Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. GRAŻYNA  WĄSOWICZ

dr hab.
GRAŻYNA WĄSOWICZ

Katedra Psychologii Ekonomicznej

dr hab. GRAŻYNA WĄSOWICZ

CV
Zainteresowania badawcze:
  • https://www.researchgate.net/profile/Grazyna_Wasowicz2
  • psychologia zdrowia
  • psychologia środowiskowa
  • psychologia zmiany zachowania
  • psychologia ekonomiczna
  • psychologia konsumenta
Stypendia/ Nagrody:
2020
Akademia Leona Koźmińskiego (Rektor ALK).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • Jonauskaite D., Mohr C., WĄSOWICZ G., Bogushevskaya V., Chkonia E., Corona V., Dael N., Fonseca-Pedrero E., Griber Y., Grimshaw G., Aya A., Havelka J., Hirnstein M., Karlsson B., Laurent E., Lindeman (2020), Universal Patterns in Color-Emotion Associations Are Further Shaped by Linguistic and Geographic Proximity, PSYCHOLOGICAL SCIENCE, online, s.online
  • Jonauskaite D., Mohr C., Abdel-Khalekb A., WĄSOWICZ G., Abu-Akel A., Al-Rasheed A., Antonietti J., Ásgeirsson Á., Atitsogbe K., Barma M., Barratt D., Bogushevskaya V., Bouayed Meziane M., Chamseddine (2019), The sun is no fun without rain: Physical environments affect how we feel about yellow across 55 countries, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY, 66, s.online
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2020
, International Panel on Behavior Change