Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ANNA CZARCZYŃSKA

dr
ANNA CZARCZYŃSKA

Katedra Ekonomii

dr ANNA CZARCZYŃSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Starszy wykładowca, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego
2014
Dyrektor, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego
2013–2015
Adiunkt, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2000–2013
Adiunkt, Katedra Europeistyki, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2004
Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
1998–2004
Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, Uniwerystet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1998–1999
Wykładowca, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości
1998–2000
Wykładowca, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów
1994–1999
Asystent, Uniwersytet Warszawski
Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:
2015.09
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2007.10–2011.08
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego
2007.10–2015.08
Rada Biblioteczna, Akademia Leona Koźmińskiego
2005.03
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego
2005.01–2007.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2004.01–2007.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • problemy wzrostu gospodarczego
 • psychologiczne aspekty wprowadzania euro
 • społeczeństwo informacyjne
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • teoretyczne i praktyczne aspekty integracji gospodarczej
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie międzynarodowe
 • Unia Europejska
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzanie w kryzysie
 • zarządzanie w służbie zdrowia
 • makroekonomia
 • Kultura organizacji
 • badania i rozwój
 • czynniki wzrostu gospodarczego
 • dyplomacja
 • edukacja
 • ekonomia
 • ekonomia rozwoju
 • finanse międzynarodowe
 • finanse publiczne
 • gospodarka światowa
 • gospodarka Polski
 • globalizacja
 • gospodarka
 • instytucje i zasady działania UE
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • kapitał społeczny
 • kapitał intelektualny
 • komunikacja interpersonalna
 • konkurencja
 • negocjacje
 • międzynarodowe otoczenie biznesu
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze/ekonomiczne
 • polityki publiczne
 • polityka spójności
 • polityka społeczna
 • polityka pieniężna
 • polityka gospodarcza
 • negocjacje międzynarodowe
 • polityka ekologiczna
 • polityka ekonomiczna
 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • organizacja oparta na wiedzy
Staże:
..
Sophia Antipoli Nice, Bułgaria
..
Edinburgh Business School, Wielka Brytania
..
Edinburgh Business School, Wielka Brytania
..
Trinity University, Stany Zjednoczone
..
-, ---
..
Hochschule Bremen, Niemcy
..
Uniwersytet Boloński, Włochy
..
Sussex University, Wielka Brytania
..
Saarbrucken University, Niemcy
..
London School of Economics, Wielka Brytania
..
Aalborg University, Dania
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CZARCZYŃSKA A. (2015), EU Corporate Social Responsibility Regulations vs. Practice in Private and Public Sector, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, 2, s.136-152
 • CZARCZYŃSKA A. (2013), Uwarunkowania i priorytety rozwoju pokryzysowej Unii Europejskiej, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2, s.155-169
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARCZYŃSKA A. (2006), Zróżnicowanie poziomów konwergencji gospodarczej w rozszerzonej Uni Europejskiej, WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 9, s.28
 • CZARCZYŃSKA A. (2006), Kobiety w życiu publicznym - europejska polityka równouprawnienia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(82), s.21-25
Monografie:
 • CZARCZYŃSKA A., ŚLEDZIEWSKA K. (2007), Teoria europejskiej integracji gospodarczej. 2 wydanie poprawione, Warszawa, CH BECK
 • CZARCZYŃSKA A. (2004), Konwergencja gospodarki polskiej w procesie integracji europejskiej, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • CZARCZYŃSKA A. (2004), Polish Economic Convergence in the European Integration Process, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • CZARCZYŃSKA A. (2003), The Theory of European Integration, Warszawa, CH BECK
 • CZARCZYŃSKA A. (2003), Teoria europejskiej integracji gospodarczej, Warszawa, CH BECK
Rozdziały w monografiach:
 • CZARCZYŃSKA A. (2017), Stakeholders’ Strategic Thinking for Sustainable Development w: Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases, Zacher L., SPRINGER, s.361-372
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARCZYŃSKA A. (2012), Euro jako nieoptymalna strefa optymalnego obszaru walutowego w: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, K. Opolski, J. Górski, -, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s.95-102
 • CZARCZYŃSKA A., Śliwiński B. (2011), The supporting processes strategies in public sector management w: 11 Global Conference on Business & Economics 2011, A. Gupta, Manchester, MANCHESTER UNIV PRESS, s.-
 • CZARCZYŃSKA A. (2011), TOWARDS BETTER PUBLIC GOVERNANACETHE IMPORTANCE OF PROINNOVATIVE PUBLIC w: 2011 Cambridge Conference on Business & Economics Program, Atul Gupta, Cambridge, ATROPOS, s.-
 • WOJTOWICZ D., CZARCZYŃSKA A., KUŚMIERZ M. (2007), Fathers in Poland w: Caring is Sharing. Involvement of fathers in care and household tasks in five European countries, Woerds S., Stavenuiter M., Amsterdam, Amsterdam School of Social Science Research, s.---
Działalność Naukowa
Projekty krajowe:
 • ..00:00:00–..00:00:00 Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
Udział w konferencjach:
 • 25 th anniversary of the Insitute of Humanities of the Peter the Great Saint- Petersburg Polytechnic University 'Humanitarian educational environment in technical universites', 2016
 • 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB), 2015
 • Macroeconomic Policy in times of crisis, 2013
 • Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation, 2013
 • 2013 Cambridge Business & Economics Conference CBEC, 2013
 • Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej, 2013
 • Unia Europejska – Chiny: dziś i w przyszłości, 2011
 • 11th Global Conference on Business & Economics, 2011
 • 2011 Cambridge Conference on Business & Economics Program, 2011
 • Global Conference on Business and Economics, 2007
 • Kategoria równości w politycznym, ekonomicznym i społeczno-kulturowym wymiarze Unii Europejskiej, 2007
 • Społeczne aspekty Unii Europejskiej, 2007
 • PARITEIA, 2007
 • 5th Global Conference on Business & Economics, 2006
 • PARITEA, 2006
 • Global Conference on Busines and Economics, 2005
 • International Negotiation Practitioners Workshop, 2005
 • EMU Perspective, 2003
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Fundacja Business Boutique
SBS Exp. sp. z o.o.
Centrum Analiz Ekonomicznych im. Adama Smitha
Continental Can Poland
Mobil Oil Poland
Totolotek S.A.
Morrow&Company j.v.
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2015.09
, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2007.10–2011.08
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007.10–2015.08
Rada Biblioteczna, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2005.03
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2005.01–2007.12
, Akademia Leona Koźmińskiego
2004.01–2007.12
, Akademia Leona Koźmińskiego