Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. DARIUSZ JEMIELNIAK

prof.
DARIUSZ JEMIELNIAK

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

prof. DARIUSZ JEMIELNIAK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • action research
 • antropologia
 • etnografia organizacji
 • krytyczna teoria zarządzania
 • kultura internetowa
 • Kultura organizacji
 • praca oparta na wiedzy
 • społeczności open-source
 • organizacje high-tech
 • zarządzanie partycypacyjne
Staże:
2004
Cornell University, Stany Zjednoczone
2011
Harvard University, USA
2016
Harvard University, USA
2015
Massachusetts Institute of Technology, Stany Zjednoczone Ameryki
2008
Okayama University, Japonia
2007
Harvard University, USA
2008
University of California, Berkeley, Haas School of Business, Stany Zjednoczone
2008
Harvard University, USA
2007
Harvard University, USA
Stypendia/ Nagrody:
2016
Nagroda naukowa Prezesa Polskiej Akademii Nauk za publikację naukową "Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia" (Polska Akademia Nauk).
2015
The Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture for book: Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia (Media Ecology Association).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • JEMIELNIAK D., Masukume G., Wilamowski M. (2019), The Most Influential Medical Journals According to Wikipedia: Quantitative Analysis, JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH, vo. 21, issue 1, s.e11429
 • JEMIELNIAK D., Hergueux J. (2019), Should digital files be considered a commons? Copyright infringement in the eyes of lawyers, INFORMATION SOCIETY, vol. 35, no. 4, s.198–215
 • JEMIELNIAK D. (2019), Wikipedia: Why is the common knowledge resource still neglected by academics?, GIGASCIENCE, Vol. 8, Issue 12, s.giz139
 • JEMIELNIAK D. (2018), Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia big data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2 (229), s.7-29
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D., STASIK A. (2018), Anecdotal evidence: understanding organizational reality through organizational humorous tales, HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, 31(3), s.539-561
 • JEMIELNIAK D., Wilamowski M. (2017), Cultural Diversity of Quality of Information on Wikipedias, JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 10, s.2460–2470
 • JEMIELNIAK D. (2016), Breaking the glass ceiling on Wikipedia, FEMINIST REVIEW, 113(1), s.103-108
 • JEMIELNIAK D., Aibar E. (2016), Bridging the Gap Between Wikipedia and Academia, JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 67(7), s.1773–1776
 • Gloor P., JEMIELNIAK D., CHEŁKOWSKI T. (2016), Inequalities in Open Source Software Development: Analysis of Contributor's Commits in Apache Software Foundation Projects, PLOS ONE, 11(4), s.-
 • JEMIELNIAK D. (2016), Wikimedia movement governance: the limits of a-hierarchical organization, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 29(3), s.361-378
 • JEMIELNIAK D. (2016), Cross-cultural management and digital societies: Magala’s lasting contribution to the emerging research field, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 29 (1), s.108-115
 • JEMIELNIAK D., Greenwood D. (2015), Wake Up or Perish: Neo-Liberalism, the Social Sciences, and Salvaging the Public University, CULTURAL STUDIES - CRITICAL METHODOLOGIES (CSCM), 1, s.72-82
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JEMIELNIAK D. (2014), Stu prawników na dnie morza: raport z badań terenowych prawników na Harvardzie, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2(125), s.111-117
 • JEMIELNIAK D., Kobus M. (2014), Ekonomia daru i społeczności otwartej współpracy– nowe kierunki badań społecznych, E-MENTOR, 4 (56), s.4-9
 • JEMIELNIAK D., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), A Neoliberal Takeover of Polish Higher Education, GLOBAL DIALOGUE, Volume 4, Issue 2, s.40-41
 • JEMIELNIAK D. (2014), Komu bije dzwon? Czemu warto badać prawa potęgowe?, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 11 cz.I, s.287-296
 • JEMIELNIAK D. (2013), Cifrovoje obrazovanije - szansy i vyzovy, ECONOMICS ENTERPRISE ENVIRONMENT, 55, s.84-87
 • JEMIELNIAK D. (2013), Netnografia, czyli etnografia wirtualna - nowa forma badań etnograficznych, PRAKSEOLOGIA, 154, s.97-116
 • JEMIELNIAK D. (2010), W obronie biurokracji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(103), s.72-79
 • JEMIELNIAK D., Postuła A., Hunter C. (2010), Temporal and Spatial Shifts within Playful Work, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 1, s.87-102
 • JEMIELNIAK D., Kostera M. (2010), Narratives Of Irony And Failure In Ethnographic Work, CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION, 4, s.335-347
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2010), Revisiting the role of trust in cooperation: professional cultures, CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO, 31, s.75-87
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, E-MENTOR, 3, s.4-13
 • JEMIELNIAK D. (2009), Time as symbolic currency in knowledge work, INFORMATION AND ORGANIZATION, 9, s.277-293
 • JEMIELNIAK D. (2008), Software engineers or artists? Programmers' identity choices, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 7, s.20-36
 • JEMIELNIAK D. (2008), Changes in temporal approaches at workplace, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES, 1, s.59-66
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2008), Sources of Uncertainty in Project Management: A ‘Real Life’ Account, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 5, s.143-150
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech, STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM., 1, s.511-520
 • JEMIELNIAK D. (2008), Engineers or artists – programmers’ identity choices, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 1, s.20-36
 • JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2008), Action Research w teorii organizacji i zarządzania, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 1, s.41-56
 • JEMIELNIAK D. (2007), Managers as lazy, stupid careerists? Contestation and stereotypes among software engineers, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 20(4), s.491-508
 • JEMIELNIAK D. (2007), Chodzący ideał? recenzja: Projektowanie ideału, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.---
 • JEMIELNIAK D. (2007), Menedżerowie w oczach informatyków, PRAKSEOLOGIA, 147, s.189-207
 • JEMIELNIAK D. (2007), Eksperci kontra menedżerowie, PRAKSEOLOGIA, 147, s.189-207
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2007), (Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 3(1), s.117-125
 • JEMIELNIAK D. (2006), Managing Creativity in Organizations, SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 22, s.176
 • JEMIELNIAK D. (2006), The Management Science as a Practical Field: In Support of Action Research, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF KNOWLEDGE, CULTURE AND CHANGE MANAGEMENT, 6, s.163-170
 • JEMIELNIAK D. (2005), Kultura - zawody i profesje, PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH SGH, 3(32), s.7-22
 • JEMIELNIAK D. (2002), Kultura - odkrywana czy konstruowana?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(55), s.28-30
 • LAM J., JEMIELNIAK D. (1999), Identity in a Time of Change, KNOWLEDGE TRANFER, 2, s.---
Redakcja Monografi:
 • JEMIELNIAK D., (2014), Legal Professions at the Crossroads, New York, PETER LANG
 • JEMIELNIAK D., (2014), The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments, Burlington, ASHGATE
 • JEMIELNIAK D., (2012), Badania jakościowe: Metody i narzędzia, Warszawa, PWN
 • JEMIELNIAK D., (2012), Badania jakościowe: Podejścia i teorie, Warszawa, PWN
Monografie:
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce, Warszawa, POLTEXT
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JEMIELNIAK D. (2014), Legal Professions at the Crossroads, New York, PETER LANG
 • WIŚNIEWSKA H., JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., JENDRYCH E. (2014), Management Matters, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • JEMIELNIAK D. (2014), The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments, Burlington, ASHGATE
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Zasady zarządzania, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • JEMIELNIAK D. (2014), Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia, Stanford, STANFORD UNIVERSITY PRESS
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D. (2013), The New Principles of Management, Frankfurt am Main, PETER LANG PUBLISHING GROUP
 • JEMIELNIAK D. (2013), Życie wirtualnych dzikich, Warszawa, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Marks A. (2012), Managing Dynamic Technology-Oriented Business: High-Tech Organizations and Workplaces, Hershey-London-Melbourne-Singapore, BUSINESS SCIENCE REFERENCE
 • JEMIELNIAK D. (2012), Badania jakościowe: Metody i narzędzia, Warszawa, PWN
 • JEMIELNIAK D. (2012), Badania jakościowe: Podejścia i teorie, Warszawa, PWN
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2012), Zarzadzanie wiedzą, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • JEMIELNIAK D. (2012), The New Knowledge Workers, Cheltenham, EDWARD ELGAR PUBLISHING
 • JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2011), Skuteczne doradztwo strategiczne: metoda Action Research w praktyce, Warszawa, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., Buyanov V., Khachaturov A. (2010), Osnovy upravlienija. Ucziebnik dlia vysszich ucziebnych zaviedienij, Moskwa, MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA
 • JEMIELNIAK D., Labenz P., Fihel M. (2010), Angielski. Słownik pułapek językowych, Warszawa, WIEDZA POWSZECHNA
 • JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (2009), Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations, Hershey, New York, INFORMATION SCIENCE REFERENCE
 • JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (2008), Management Practices in High-tech Environments, New York, INFORMATION SCIENCE REFERENCE
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JEMIELNIAK D. (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2005), Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • JEMIELNIAK D., JAJDELSKI W. (2004), Encyklopedia języka angielskiego, Kraków, WYDAWNICTWO LITERACKIE
 • JEMIELNIAK D. (2003), Angielski - sztuka unikania błędów, Warszawa, WIEDZA POWSZECHNA
Rozdziały w monografiach:
 • RODAK O., Raburski T., JEMIELNIAK D. (2019), Wiki as a mediating technology of organization w: The Oxford Handbook of Media, Technology, and Organization Studies, T. Beyes, R. Holt, C. Pias, Oxford, OXFORD UNIVERSITY PRESS, s.488-497
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D. (2015), Jakościowe metody badawcze interakcji wirtualnych w: Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, M. Kostera, Warszawa, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s.93-105
 • JEMIELNIAK D. (2015), Naturally Emerging Regulation and the Danger of Delegitimizing Conventional Leadership: Drawing on the Example of Wikipedia w: The SAGE Handbook of Action Research, H. Bradbury, Londyn, SAGE PUBLICATIONS LTD, s.523-529
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JEMIELNIAK D. (2014), Introducing the Laws of the Knowledge Workplace w: The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments, Dariusz Jemielniak, Burlington, ASHGATE, s.1-9
 • JEMIELNIAK D., Raburski T. (2014), Liquid Collaboration w: Liquid Organization: Zygmunt Bauman and Organization Theory (Routledge Studies in Management, Organizations and Society), Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera, ROUTLEDGE, s.85-103
 • KRZYWORZEKA P., JEMIELNIAK D. (2014), Władza w międzyorganizacyjnych relacjach w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, WOLTERS KLUWER, s.69-89
 • JEMIELNIAK D. (2014), Lawyers at the crossroads w: Legal Professions at the Crossroads, Dariusz Jemielniak, PETER LANG, s.8-14
 • JEMIELNIAK D. (2012), Różnorodność metod i narzędzi w badaniach jakościowych w: Badania jakościowe: Metody i narzędzia, Jemielniak D., Warszawa, PWN, s.IX-XVII
 • JEMIELNIAK D. (2012), Czym są badania jakościowe? w: Badania jakościowe: Podejścia i teorie, Jemielniak D., Warszawa, PWN, s.IX-XVI
 • JEMIELNIAK D., Marks A. (2012), Preface: High-tech environments: To boldly go w: Managing Dynamic Technology-Oriented Business: High-Tech Organizations and Workplaces, Dariusz Jemielniak, Abigail Marks, Hershey-London-Melbourne-Singapore, BUSINESS SCIENCE REFERENCE, s.XIII-XVI
 • JEMIELNIAK D., Skolik S. (2011), Otwartość i zaufanie w organizacji opartej na wolnych licencjachna przykładzie wikipedii w: W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Piotr Sochaczewski, Białystok, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU, s.92-104
 • JEMIELNIAK D., KRZYWORZEKA P. (2011), Cyfrowa edukacja - szansa i wyzwanie w: Jak wykorzystać potencjał edukacji pozaszkolnej w Polsce?, Piotr Zbieranek, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.101-106
 • JEMIELNIAK D. (2011), Internacjonalizacja po polsku – tworzenie kultury ustawicznego doskonalenia w: Internacjonalizacja szkół wyższych, Waldemar Martyniuk, Warszawa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s.57-66
 • JEMIELNIAK D. (2011), Dylematy Dilberta - o postrzeganiu menedżerów przez programistów w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.263-284
 • JEMIELNIAK D. (2010), Menedżer o tysiącu twarzy w: Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, artysta, kapłan, Hatch Mary Jo., Kostera M., Koźmiński A. K., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.---
 • JEMIELNIAK D., MAKOWSKI D. (2010), Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona dziedzina nauk społecznych w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej – nowe wyzwania, J. Klich, M. Kautsch, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.---
 • JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (2009), Knowledge Management: Fad or Enduring Organizational Concept? w: Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations, Jemielniak D, Kociatkiewicz J., Hershey, INFORMATION SCIENCE REFERENCE, s.552-561
 • JEMIELNIAK D., MAKOWSKI D. (2009), Organizacja i zarządzanie w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej – nowe wyzwania, Kautsch M., Klich J., Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.21-46
 • CHROSTOWSKI A., JEMIELNIAK D. (2008), Wiedza i refleksja - podejście action research w: Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Koźmiński A. K., Jemielniak D., Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.473-500
 • JEMIELNIAK D. (2008), Little Johnny and the Wizard of OS: The PC User as a Fool Hero w: Organizational Olympians: Heroes and heroines of organizational myths, Monika Kostera, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.80-91
 • JEMIELNIAK D. (2008), Zarządzanie wiedzą – pojęcia podstawowe w: Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki, Jemielniak D., Koźmiński A.K, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.19-44
 • JEMIELNIAK D. (2008), Little Johnny and the Wizard of OS: The PC User as a Fool Hero w: Organizational Olympians: Heroes and heroines of organizational myths, Kostera M., Londyn, Palgrave, s.80-91
 • JEMIELNIAK D. (2007), Zarządzanie wiedzą w powiązaniu z HPWS: zastosowanie w spółkach HIGH - TECH w: Systemy wysoce efektywnej pracy, Borkowska S., Warszawa, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.00
 • JEMIELNIAK D. (2005), Time for IT: Timing in Software Projects w: Managing Modern Organizations with Information Technology, Khosrow-Pour Mehdi, Pittsburg, IRMA, s.1199-1201
 • JEMIELNIAK D. (1999), Images of immortality w: Effective organisations - looking to the future, Colin Armistead, Julia Kiely, Londyn, CASSELL
 • JEMIELNIAK D. (1998), Wybrane aspekty kulturowe zagadnienia tożsamosci w: Analiza wybranych uwarunkowań procesu integracji Polski z Unią Europejską, Wojciech Gasparski, Danuta Miller, Anna Lewicka-Strzałecka, Fundacja "Wiedza i Działanie"
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2007–2009 Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii
 • 2011–2013 Międzykulturowa analiza pracy opartej na wiedzy na przykładzie profesjonalnych prawników
 • 2016–2018 Percepcja dzielenia się: studium kultury profesjonalnej prawników
 • 2015–2017 Dynamika tworzenia innowacji technologicznych i biznesowych w przedsięwzięciach finansowanych społecznościowo: projekty z dziedziny energii
 • 2014–2018 Normy kulturowe i organizacja społeczna w społecznościacj open collaboration
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2013 Rytuały w procesie zarządzania na przykładzie sprzedaży ubezpieczeń Doktorant: Grzegorz Radłowski
 • 2013 Metoda kontroli czynników sukcesu projektu na przykładzie wybranych wdrożeń SAP ERP Doktorant: Tymoteusz Radlak
Recenzje:
 • JEMIELNIAK D., (2013), recenzja: Learning organizations. A model for public administration, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE wydawca: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, strony: 139-140
 • JEMIELNIAK D., (2008), recenzja: Elusive Equality: Gender, Citizenship and the Limits of Democracy in Czechoslovakia 1918-1950 M. Feinberg, GENDER WORK AND ORGANIZATION wydawca: ELSEVIER - DIVISION REED ELSEVIER INDIA PVT LTD, strony: 675-677
 • JEMIELNIAK D., (2008), recenzja: Projektowanie ideału R. Ackoff i J. Magidson, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: Akademia L. Koźmińskiego, strony: 666-666
 • JEMIELNIAK D., (2006), recenzja: Managing Creativity in Organizations, SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT wydawca: ELSEVIER, strony: 176
Udział w konferencjach:
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2016
 • XVIII ISA World Congress of Sociology, 2014
 • Qualitative Research in Management and Organization Conference, 2014
 • Wikimania, 2013
 • International Network of Business and Management Journals, 2013
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry, 2013
 • New Instiutionalism - 9th Workshop Warsaw 2013, 2013
 • Academy of Management Annual Meeting, 2012
 • Wikimania, 2012
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry, 2012
 • Qualitative Research in Management and Organization Conference, 2012
 • Society for Applied Anthropology 2012 Annual Meeting, 2012
 • SFAA 2012 Annual Meeting Registration, 2012
 • 72nd Annual Meeting of the Academy of Management, 2012
 • Zrównoważony Rozwój Oparty na Wiedzy, 2011
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2011
 • 2010 Symposium. Work, Organisation and Ethnography, 2010
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2010
 • Standing Conference on Organizational Symbolism, 2009
 • EGOS 2009, 2009
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2009
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2008
 • 4th Conference on Technology, Knowledge and Society, 2008
 • 3rd International Conference on Technology, Knowledge and Society, 2007
 • International Conference on Technology, Knowledge and Society, 2007
 • 3rd Art of Management and Organization Conference, 2006
 • 6th International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations, 2006
 • European Group on Organization Studies conference, 2006
 • Retroscapes and Futurescapes – Temporal Tensions in Organizations International Conference, 2006
 • Aesthetics and Management', 2006
 • IRMA International Meeting, 2005
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry, 2005
 • EGOS International Meeting, 2004
 • SCOS international meeting, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2019
, Polska Akademia Nauk
2012
, Funds Dissemination Committee Fundacji Wikimedia
2002–2009
, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
1999–2004
, Collegium Invisibile
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
OpenMaker
"English Teaching" Fundacji Nida
"English Teaching" Fundacji Nida
Grupa doradcza Interkl@sa przy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży