Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. DARIUSZ JEMIELNIAK

prof.
DARIUSZ JEMIELNIAK

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

prof. DARIUSZ JEMIELNIAK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor zwyczajny, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Akademia Leona Koźmińskiego
2014–2017
Profesor zwyczajny, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2014
Profesor nadzwyczajny, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego
2009
Dyrektor Centrum Badawczego / Profesor zwyczajny, Centrum Badań Organizacji (CROW), Akademia Leona Koźmińskiego
2004–2009
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2000–2004
Asystent, Katedra Zarządzania, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • praca oparta na wiedzy
 • etnografia organizacji
 • antropologia
 • action research
 • Kultura organizacji
 • kultura internetowa
 • krytyczna teoria zarządzania
 • społeczności open-source
 • organizacje high-tech
 • zarządzanie partycypacyjne
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
2007
Harvard University, USA
2007
Cornell University, USA
Staże:
2004
Cornell University, Stany Zjednoczone
2011
Harvard University, USA
2016
Harvard University, USA
2015
Massachusetts Institute of Technology, Stany Zjednoczone Ameryki
2008
Okayama University, Japonia
2007
Harvard University, USA
2008
University of California, Berkeley, Haas School of Business, Stany Zjednoczone
2008
Harvard University, USA
2007
Harvard University, USA
Stypendia/ Nagrody:
2016
Nagroda naukowa Prezesa Polskiej Akademii Nauk za publikację naukową "Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia" (Polska Akademia Nauk).
2015
The Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture for book: Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia (Media Ecology Association).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D., STASIK A. (2018), Anecdotal evidence: understanding organizational reality through organizational humorous tales, HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, 31(3), s.539-561
 • JEMIELNIAK D., Wilamowski M. (2017), Cultural Diversity of Quality of Information on Wikipedias, JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 10, s.2460–2470
 • Bielec A., JEMIELNIAK D., Skowron B. (2017), Innowacje, nowe technologie, zaufanie i unikanie sytuacji niepewnych: refleksje po konferencji „Polish Scientific Networks”, NAUKA, 2, s.47-56
 • JEMIELNIAK D., Bielec A. (2017), Kierunki reformy Polskiej Akademii Nauk i Akademii Młodych Uczonych, NAUKA, 2, s.25-45
 • JEMIELNIAK D. (2016), Cross-cultural management and digital societies: Magala’s lasting contribution to the emerging research field, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 29 (1), s.108-115
 • JEMIELNIAK D. (2016), Wikimedia movement governance: the limits of a-hierarchical organization, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 29(3), s.361-378
 • JEMIELNIAK D., Aibar E. (2016), Bridging the Gap Between Wikipedia and Academia, JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 67(7), s.1773–1776
 • Gloor P., JEMIELNIAK D., CHEŁKOWSKI T. (2016), Inequalities in Open Source Software Development: Analysis of Contributor's Commits in Apache Software Foundation Projects, PLOS ONE, 11(4), s.-
 • JEMIELNIAK D. (2016), Breaking the glass ceiling on Wikipedia, FEMINIST REVIEW, 113(1), s.103-108
 • JEMIELNIAK D., Greenwood D. (2015), Wake Up or Perish: Neo-Liberalism, the Social Sciences, and Salvaging the Public University, CULTURAL STUDIES - CRITICAL METHODOLOGIES (CSCM), 1, s.72-82
 • JEMIELNIAK D. (2014), Stu prawników na dnie morza: raport z badań terenowych prawników na Harvardzie, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2(125), s.111-117
 • JEMIELNIAK D., Kobus M. (2014), Ekonomia daru i społeczności otwartej współpracy– nowe kierunki badań społecznych, E-MENTOR, 4 (56), s.4-9
 • JEMIELNIAK D., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), A Neoliberal Takeover of Polish Higher Education, GLOBAL DIALOGUE, Volume 4, Issue 2, s.40-41
 • JEMIELNIAK D. (2014), Komu bije dzwon? Czemu warto badać prawa potęgowe?, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 11 cz.I, s.287-296
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JEMIELNIAK D. (2013), Netnografia, czyli etnografia wirtualna - nowa forma badań etnograficznych, PRAKSEOLOGIA, 154, s.97-116
 • JEMIELNIAK D. (2013), Cifrovoje obrazovanije - szansy i vyzovy, ECONOMICS ENTERPRISE ENVIRONMENT, 55, s.84-87
 • JEMIELNIAK D., Kostera M. (2010), Narratives Of Irony And Failure In Ethnographic Work, CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION, 4, s.335-347
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2010), Revisiting the role of trust in cooperation: professional cultures, CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO, 31, s.75-87
 • JEMIELNIAK D., Postuła A., Hunter C. (2010), Temporal and Spatial Shifts within Playful Work, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 1, s.87-102
 • JEMIELNIAK D. (2010), W obronie biurokracji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(103), s.72-79
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, E-MENTOR, 3, s.4-13
 • JEMIELNIAK D. (2009), Time as symbolic currency in knowledge work, INFORMATION AND ORGANIZATION, 9, s.277-293
 • JEMIELNIAK D. (2008), Software engineers or artists? Programmers' identity choices, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 7, s.20-36
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech, STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM., 1, s.511-520
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2008), Sources of Uncertainty in Project Management: A ‘Real Life’ Account, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 5, s.143-150
 • JEMIELNIAK D. (2008), Engineers or artists – programmers’ identity choices, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 1, s.20-36
 • JEMIELNIAK D. (2008), Changes in temporal approaches at workplace, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES, 1, s.59-66
 • JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2008), Action Research w teorii organizacji i zarządzania, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 1, s.41-56
 • JEMIELNIAK D. (2007), Chodzący ideał? recenzja: Projektowanie ideału, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.---
 • JEMIELNIAK D. (2007), Managers as lazy, stupid careerists? Contestation and stereotypes among software engineers, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 20(4), s.491-508
 • JEMIELNIAK D. (2007), Eksperci kontra menedżerowie, PRAKSEOLOGIA, 147, s.189-207
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2007), (Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 3(1), s.117-125
 • JEMIELNIAK D. (2007), Menedżerowie w oczach informatyków, PRAKSEOLOGIA, 147, s.189-207
 • JEMIELNIAK D. (2006), Managing Creativity in Organizations, SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 22, s.176
 • JEMIELNIAK D. (2006), The Management Science as a Practical Field: In Support of Action Research, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF KNOWLEDGE, CULTURE AND CHANGE MANAGEMENT, 6, s.163-170
 • JEMIELNIAK D. (2005), Kultura - zawody i profesje, PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH SGH, 3(32), s.7-22
 • JEMIELNIAK D. (2002), Kultura - odkrywana czy konstruowana?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(55), s.28-30
 • JEMIELNIAK J., JEMIELNIAK D. (1999), Identity in a Time of Change, KNOWLEDGE TRANFER, 2, s.---
Redakcja Monografi:
 • JEMIELNIAK D., (2014), Legal Professions at the Crossroads, New York, PETER LANG
 • JEMIELNIAK D., (2014), The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments, Burlington, ASHGATE
 • JEMIELNIAK D., (2012), Badania jakościowe: Metody i narzędzia, Warszawa, PWN
 • JEMIELNIAK D., (2012), Badania jakościowe: Podejścia i teorie, Warszawa, PWN
Monografie:
 • JEMIELNIAK D., Doyle A., Fihel M., Komerski G., Polak M. (2016), Przygody Sherlocka Holmesa z angielskim, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G. (2016), Błękitny zamek z angielskim, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Dickens C., Komerski G., Fihel M. (2016), Opowieść wigilijna z angielskim, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G., Polak M. (2016), Opowiadania Edgara Allana Poe z angielskim, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Fihel M. (2016), Baśnie Hansa Christiana Andersena z angielskim, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Oberda G., Komerski G., Jerome J., Fihel M. (2015), Trzech panów w łódce (nie licząc psa) z angielskim, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Komerski G., Polak M., Fihel M., Shelley M. (2015), Frankenstein z angielskim, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Oberda G., Komerski G., Fihel M. (2015), Opowiadania autora Wielkiego Gatsby'ego z angielskim, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Komerski G., Barrie J., Fihel M. (2015), Piotruś Pan z angielskim, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce, Warszawa, POLTEXT
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy, Warszawa, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Zasady zarządzania, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • JEMIELNIAK D. (2014), Legal Professions at the Crossroads, New York, PETER LANG
 • JEMIELNIAK D. (2014), The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments, Burlington, ASHGATE
 • JEMIELNIAK D. (2014), Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia, Stanford, STANFORD UNIVERSITY PRESS
 • JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G. (2014), Czarnoksiężnik z krainy Oz z angielskim, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G., Polak M. (2014), Portret Doriana Graya z angielskim, Warszawa, POLTEXT
 • WIŚNIEWSKA H., JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., JENDRYCH E. (2014), Management Matters, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JEMIELNIAK D. (2013), Życie wirtualnych dzikich, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G. (2013), Wielki Gatsby z angielskim, Warszawa, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D. (2013), The New Principles of Management, Frankfurt am Main, PETER LANG PUBLISHING GROUP
 • JEMIELNIAK D. (2012), The New Knowledge Workers, Cheltenham, EDWARD ELGAR PUBLISHING
 • JEMIELNIAK D., Fihel M. (2012), Sherlock Holmes i Pies Baskerville'ów... z angielskim, -, TELBIT
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2012), Zarzadzanie wiedzą, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • JEMIELNIAK D., Marks A. (2012), Managing Dynamic Technology-Oriented Business: High-Tech Organizations and Workplaces, Hershey-London-Melbourne-Singapore, BUSINESS SCIENCE REFERENCE
 • JEMIELNIAK D. (2012), Badania jakościowe: Metody i narzędzia, Warszawa, PWN
 • JEMIELNIAK D. (2012), Badania jakościowe: Podejścia i teorie, Warszawa, PWN
 • JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2011), Skuteczne doradztwo strategiczne: metoda Action Research w praktyce, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Fihel M. (2010), Przygody Sherlocka Holmesa… z angielskim!, Warszawa, TELBIT
 • JEMIELNIAK D., Labenz P., Fihel M. (2010), Angielski. Słownik pułapek językowych, Warszawa, WIEDZA POWSZECHNA
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., Buyanov V., Khachaturov A. (2010), Osnovy upravlienija. Ucziebnik dlia vysszich ucziebnych zaviedienij, Moskwa, MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA
 • JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (2009), Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations, Hershey, New York, INFORMATION SCIENCE REFERENCE
 • JEMIELNIAK D., Fihel M. (2009), Przygody Hucka Finna... z angielskim, Warszawa, TELBIT
 • JEMIELNIAK D. (2008), Wojna światów... z angielskim!, Warszawa, TELBIT
 • JEMIELNIAK D., Ostrowska S. (2008), Trzech panów w łódce... z angielskim!, Warszawa, TELBIT
 • JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (2008), Management Practices in High-tech Environments, New York, INFORMATION SCIENCE REFERENCE
 • JEMIELNIAK D. (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2005), Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • JEMIELNIAK D., JAJDELSKI W. (2004), Encyklopedia języka angielskiego, Kraków, WYDAWNICTWO LITERACKIE
 • JEMIELNIAK D. (2003), Angielski - sztuka unikania błędów, Warszawa, WIEDZA POWSZECHNA
Rozdziały w monografiach:
 • JEMIELNIAK D. (2015), Naturally Emerging Regulation and the Danger of Delegitimizing Conventional Leadership: Drawing on the Example of Wikipedia w: The SAGE Handbook of Action Research, H. Bradbury, Londyn, SAGE PUBLICATIONS LTD, s.523-529
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D. (2015), Jakościowe metody badawcze interakcji wirtualnych w: Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, M. Kostera, Warszawa, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s.93-105
 • JEMIELNIAK D. (2014), Lawyers at the crossroads w: Legal Professions at the Crossroads, Dariusz Jemielniak, -, PETER LANG, s.8-14
 • KRZYWORZEKA P., JEMIELNIAK D. (2014), Władza w międzyorganizacyjnych relacjach w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, -, WOLTERS KLUWER, s.69-89
 • JEMIELNIAK D., Raburski T. (2014), Liquid Collaboration w: Liquid Organization: Zygmunt Bauman and Organization Theory (Routledge Studies in Management, Organizations and Society), Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera, -, ROUTLEDGE, s.85-103
 • JEMIELNIAK D. (2014), Introducing the Laws of the Knowledge Workplace w: The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments, Dariusz Jemielniak, Burlington, ASHGATE, s.1-9
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JEMIELNIAK D., Marks A. (2012), Preface: High-tech environments: To boldly go w: Managing Dynamic Technology-Oriented Business: High-Tech Organizations and Workplaces, Dariusz Jemielniak, Abigail Marks, Hershey-London-Melbourne-Singapore, BUSINESS SCIENCE REFERENCE, s.XIII-XVI
 • JEMIELNIAK D. (2012), Różnorodność metod i narzędzi w badaniach jakościowych w: Badania jakościowe: Metody i narzędzia, Jemielniak D., Warszawa, PWN, s.IX-XVII
 • JEMIELNIAK D. (2012), Czym są badania jakościowe? w: Badania jakościowe: Podejścia i teorie, Jemielniak D., Warszawa, PWN, s.IX-XVI
 • JEMIELNIAK D. (2011), Dylematy Dilberta - o postrzeganiu menedżerów przez programistów w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.263-284
 • JEMIELNIAK D., Skolik S. (2011), Otwartość i zaufanie w organizacji opartej na wolnych licencjachna przykładzie wikipedii w: W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Piotr Sochaczewski, Białystok, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU, s.92-104
 • JEMIELNIAK D. (2011), Internacjonalizacja po polsku – tworzenie kultury ustawicznego doskonalenia w: Internacjonalizacja szkół wyższych, Waldemar Martyniuk, Warszawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s.57-66
 • JEMIELNIAK D., KRZYWORZEKA P. (2011), Cyfrowa edukacja - szansa i wyzwanie w: Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce?, Piotr Zbieranek, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.101-106
 • JEMIELNIAK D. (2010), Menedżer o tysiącu twarzy w: Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, artysta, kapłan, Hatch Mary Jo., Kostera M., Koźmiński A. K., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.---
 • JEMIELNIAK D., MAKOWSKI D. (2010), Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona dziedzina nauk społecznych w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej – nowe wyzwania, J. Klich, M. Kautsch, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.---
 • JEMIELNIAK D., MAKOWSKI D. (2009), Organizacja i zarządzanie w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej – nowe wyzwania, Kautsch M., Klich J., Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.21-46
 • JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (2009), Knowledge Management: Fad or Enduring Organizational Concept? w: Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations, Jemielniak D, Kociatkiewicz J., Hershey, INFORMATION SCIENCE REFERENCE, s.552-561
 • JEMIELNIAK D. (2008), Little Johnny and the Wizard of OS: The PC User as a Fool Hero w: Organizational Olympians: Heroes and heroines of organizational myths, Monika Kostera, -, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.80-91
 • JEMIELNIAK D. (2008), Zarządzanie wiedzą – pojęcia podstawowe w: Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki, Jemielniak D., Koźmiński A.K, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.19-44
 • CHROSTOWSKI A., JEMIELNIAK D. (2008), Wiedza i refleksja - podejście action research w: Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Koźmiński A. K., Jemielniak D., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.473-500
 • JEMIELNIAK D. (2008), Little Johnny and the Wizard of OS: The PC User as a Fool Hero w: Organizational Olympians: Heroes and heroines of organizational myths, Kostera M., Londyn, Palgrave, s.80-91
 • JEMIELNIAK D. (2007), Zarządzanie wiedzą w powiązaniu z HPWS: zastosowanie w spółkach HIGH - TECH w: Systemy wysoce efektywnej pracy, Borkowska S., Warszawa, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.00
 • JEMIELNIAK D. (2005), Time for IT: Timing in Software Projects w: Managing Modern Organizations with Information Technology, Khosrow-Pour Mehdi, Pittsburg, IRMA, s.1199-1201
 • JEMIELNIAK D. (1999), Images of immortality w: Effective organisations - looking to the future, Colin Armistead, Julia Kiely, Londyn, CASSELL
 • JEMIELNIAK D. (1998), Wybrane aspekty kulturowe zagadnienia tożsamosci w: Analiza wybranych uwarunkowań procesu integracji Polski z Unią Europejską, Wojciech Gasparski, Danuta Miller, Anna Lewicka-Strzałecka, -, Fundacja "Wiedza i Działanie"
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2007–2009 Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii
 • 2011–2013 Międzykulturowa analiza pracy opartej na wiedzy na przykładzie profesjonalnych prawników
 • 2016–2018 Percepcja dzielenia się: studium kultury profesjonalnej prawników
 • 2015–2017 Dynamika tworzenia innowacji technologicznych i biznesowych w przedsięwzięciach finansowanych społecznościowo: projekty z dziedziny energii
 • 2014–2018 Normy kulturowe i organizacja społeczna w społecznościacj open collaboration
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2012, Członek kolegium redakcyjnego, Central European Business Review
 • 2012, Członek kolegium redakcyjnego, Journal of Peer Production
 • 2011, Członek komitetu redakcyjnego, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT
 • 2010, Redaktor naczelny, Tamara Journal for Critical Organization
 • 2010, Redaktor naczelny, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY
 • 2009, Członek Rady Redakcyjnej, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY
 • 2009, Członek Rady Redakcyjnej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2009, Członek kolegium redakcyjnego, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND SOCIAL CHANGE
 • 2009, Członek kolegium redakcyjnego, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY SYSTEMS SCIENCE
 • 2008, Członek Rady Redakcyjnej, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY SYSTEMS SCIENCE
 • 2007, Członek Rady Redakcyjnej, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND SOCIAL CHANGE
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2013 Rytuały w procesie zarządzania na przykładzie sprzedaży ubezpieczeń Doktorant: Grzegorz Radłowski
 • 2013 Metoda kontroli czynników sukcesu projektu na przykładzie wybranych wdrożeń SAP ERP Doktorant: Tymoteusz Radlak
Recenzje:
 • JEMIELNIAK D., (2013), recenzja: Learning organizations. A model for public administration, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE wydawca: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, strony: 139-140
 • JEMIELNIAK D., (2008), recenzja: Elusive Equality: Gender, Citizenship and the Limits of Democracy in Czechoslovakia 1918-1950 M. Feinberg, GENDER WORK AND ORGANIZATION wydawca: ELSEVIER - DIVISION REED ELSEVIER INDIA PVT LTD, strony: 675-677
 • JEMIELNIAK D., (2008), recenzja: Projektowanie ideału R. Ackoff i J. Magidson, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: Akademia L. Koźmińskiego, strony: 666-666
 • JEMIELNIAK D., (2006), recenzja: Managing Creativity in Organizations, SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT wydawca: ELSEVIER, strony: 176
Udział w konferencjach:
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2016
 • XVIII ISA World Congress of Sociology, 2014
 • Qualitative Research in Management and Organization Conference, 2014
 • Wikimania, 2013
 • International Network of Business and Management Journals, 2013
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry, 2013
 • New Instiutionalism - 9th Workshop Warsaw 2013, 2013
 • Academy of Management Annual Meeting, 2012
 • Wikimania, 2012
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry, 2012
 • Qualitative Research in Management and Organization Conference, 2012
 • Society for Applied Anthropology 2012 Annual Meeting, 2012
 • SFAA 2012 Annual Meeting Registration, 2012
 • 72nd Annual Meeting of the Academy of Management, 2012
 • Zrównoważony Rozwój Oparty na Wiedzy, 2011
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2011
 • 2010 Symposium. Work, Organisation and Ethnography, 2010
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2010
 • Standing Conference on Organizational Symbolism, 2009
 • EGOS 2009, 2009
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2009
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2008
 • 4th Conference on Technology, Knowledge and Society, 2008
 • 3rd International Conference on Technology, Knowledge and Society, 2007
 • International Conference on Technology, Knowledge and Society, 2007
 • 3rd Art of Management and Organization Conference, 2006
 • 6th International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations, 2006
 • European Group on Organization Studies conference, 2006
 • Retroscapes and Futurescapes – Temporal Tensions in Organizations International Conference, 2006
 • Aesthetics and Management', 2006
 • IRMA International Meeting, 2005
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry, 2005
 • EGOS International Meeting, 2004
 • SCOS international meeting, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2012
, Funds Dissemination Committee Fundacji Wikimedia
2002–2009
, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
1999–2004
, Collegium Invisibile
Innowacje dydaktyczne:
 • 2015–2016 -
 • 2015–2016 -
 • 2015–2016 -
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
OpenMaker
"English Teaching" Fundacji Nida
"English Teaching" Fundacji Nida
Grupa doradcza Interkl@sa przy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2015
Rada do Spraw Rozwoju Kadry Akademickiej, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Członek
2015
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Członek
2015
, Fundacja Wikimedia
2012–2015
, Fundacja Wikimedia
2012
, Akademia Młodych Uczonych PAN
2011–2015
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2017
Rada programowa, Centrum Nauki Kopernik
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2010–2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego
2009
, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2010
Rada Programowa Kozmiński International Business School, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
, Akademia Leona Koźmińskiego
2008–2009
Rada Programowa "Nitki Angielskiej", Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2011
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2006–2008
, WSPiZ
2002–2004
, WSPiZ
2001–2004
Polish Invisible College, Dyrektor d/s Naukowych
2000–2000
Standing Conference on Organizational Symbolism, -, Członek Komisji Programowej
1997–2004
Polish Invisible College, Członek Komisji Programowej
Udział w radach nadzorczych:
2014
Członek Rady Powierniczej, Fundacja Wikimedia
2013
Wiceprezes Zarządu, Insta.Ling sp. z o. o.
2004
Prezes Zarządu, Druid Multimedia sp. z o. o.