Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MARTA GÓRKA

dr
MARTA GÓRKA

Katedra Admin. i Prawa Administracyjnego

dr MARTA GÓRKA

Publikacje naukowe
Monografie:
 • GÓRKA M. (2017), Dekoncentracja wewnętrzna w prawie administracynym, Wydawnictwo Adam Marszałek
Rozdziały w monografiach:
 • GÓRKA M. (2020), Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej a ochrona danych osobowych w: Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 3, J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s.306-319
 • GÓRKA M. (2019), E-administracja i rozwój nowych technologii a ochrona konstytucyjnego prawa do prywatności w: Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania, J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, s.94-108
 • GÓRKA M., GÓRALCZYK W. (2019), Przeniesienie praw z aktu administracynego na przykładzie zezwolenia na prowadzenie apteki w: Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Jakimowicz W., Krawczyk M., Niżnik-Dobosz I., Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.283-300
 • GÓRKA M. (2019), Monitoring wizyjny – narzędzie służące realizacji zadań własnych gminy w: Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy. Acta Iuridica Lebusana vol. 12, A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, s.355-370
 • GÓRKA M. (2018), Kodeks dobrych praktyk sponsoringowych w sporcie dotyczący spółek z udziałem Skarbu Państwa w: Wybrane prawne i ekonomiczne uwarunkowania sportu, B. Stępień-Załucka, Uniwersytet Rzeszowski, s.58-68
 • GÓRKA M. (2017), Budżet partycypacyjny - mechanizm kreowania budżetu gminy przez jej mieszkańców - wybrane zagadnienia w: Wyzwania rozwoju miast: łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, B. Ślusarz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s.156-168
 • GÓRKA M. (2016), Monitoring wizyjny w otwartej przestrzeni publicznej a prawo do prywatności w: Antywartości w prawie administracyjnym : VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, A. Błaś, Wolters Kluwer, s.391-399
 • GÓRKA M. (2015), Dekoncentracja wewnętrzna - instytucja umożliwiająca realizację wartości prawa administracyjnego w: Wartości w prawie administracyjnym : V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, J.Zimmermann, Wolters Kluwer, s.408-414
 • GÓRKA M. (2015), Rodzaje dekoncentracji wewnętrznej w materialnym prawie administracyjnym w: Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, Małgorzata Giełda, Renata Raszewska-Skałecka, Uniwersytet Wrocławski, s.51-65