Wizytówkawyszukaj pracownika

dr KRZYSZTOF  KUŹMICZ

dr
KRZYSZTOF KUŹMICZ

Katedra Nauk Społecznych

dr KRZYSZTOF KUŹMICZ

Publikacje naukowe
Monografie:
  • KUŹMICZ K. (2015), E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci., Gdańsk, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Rozdziały w monografiach:
  • KUŹMICZ K. (2016), Radio internetowe w przestrzeni edukacyjnej małej szkoły w: Mała szkoła w przestrzeni medialnej, Marta Wrońska, Rzeszów, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, s.166
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • KUŹMICZ K., Skrzydlewski W. (2012), Metodologiczny Kontekst Badania E-learningu w: Media Edukacja Kultura, Wocjiech Skrzydlewski / Stanisław Dylak, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza (UAM), s.523
  • Nożyński S., KUŹMICZ K. (2012), Kultura remiksu a zmiany w muzyce w: Dyskursy Kultury Popularnej w Społeczeństwie Współczesnym, Agnieszka Cybal-Michalska / Paulina Wierzba, Kraków, OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS", s.342
  • KUŹMICZ K. (2012), E-edukacja jest wszędzie — rozważania dotyczące istoty i zastosowania technologii mobilnych w kształceniu zdalnym w: Język@multimedia 3, Agnieszka Dytman-Stasieńsko / Jan Stasieńko, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s.370
  • KUŹMICZ K. (2008), Efektywność edukacyjna oprogramowania Open Source w kształceniu on-line w: WWW - w sieci metafor, strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Agnieszka Dytman-Stasieńko / Jan Stasieńko, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s.440
  • KUŹMICZ K. (2007), Badania edukacyjnej wartości kształcenia w systemie e-learning w: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Janina Fras, Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.472
  • KUŹMICZ K. (2007), Radiofonia studencka w przestrzeni audiowizualnej współczesnego człowieka w: Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka, Agnieszka Janiak / Wanda Krzemińska, Wydanictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s.421
  • KUŹMICZ K., Skrzydlewski W., Zięty A. (2006), Wybrane aspekty e- learningu w: Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej, Wacław Strykowski, Poznań, WYDAWNICTWO UAM, s.683