Wizytówkawyszukaj pracownika

dr MARTA  GÓRKA

dr
MARTA GÓRKA

Katedra Admin. i Prawa Administracyjnego

dr MARTA GÓRKA

Publikacje naukowe
Rozdziały w monografiach:
  • GÓRKA M., GÓRALCZYK W. (2019), Przeniesienie praw z aktu administracynego na przykładzie zezwolenia na prowadzenie apteki w: Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Jakimowicz W., Krawczyk M., Niżnik-Dobosz I., Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.283-300
  • GÓRKA M. (2017), Budżet partycypacyjny - mechanizm kreowania budżetu gminy przez jej mieszkańców - wybrane zagadnienia w: Wyzwania rozwoju miast: łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, B. Ślusarz, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.156-168