Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
GNIEWOMIR PIEŃKOWSKI

Katedra Zarządzania

dr GNIEWOMIR PIEŃKOWSKI

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • PIEŃKOWSKI G. (2014), The role of intecultural management model, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 3, s.205-209
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PIEŃKOWSKI G. (2012), Zarys prawno-organizacyjnych uwarunkowań systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 1, s.211-225
 • PIEŃKOWSKI G. (2012), Model współdziałania służb odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy Słupsk, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 1, s.193-210
 • PIEŃKOWSKI G. (2011), Zarys genezy metodologii nauk o zarządzaniu, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 3, s.65-93
 • PIEŃKOWSKI G. (2011), System zarządzania kryzysowego na wypadek klęski żywiołowej – powodzi, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 3, s.95-114
 • PIEŃKOWSKI G. (2011), Transformacja metod i form zarządzania kryzysowego w III RP, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 12, s.87-104
 • PIEŃKOWSKI G. (2010), Kibuc jako jedna z pierwszych form zarządzania kryzysowego, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 4, s.181-198
 • PIEŃKOWSKI G. (2010), Transformacja polskiego systemu reagowania kryzysowego, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 9, s.151-173
 • PIEŃKOWSKI G. (2010), Rola zarządzania międzykulturowego w dobie globalizacji, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 11, s.72-89
 • PIEŃKOWSKI G. (2010), Strategia Bezpieczeństwa Narodowego podstawą funkcjonowania zarządzania kryzysowego w III RP, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 11, s.203-230
 • PIEŃKOWSKI G. (2010), Rola działań prewencyjnych w systemie reagowania kryzysowego Izraela, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 4, s.199-221
 • PIEŃKOWSKI G. (2010), Wpływ partnerstwa publiczno – prywatnego na kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 9, s.175-188
 • PIEŃKOWSKI G. (2009), Wpływ rozwoju teorii zarządzania kryzysowego na formułowanie nowych modeli systemu bezpieczeństwa, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 6, s.37-55
 • PIEŃKOWSKI G. (2009), Zarządzanie kryzysowe i jego wpływ na rozwój polskiego systemu bezpieczeństwa w świetle badań polskiej opinii publicznej, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 9, s.63-83
 • PIEŃKOWSKI G. (2009), Zarządzanie kryzysowe jako najważniejszy element zarządzania bezpieczeństwem, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 3, s.287-296