Wizytówkawyszukaj pracownika

dr ANNA CZARCZYŃSKA

dr
ANNA CZARCZYŃSKA

Katedra Ekonomii

dr ANNA CZARCZYŃSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • badania i rozwój
 • czynniki wzrostu gospodarczego
 • dyplomacja
 • edukacja
 • ekonomia
 • ekonomia rozwoju
 • finanse publiczne
 • globalizacja
 • gospodarka
 • gospodarka Polski
 • gospodarka światowa
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • kapitał intelektualny
 • kapitał społeczny
 • komunikacja interpersonalna
 • konkurencja
 • finanse międzynarodowe
 • makroekonomia
 • międzynarodowe otoczenie biznesu
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze/ekonomiczne
 • negocjacje
 • negocjacje międzynarodowe
 • instytucje i zasady działania UE
 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • polityka ekologiczna
 • polityka ekonomiczna
 • polityka gospodarcza
 • polityka pieniężna
 • Kultura organizacji
 • polityka spójności
 • polityki publiczne
 • problemy wzrostu gospodarczego
 • psychologiczne aspekty wprowadzania euro
 • społeczeństwo informacyjne
 • organizacja oparta na wiedzy
 • teoretyczne i praktyczne aspekty integracji gospodarczej
 • Unia Europejska
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie międzynarodowe
 • zarządzanie publiczne
 • polityka społeczna
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie w kryzysie
 • zarządzanie w służbie zdrowia
 • zarządzanie wiedzą
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
Staże:
2007
Sophia Antipoli Nice, Bułgaria
2005
Edinburgh Business School, Wielka Brytania
2004
Edinburgh Business School, Wielka Brytania
1999
Trinity University, Stany Zjednoczone
1998
-, ---
1998
Hochschule Bremen, Niemcy
1996
Uniwersytet Boloński, Włochy
1994
Sussex University, Wielka Brytania
1992
Saarbrucken University, Niemcy
1992
London School of Economics, Wielka Brytania
1991
Aalborg University, Ukraina
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CZARCZYŃSKA A. (2015), EU Corporate Social Responsibility Regulations vs. Practice in Private and Public Sector, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, 2, s.136-152
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARCZYŃSKA A. (2013), Uwarunkowania i priorytety rozwoju pokryzysowej Unii Europejskiej, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2, s.155-169
 • CZARCZYŃSKA A. (2006), Zróżnicowanie poziomów konwergencji gospodarczej w rozszerzonej Uni Europejskiej, WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE, 9, s.28
 • CZARCZYŃSKA A. (2006), Kobiety w życiu publicznym - europejska polityka równouprawnienia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(82), s.21-25
Monografie:
 • CZARCZYŃSKA A., ŚLEDZIEWSKA K. (2007), Teoria europejskiej integracji gospodarczej. 2 wydanie poprawione, Warszawa, CH BECK
 • CZARCZYŃSKA A. (2004), Konwergencja gospodarki polskiej w procesie integracji europejskiej, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • CZARCZYŃSKA A. (2004), Polish Economic Convergence in the European Integration Process, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • CZARCZYŃSKA A. (2003), Teoria europejskiej integracji gospodarczej, Warszawa, CH BECK
 • CZARCZYŃSKA A. (2003), The Theory of European Integration, Warszawa, CH BECK
Rozdziały w monografiach:
 • CZARCZYŃSKA A. (2017), Stakeholders’ Strategic Thinking for Sustainable Development w: Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases, Zacher L., SPRINGER, s.361-372
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CZARCZYŃSKA A. (2012), Euro jako nieoptymalna strefa optymalnego obszaru walutowego w: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s.95-102
 • CZARCZYŃSKA A. (2011), TOWARDS BETTER PUBLIC GOVERNANACETHE IMPORTANCE OF PROINNOVATIVE PUBLIC w: 2011 Cambridge Conference on Business & Economics Program, Atul Gupta, Cambridge, ATROPOS, s.-
 • CZARCZYŃSKA A., Śliwiński B. (2011), The supporting processes strategies in public sector management w: 11 Global Conference on Business & Economics 2011, A. Gupta, Manchester, MANCHESTER UNIV PRESS, s.-
 • WOJTOWICZ D., CZARCZYŃSKA A., KUŚMIERZ M. (2007), Fathers in Poland w: Caring is Sharing. Involvement of fathers in care and household tasks in five European countries, Woerds S., Stavenuiter M., Amsterdam, Amsterdam School of Social Science Research, s.---
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2012–2014 Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
Udział w konferencjach:
 • 25 th anniversary of the Insitute of Humanities of the Peter the Great Saint- Petersburg Polytechnic University 'Humanitarian educational environment in technical universites', 2016
 • 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB), 2015
 • Macroeconomic Policy in times of crisis, 2013
 • Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation, 2013
 • 2013 Cambridge Business & Economics Conference CBEC, 2013
 • Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej, 2013
 • Unia Europejska – Chiny: dziś i w przyszłości, 2011
 • 11th Global Conference on Business & Economics, 2011
 • 2011 Cambridge Conference on Business & Economics Program, 2011
 • Global Conference on Business and Economics, 2007
 • Kategoria równości w politycznym, ekonomicznym i społeczno-kulturowym wymiarze Unii Europejskiej, 2007
 • Społeczne aspekty Unii Europejskiej, 2007
 • PARITEIA, 2007
 • 5th Global Conference on Business & Economics, 2006
 • PARITEA, 2006
 • Global Conference on Busines and Economics, 2005
 • International Negotiation Practitioners Workshop, 2005
 • EMU Perspective, 2003
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Fundacja Business Boutique
SBS Exp. sp. z o.o.
Centrum Analiz Ekonomicznych im. Adama Smitha
Continental Can Poland
Mobil Oil Poland
Totolotek S.A.
Morrow&Company j.v.