Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. MONIKA  LATOS-MIŁKOWSKA

dr hab.
MONIKA LATOS-MIŁKOWSKA

Zakład Prawa Pracy

dr hab. MONIKA LATOS-MIŁKOWSKA

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), Piotr Grzebyk, Od rządów siły do rządów prawa. Polski model prawa do strajku na tle standardów unijnego i międzynarodowego prawa pracy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, ss. 272, BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, vol. 25 nr 1, s.177-181
  • LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), Status prawny członka zarządu spółki kapitałowej w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 4/2020, s.18-23
  • LATOS-MIŁKOWSKA M. (2020), The Legal Status of an Intercompany Trade Union Following Amendments to the Trade Union Act: Selected Issues, STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Vol. 27, s.29-39
  • LATOS-MIŁKOWSKA M. (2019), Status prawny jedynej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej, PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 12/2019, s.19-25
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • Prawo Parcy w dobie kryzysu, 2020
  • Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy, 2020
  • Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych – w rok po uchwaleniu, 2019