. W. (2007), 2025: Two Histories of Economic Growth, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(3), s.203-229
 • KOŁODKO G. W. (2007), E-Economy and Prospects for Fast Growth in Post-Communist Countries, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(1), s.29-44
 • KOŁODKO G. W. (2007), Khosusisazi va Azadsazi-e eghtesadi: tajrobeye Lahestan, MAGALLEHE-E BARNAMEH VA BUDJEH (THE JOURNAL OF PLANNING AND BUDGETING), --, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2007), Globalizacija i processy wyrawniwanija ekonomik 'nowych' rynkow (okończanije), EPOS - EKONOMIKA, PREDPRINIMATIELSTWO, OKRUŻAJUSZCZAJA SREDA, 1(29), s.107-120
 • KOŁODKO G. W. (2007), The New Economy and the Old Problems, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 1(22), s.19-28
 • KOŁODKO G. W. (2007), Etika w chozjastwiennoj diejatielnosti, BIEŁORUSSKIJ EKONOMICZESKIJ ŻURNAŁ, 3, s.23-33
 • KOŁODKO G. W. (2007), Globalization and Catching-up in Emerging Markets, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(5/6), s.621-662
 • KOŁODKO G. W. (2007), Structural Reform and Economic Growth in Poland, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(1), s.9-18
 • KOŁODKO G. W. (2007), Polskie drogi i bezdroża transformacji, RECTOR`S LECTURES, 64, s.25
 • KOŁODKO G. W. (2007), Institutions, Policies and Growth, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22 (3), s.283-308
 • KOŁODKO G. W. (2006), Blaski i cienie globalizacji, KOLEGIUM MYŚLI OTWARTEJ, Zeszyt 3, s.11-28
 • KOŁODKO G. W. (2006), Wielikaja postkommunisticzeskaja transformacija i nieopredieliennoje buduszcze mira, EKONOMICZESKAJA POLITIKA, 1, s.56-73
 • KOŁODKO G. W. (2006), Institutions, Policies and Economic Development, WIDER RESEARCH PAPER, 21, s.26
 • KOŁODKO G. W. (2006), Globalization and Its Impact on Economic Development, TIGER WORKING PAPER SERIES, 81, s.13
 • KOŁODKO G. W. (2006), Globalization, Transformation and Management Education, TIGER WORKING PAPER SERIES, 89, s.11
 • KOŁODKO G. W. (2006), Posuto-Kyosansyugi-no Daihenkaku-to Hukakujitu-na Sekai-na Shorai [Wielka posocjalistyczna przemiana i niepewna przyszłość świata], HIKAKU KEIZAI TAISEI KENKYU (COMPARATIVE ECONOMIC STUDIES), 13, s.59-74
 • KOŁODKO G. W. (2006), Introductory remarks, w: Anne O. Krueger, A. Continuous Adventure: The Pursuit of Stability and Growth in Modern Economies, DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 18, s.1-5
 • KOŁODKO G. W. (2006), Globalizacija i processy wyrawniwanija ekonomik 'nowych' rynkow, EPOS - EKONOMIKA, PREDPRINIMATIELSTWO, OKRUŻAJUSZCZAJA SREDA, 4(28), s.87-97
 • KOŁODKO G. W. (2006), Globalization, Transformation and Management Education, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(81), s.13-16
 • KOŁODKO G. W. (2006), Siedem lekcji z polskiej transformacji, KOLEGIUM MYŚLI OTWARTEJ, Zeszyt 3, s.53-63
 • KOŁODKO G. W. (2006), Globalization - Culture - Development, INTERNATIONAL MANAGEMENT REVIEW, 3(2), s.5-19
 • KOŁODKO G. W. (2005), Lessons for the emerging markets from Poland's great change, COMMUNIS POST-COMMUN, 3(38), s.369-379
 • KOŁODKO G. W. (2005), Introductory remarks w: John Williamson, Differing Interpretations of the Washington Consensus, DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 17, s.1-6
 • KOŁODKO G. W. (2005), Seido, Seisaku to Keizai-seicho [Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy], OKAYAMA ECONOMIC REVIEW, 1(37), s.151-172
 • KOŁODKO G. W. (2005), Siedem lekcji z polskiej transformacji, DZIŚ, 1, s.25-34
 • KOŁODKO G. W. (2005), Blaski i cienie globalizacji, DZIŚ, 7, s.36-53
 • KOŁODKO G. W. (2005), Blaski i cienie globalizacji, FORUM KLUBOWE, 3, s.27-32
 • KOŁODKO G. W. (2005), Wielikaja polskaja transformacija: uroki dla razwiwajuszczichsja rynkow, MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 4, s.34-45
 • KOŁODKO G. W. (2005), Bo Lan Da Bian Ge Dui Xin Xing Shi Chang de Oi Tiao Jing Yan Jiao Xun, JOURNAL OF CANPARATIVE STUDIES OF ECONOMIC AND SOCIETY SYSTEM, 5, s.28-33
 • KOŁODKO G. W. (2005), Zhidu, Zhengce He Zengzhang [Instytucje, polityka i wzrost], BIJIAO.COMPERATIVE STUDIES, 18, s.131-149
 • KOŁODKO G. W. (2005), Globalization, Transition and Development Prospects, FINANCE INDIA, 19, s.465-479
 • KOŁODKO G. W. (2005), Transition to a Market. Why Gradualism Works and Radicalism Fails?, MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS, 1(1), s.19-25
 • KOŁODKO G. W. (2004), Institutions, Policies and Growth, TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.21
 • KOŁODKO G. W. (2004), Instytucja i polityka a wzrost gospodarczy., EKONOMISTA, ----, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2004), Introductory remarks w: John Eatwell Pensions Policies in the European union-a Burden for New Members, DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 13, s.1-3
 • KOŁODKO G. W. (2004), Transition to a Market System: Gradualism versus Radicalism, TIGER WORKING PAPER SERIES, 60, s.12
 • KOŁODKO G. W. (2004), La transizione all'economia di mercato: gradualismo o radicalismo?, QA - LA QUESTIONE AGRARIA, ---, s.25-37
 • KOŁODKO G. W. (2004), Introductory remarks, w: Alexander Nekipelov, Public Preferences and their Role in Shaping Russian Economic Development, DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 15, s.1-4
 • KOŁODKO G. W. (2004), Globalization and the Equity Issues in Postsocialist Transition Economies, ACTA ECONOMICA, ---, s.273-296
 • KOŁODKO G. W. (2004), Introductory remarks, w: Justin Yifu Lin, lessons of China`s Transition from a planned Economy to a Market Economy, DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 16, s.1-7
 • KOŁODKO G. W. (2004), Globalizacija i ekonomiczeskij rost,, MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), ---, s.140-152
 • KOŁODKO G. W. (2004), Wykorzystać rezerwę NBP, PRZEGLĄD, 12 marzec, s.49-51
 • KOŁODKO G. W. (2004), Ekonomia wzrostu i polityka upadku, TRYBUNA, 8 czerwca, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2004), Strategia rynkowej transformacji, DZIŚ, 8, s.32-40
 • KOŁODKO G. W. (2003), Shinko shijo niokeru gurobaruka to kyachingu-apu (Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies), RITSUMEIKAN KOKUS KENKYU, ---, s.409(111)-453(155)
 • KOŁODKO G. W. (2003), Świat i my, DZIŚ, 8, s.23-34
 • KOŁODKO G. W. (2003), Globalisation and Transformation: Illusions and Reality, JOURNAL OF EMERGING MARKET FINANCE, ---, s.207-252
 • KOŁODKO G. W. (2003), Globalization. Challenges and Opportunities for Transition Economies, TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2003), Integracja Polski ze światem, DZIŚ, 5, s.21-32
 • KOŁODKO G. W. (2002), Gospodarka: potrzeba zmian na lepsze, MYŚL SOCJALDEMOKRATYCZNA, 3, s.85-95
 • KOŁODKO G. W. (2001), Globalization and catching-up: from recession to growth in transition economies, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 34(3), s.279-322
Redakcja Monografi:
 • KOŁODKO G. W., (2014), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Warszawa, POLTEXT
 • KOŁODKO G. W., (2014), Management and Economic Policy for Development, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
Monografie:
 • KOŁODKO G. W. (2018), Czy Chiny zbawią świat?, Warszawa, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŁODKO G., KOŹMIŃSKI A. (2017), Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, Warszawa, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŁODKO G. W. (2016), 25 let transformacii - ot neoliberalnych prowałow k pragamticznomu rostu, Moskwa, Wydawnictwo Magistr
 • KOŁODKO G. W. (2015), Shi Jie Qu Xiang He Fang: Wei Lai De Zheng Zhi Jing Ji Xue, -, FOREIGN LANGUAGES PRESS
 • KOŁODKO G. W. (2015), Incotro se indreapta lumea: Economia politica a viitorului, Bukareszt, Editura Polirom
 • KOŁODKO G. W. (2014), Kuda idiot mir. Politiczeskaja ekonomija buduszczego, Moskwa, Izdatielstwo Magistr
 • KOŁODKO G. W. (2014), Management and Economic Policy for Development, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 • KOŁODKO G. W. (2014), Droga do teraz, Warszawa, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŁODKO G. W. (2014), Whither the World: The Political Economy of the Future: Volume 1, Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • KOŁODKO G. W. (2014), Whither the World: The Political Economy of the Future: Volume 2, Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • KOŁODKO G. W. (2014), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Warszawa, POLTEXT
 • KOŁODKO G. W. (2014), Wakyyat ha, doroogh ha, wa khata ha. Syasat wa eqtesad dar jahan motalatem (Truth, Errors, and Lies: Politics and Economics in a Volatile World), Teheran, Pazhooheshkadeh Pooli Va Banki (Monetary and Banking Research Institute, MBRI)
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁODKO G. W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŁODKO G. W. (2012), Hkaa'k wa'khta'a wa'kathib alsyasah waliktsad fi a'alm mtghirl, Cairo, Kalimat Arabia
 • KOŁODKO G. W. (2012), Minliwij swit, Kijów, Nacionalna Akademia Nauk Ukrainy
 • KOŁODKO G. W. (2011), Zhen Xiang, Miu Wu yu Huang Yan. Duo Bian Shi Jie Zhong de Zheng Zhi yu Jing Ji, Pekin, FOREIGN LANGUAGES PRESS
 • KOŁODKO G. W. (2011), Głobalizacija, transformacija, krizis - czto dalsze?, Moskwa, IZDATELSTVO MAGISTR
 • KOŁODKO G. W. (2011), Gezici Dünya. Geçmişten gelece?e: küresel ekonomi - politik, Istambuł, Odtu Geliştirme Vakfi
 • KOŁODKO G. W. (2011), Truth, Errors, And Lies. Politics And Economics In A Volatile World, Nowy Jork, COLUMBIA UNIVERSITY PRESS
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2011), 20 years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 • KOŁODKO G. W. (2010), La gran transformación, Madryt, LA CATARATA
 • KOŁODKO G. W. (2010), Świat na wyciągnięcie myśli, Warszawa, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŁODKO G. W. (2010), The gioi di ve dau?, Hanoi, NHA XUAT BAN THE GIOI
 • KOŁODKO G. W. (2010), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Warszawa, POLTEXT
 • KOŁODKO G. W. (2009), Megatrendek, Budapeszt, AKADEMIAI KIADO
 • KOŁODKO G. W. (2009), Mir w dwiżenii, Moskwa, MAGISTR
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2009), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • KOŁODKO G. W. (2008), Segyehwawa gu sahoejueui gukadeuleui baljeonjeonmang, Seoul, DAHAE
 • KOŁODKO G. W. (2008), Wędrujący świat, Warszawa, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŁODKO G. W. (2007), Jahani Shodan va ham sat-h Shodan ba digaran dar Eghtesadé gozar, Teheran, MARKAZ E TAHGHIGHAT E ESTRATEGIK
 • KOŁODKO G. W. (2007), Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne aspekty rozwoju, Toruń, TNOIK TORUŃ
 • KOŁODKO G., Uvalic M., Estrin S. (2007), Transition and Beyond, New York, PALGRAVE MACMILLAN, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, NEW YORK
 • KOŁODKO G. W. (2006), Wielikij postsocjalisticzeskij poworot, Sankt Petersburg, JURIDICZESKIJ CENTR PRESS
 • KOŁODKO G. W. (2006), Toan Cau Hoa Va Trien Vong Phat Trien Cua Cac Nuoc Hau Xa Hoi Chu Nghia, Hanoi, STATE POLITICAL PUBLISHING HOUSE
 • KOŁODKO G. W. (2006), The World Economy and Great Post-Communist Change, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 • KOŁODKO G. W. (2005), Globalization and Social Stress, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 • KOŁODKO G. W. (2005), Shock kara Ryouhou he - Touou ni okeru Post-Shakaishugi no Taisei Ikou kara EU Kamei he, -, SAN-KEI-SHA
 • KOŁODKO G. W. (2005), The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, Burlington, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON
 • KOŁODKO G. W. (2004), Globalization and Catching Up in the Emerging Market Economies, -, Wydawnictwo Nigeryjskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych
 • KOŁODKO G., Grzymala-Busse A. (2004), Globalization and Social Stress, New Haven, YALE CENTER FOR INTERNATIONAL AND AREA STUDIES
 • KOŁODKO G. W. (2004), Wid szoku do terapii.Ekonomika i politika transformacji, ---, Niezależnij Kulturołogicznyj Żurnał
 • KOŁODKO G. W. (2004), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KOŁODKO G. W. (2003), Quan Qiu Hua Yu Hou She Hui Zhu Yi Guo Ji Da Yu Ce(po chińsku)., -, World Affairs Press
 • KOŁODKO G. W. (2003), Emerging Market Economies - Globalization and Development, Burlington, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON
 • KOŁODKO G., PIĄTKOWSKI M. (2002), Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KOŁODKO G. W. (2001), Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem, Toruń, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA
Rozdziały w monografiach:
 • KOŁODKO G. W. (2017), Nowy pragmatyzm i jego znaczenie dla uczciwego gospodarowania w: Etyka i ekonomia, Elżbieta Mączyńska, Jacek Sójka, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.59-68
 • KOŁODKO G. W. (2017), Era Azii na fonie jewro-atłanticieskoj ciwilizacii? w: Głobalnyj mir: sistemnyje sdwigi, wyzowy i kontury buduszczego. XVII Mieżdunarodnyje Lichaczewskije naucznyje cztenija, A.C. Zapiesockij, Petersburg, CPbGUP, s.106-110
 • KOŁODKO G. W. (2016), NEITHER WASHINGTON, NOR BEIJING CONSENSUS, BUT THE NEW PRAGMATISM w: Contemporary Global Challenges and National Interests: the 16th International Likhachov Scientific Conference, Zapesotsky A. S., St. Petersburg, SPbUHSS, s.62-64
 • KOŁODKO G. W. (2016), Przedmowa: Jaka piękna katastrofa… w: Witamy w zatrutym kielichu. Grecki kryzys a przyszłość Europy, James K. Galbraith, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.9-38
 • KOŁODKO G. W. (2016), Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości w: Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.21-39
 • KOŁODKO G. W. (2015), Towards a Better Future: Integration Perspectives w: Contemporary Global Challenges and National Interests. The 15th International Likhachov Scientific Conference, -, St. Petersburg, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg University of Humanities and Social Sciences, s.83-84
 • KOŁODKO G. W. (2015), New Pragmatism or economics and policy for the future w: Economics for the Future. Fundamental Problems in Economic Theory and Economic Practice, Elzbieta Mączynska, Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.17-34
 • KOŁODKO G. W. (2014), Microeconomic Management and Macroeconomic Policy vs. Economic Growth and Social Development w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, -, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.1-5
 • KOŁODKO G. W. (2014), Preface w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, -, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.2-3
 • KOŁODKO G. W. (2014), New Pragmatism or Economics and Policy for the Future w: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, -, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.221-237
 • KOŁODKO G. W. (2014), Zarządzanie mikroekonomiczne i polityka makroekonomiczna a wzrost gospodarczy i rozwój społeczny w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, Warszawa, POLTEXT, s.7-14
 • KOŁODKO G. W. (2014), Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości w: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, Warszawa, POLTEXT, s.319-342
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁODKO G. W. (2011), Ekonomia i polityka w: Koźmiński - reaktywacja, Ewa Barlik, Warszawa, POLTEXT, s.228-244
 • KOŁODKO G. W. (2010), O społecznej gospodarce rynkowej w: Podstawowe założenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Budziło, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa, BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.31-38
 • KOŁODKO G. W. (2010), Neoliberalizm i systemowy kryzys globalnej gospodarki w: Globalizacja, kryzys i co dalej?, Kołodko G. W., Warszawa, POLTEXT, s.88-100
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wielka posocjalistyczna transformacja w: Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, Mączyńska E., Wilkin J., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.187-202
 • KOŁODKO G. W. (2010), Zanim nadejdzie Jeszcze Większy Kryzys w: Globalizacja, kryzys i co dalej?, Kołodko G. W., Warszawa, POLTEXT, s.7-14
 • KOŁODKO G. W. (2010), Społeczna gospodarka rynkowa - Konstytucja i rzeczywistość w: Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Mączyńska E., Pysz P., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.139-149
 • KOŁODKO G. W. (2010), Neoliberalizm a światowy kryzys gospodarczy w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Prusek A., Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.32-44
 • KOŁODKO G. W. (2010), The Lessons to be Learnt from the Great-Post Communist Change w: Progress in Economics Research, Albert Tavidze, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.249-266
 • KOŁODKO G. W. (2010), La grand transformación 1989-2029. El futuro de Europa del Este en la economía mundial w: Unión Europea y agenda estratégica: Una visión desde el Centro y el Este del Continente, Alonso F., Luengo F., Andreff W., Madryt, LA CATARATA, s.95-110
 • KOŁODKO G. W. (2009), Poland's Great Transformation and the Lessons to be Learnt w: Regional Diversity and Local Development in the New Member States, Blokker P. i Dallago B., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.99-121
 • KOŁODKO G. W. (2009), Polskie drogi i bezdroża transformacji w: Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, Lis S., Kraków, STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE, s.47-71
 • KOŁODKO G. W. (2009), Globalization and Its Impact on Economic Development w: Globalization. Sectoral Impacts and Country Experiences, Mallik A., Hyderabad, THE ICFAI UNIVERSITY PRESS, s.60-79
 • KOŁODKO G. W. (2009), Nowe zasady ekonomii rozwoju w: Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia, Lichniak I., Warszawa, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.207-218
 • KOŁODKO G. W. (2009), Wielka Transformacja 1989-2029. Czy mogło być lepiej, czy będzie lepiej? w: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.101-118
 • KOŁODKO G. W. (2009), Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość w: Polska transformacja i jej przyszłość. Tom I, Mączyńska E., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.23-64
 • TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2009), Wielka transformacja w: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.9-12
 • KOŁODKO G. W. (2008), Meandry globalizacji w: Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Zacherowi w 65. rocznicę urodzin, -, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.301-313
 • KOŁODKO G. W. (2008), Mirowoje chozjajstwo i postsocjalisticzeskije preobrazowanija w: Naucznyje trudy Moskowskoj Akademii Ekonomiki i Prawa, -, Moskwa, MAEIP, s.526-538
 • KOŁODKO G. W. (2008), Globalizacija i transformacija ot spada k rostu w pierechodnych ekonomikach w: Pierechodnyj pieriod w ekonomikie Centralnoj Jewropy: itogi pierwowo diesiatiletija, -, Moskwa, ŁOGOS, s.577-643
 • KOŁODKO G. W. (2007), The Great Post-Communist Change and Uncertain Future of World w: Transition and Beyond, Estrin Saul, Kolodko Grzegorz W., Uvalic Milica, New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2007), Bez pierestrojki istorija Polszi poszła by po-drugomu w: Pierestrojka dla strany i mira. Kak ona widitsja dwadcać let spustja, -, Moskwa, NAUKA, s.20-22
 • KOŁODKO G. W. (2007), Institutions, Policies and Economic Development w: Advancing Development: Core Themes in Global Economics, Mavrotas G., Shorrocks A., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.531-554
 • KOŁODKO G. W. (2007), Etyka w nauce ekonomii i polityce gospodarczej w: Etyka i ekonomia, Klimczak B., Lewicka-Strzałecka A., ---, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.198-213
 • KOŁODKO G., Estrin S. (2007), Introduction w: Transition and Beyond, Estrin Saul, Kolodko Grzegorz W., Uvalic Milica, New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2007), Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość w: Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju, -, Warszawa, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, s.45-81
 • KOŁODKO G. W. (2006), Contrast of Economic Transformation and Role of Cross-cultural Communication w: Symposium of Education Forum for Asia, ---, Beijing, Asia EDU, s.101-105
 • KOŁODKO G. W. (2006), Globalization - Culture - Development w: Symposium of Education Forum for Asia, ---, Beijing, Asia EDU, s.207-214
 • KOŁODKO G. W. (2006), Zhi Du, Zhang Ce, Fa Zhan (Institutions, Policies and Development) w: Zhong Guo Gong Gong Fu Wu Ti Zhi: Zhong Yang Yu Di Fang Guan Xi (Public Service Systems in China: Relationship Between the Central and Local Governments), zbiorowy, Haikou, Hainan, CHINA INSTITUTE FOR REFORM AND DEVELOPMENT (CIRD), s.1-29
 • KOŁODKO G. W. (2006), Zhi Du, Zhang Ce, Fa Zhan w: Zhong Guo Gong Gong Fu Wu Ti Zhi: Zhong Yang Yu Di Fang Guan Xi, ---, Haikou, Hainan, CHINA INSTITUTE FOR REFORM AND DEVELOPMENT (CIRD), s.401-411
 • KOŁODKO G. W. (2005), Globalization and the Equity in Eastern and Central Europe w: Globalization and Equity: Perspectives from the Developing World, Squire Lyn, Dinello Natalia, xxx, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.191-215
 • KOŁODKO G. W. (2005), Institutions, Policies and Growth w: The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, KOŁODKO GRZEGORZ W., Burlington, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, s.3-26
 • KOŁODKO G. W. (2005), Zhidu, Zhengce He Zengzhang (Instytucje i polityka a wzrost) w: Zheng Fu Zhuan Xing Hong Guo Gai Ge Xia Yi Bu (Transformacja rządu - Kolejny krok reformy Chin), ---, Pekin, Chiński Instytut Reform i Rozwoju, Chińskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s.346-361
 • KOŁODKO G. W. (2005), Globalization, Transition, and Development Prospects w: Globalization and Social Stress, Kołodko G.W., New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.3-13
 • KOŁODKO G. W. (2005), Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki w: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz J., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.17-30
 • KOŁODKO G. W. (2005), Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy w: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, LIS STANISŁAW, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.41-70
 • KOŁODKO G. W. (2005), Polska droga do rynku i co z niej wynika w: Dziesięć lat później - Polska w dekadzie po akcesji, ---, Warszawa, FORUM SPRAW PUBLICZNYCH, LAM - WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI, s.39-50
 • KOŁODKO G. W. (2005), Głos w dyskusji w: Dziesięć lat później - Polska w dekadzie po akcesji, ---, Warszawa, FORUM SPRAW PUBLICZNYCH, LAM - WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI, s.72-75
 • KOŁODKO G. W. (2004), Znaczenie instytucji i polityki dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego w: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, NOGA ADAM, Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.35-57
 • KOŁODKO G. W. (2004), Globalizacja rynków finansowych w: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania., KOPCZYŃSKA TERESA, NOWAK STANISŁAW, Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA I WYDAWNICTWO WSPIZ, s.27-39
 • KOŁODKO G. W. (2004), Fifteen Years after the Polish Round Table. The World Economy and Prospects for Growth in Transition Countries w: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija Mieczysław, Susan Martin, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.13-28
 • KOŁODKO G. W. (2004), Globalization, Transition and Development Prospects w: Society. Family. Education, Sztumski J., xxx, WYZSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNYCH I ZARZĄDZANIA, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2003), Transition to a Market and Enterpreneurship: Systemic Factors and Policy Options w: Small and Medium Enterprises in Transitional Economies, McIntyre Robert J., Dallago Bruno, New York, PALGRAVE MACMILLAN, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, NEW YORK, s.53-170
 • KOŁODKO G. W. (2003), Globalization and Catching-up. From Recession to Growth in Transition Economies w: Post-Communist Transition to a Market Economy - Lessons and Challenges, Nuti Mario D., Uvalic Milica, Ravenna, LONGO EDITORE, s.21-71
 • KOŁODKO G. W. (2003), Koniunktura gospodarcza a zatrudnienie w warunkach integracji europejskiej i globalizacji w: Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy?, Noga A., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.57-63
 • KOŁODKO G. W. (2003), Globalizacja - Zacofanie - Rozwój w: Globalizacja - Gospodarka - Praca - Kultura. Księga Jubileuszowa Profesora Leszka Gilejki, Gardawski J., Polakowska-Kujawa J., Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.49-87
 • KOŁODKO G. W. (2003), Nowa gospodarka - szanse i wyzwania w: Nowa gospodarka a transformacja, PIĄTKOWSKI MARCIN, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.387-397
 • KOŁODKO G. W. (2003), Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych w: Globalization, marginalization, development, Kołodko G., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KOŁODKO G. W. (2001), Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość w: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, Wojtyna A., Warszawa, BELLONA, s.73-118
 • KOŁODKO G. W. (2001), W poszukiwaniu strategii rozwoju polskiej gospodarki w: Propozycje dla Polski. Rządzenie strategiczne, Sroka P., Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA, s.70-77, 100-105
 • KOŁODKO G. W. (2001), Post-communist transition and the post-Washington consensus w: Capital Flows Without Crisis? Reconciling capital mobility and economic stability, Dasgupta D., Uzan M., Wilson D., Londyn, ROUTLEDGE, s.305-327
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2009–2012 Challenges for Europe in the Word of 2025
 • 2006–2007 Rozwój i zastój gospodarczy w warunkach globalizacji i transformacji. Aspekty instytucjonalne i polityczne
 • 2004–2005 Strategie szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce
 • 2009–2013 Świat i Europa w roku 2030
 • 2014–2016 Globalizacja, nierówności dochodowe, wzrost gospodarczy
 • 2010–2012 Transformacja systemowa i rozwój społeczno-gospodarczy. Uwarunkowania, osiągnięcia, perspektywy
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2013, Członek Rady Naukowej, Ekonomika Ukraina
 • 2011, Członek Rady Programowej, Acta OeconomicaPeriodical of the Hungarian Academy of Sciences
 • 2011, Członek rady redakcyjnej, MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS
 • 2005, Członek komitetu redakcyjnego, Japanese Comparative Economic Studies
 • 1991, "Członek Komitetu Redakcyjnego", ECONOMIC POLICY
 • 1989, "Członek Komitetu Redakcyjnego", EKONOMISTA
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2010 Wzrost gospodarczy w Polsce w okresie transformacji systemowej - uwarunkowania, czynniki, potencjał Doktorant: Przychodzeń Wojciech
 • 2007 Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w okresie transformacji i integracji gospodarczej Doktorant: Marta Postuła
 • 2005 Wpływ polityki fiskalnej na formowanie się kapitału w przedsiębiorstwach gospodarek posocjalistycznych Doktorant: Tomkiewicz Jacek
 • 2004 Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy krajów posocjalistycznych Doktorant: Piątkowski Marcin
Recenzje:
 • KOŁODKO G. W., (2006), recenzja: Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego Monika Bąk, EKONOMISTA wydawca: UNIWERSYTET GDAŃSKI, strony: 269-272
 • KOŁODKO G. W., (2005), recenzja: Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy S.Gupta, B.Clemens, G.Inchauste, ECONOMIC SYSTEMS wydawca: INTERNATIONAL MONETARY FUND, strony: 276-279
Udział w konferencjach:
 • 4th East Lake Forum on Global Governance, 2018
 • XVIII Miedzynarodowa Naukowa Konferencja Lichaczowska, 2018
 • Sustainable economic development, stability and security in Central Asia amist geopolitical and geoeconomic change, 2018
 • Comparative Economics and Economic Systems - The Impact of Janos Kornai thoughts, 2018
 • The Fourth Meeting of China Outbound Forum, 2017
 • Poland Day - The Future of Poland's Economy, 2017
 • The Belt & Road and Transformation of Globalization, 2017
 • 4th International Business Forum Ukraine-2017. Challenges and Opportunities, 2017
 • The 17th International Likhachov Scientific Conference Global World: Systemic Changes, Challenges and Profiles of the Future, 2017
 • 20th Eurasian Economic Summit, 2017
 • EMI Seminar 2016, 2016
 • International Symposium on Green Development and Global Governance, 2016
 • Promoting Connectivity and Sharing Trade Prosperity. 2016 Silk Road Economic Belt Cities International Forum, 2016
 • Green Development and Global Governance, 2016
 • Shared Memory, Common Development. International Seminar on the Belt and Road Initiative, 2016
 • XVI International Likhachov Conference, 2016
 • 19th Eurasian Economic Summit, 2016
 • 9th Eurasian Summit, 2016
 • Third High-Level Symposium of Think Tanks of China and Central and Eastern European Countries, 2015
 • Ukraine: Facing the Future, 2014
 • Światowa gospodarka XXI wieku: cykle i kryzysy, 2014
 • Azerbaijan Investment Summit: 2020 and beyond - accelerating economic development, 2014
 • IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013
 • Conference on Hungarian-Polish friendship, 2013
 • Annual Erste's Winter Academy 2012, 2012
 • EFFAS The European Federation of Financial Analyst Societies Summer School, 2012
 • Annual conference of the CEEC about Cuban Economy and managment 2012, 2012
 • Dialogue of Civilizations - IX World Public Forum, 2011
 • World Public Forum, 2010
 • International Summer: Academy 2010 Seminar, 2010
 • Przetrwają najsilniejsi? Unia Europejska w ogniu globalnego kryzysu, 2010
 • Global regulatory and supervisory repair: alining national intrests and international necessities, 2010
 • Reflections on Transition: Twenty Years after the Fall of the Berlin Wall, 2009
 • Alternativas a la mundilizacion neoliberal: Otra Europa es posible?, 2009
 • 5th Meeting of Senior Budget Officials of Central, Eatern and South Estern European Countries, 2009
 • Financial Reforms in Transitions Countries, 2009
 • 12th China Beijing International High-tech Expo (CHITEC), 2009
 • II Meżdynarodnye Jaltinskie Cztenija- Smeszannaja ekonomika - XXI wiek, 2009
 • The Role of Europe in the International Scenario: Visions from the Central and Eastern European Countries, 2009
 • From economic transition to European integration: Two decades of change in South Eastern Europe, 2009
 • Globalization, Privatization and Economic Justice, 2008
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
 • Konferencja dla uczczenia 70 urodzin prof. M.D. Nuti, 2007
 • Policies and Institutions for Growth and Development: Is there a Heterodox View, 2007
 • After Liberalism, 2007
 • Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju krajów postsocjalistycznych, 2007
 • Europe's Competitive Position, Fear it or Face it!, 2005
 • One Year After the Accession: Looking East and Looking West, 2005
 • Developing and Developed Worlds: Mutual Impact, 2005
 • XLII Kongres AMF, 2004
 • Students for Liberty oraz Students for Justice'', 2004
 • Allied Social Science Association, 2004
Członkostwo w organizacjach:
2016
, Rosyjska Akademia Nauk
2016
, China Public Diplomacy Institute
2016
, Bangladesh Economic Association
2010
, Fundacja Postępowych Studiów Europejskich
2010
, Europejska Akademia Nauki, Sztuki i Literatury
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Center of China and Globalization
International Monetary Fund
WIDER
International Monetary Fund
Narodowy Bank Polski
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2016
, Huazhong University of Science and Technology (HUST)
2011–2015
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009–2015
Rada Programowa Kozmiński International Business School, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Rada Wydawnicza, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2009
Rada Programowa "Nitki Angielskiej", Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich w zakresie Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2008
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich i Nostryfikowania Dyplomów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2015
Komisja Dyscyplinarna do Spraw Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący
2000
-, Akademia Leona Koźmińskiego