Wizytówkawyszukaj pracownika

dr PIOTR  ZEGADŁO

dr
PIOTR ZEGADŁO

Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych

dr PIOTR ZEGADŁO

CV
Zainteresowania badawcze:
  • ekonometria
  • finanse
  • rynki finansowe
  • finanse behawioralne
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • ZEGADŁO P., Jamrozik-Kierc K. (2009), Analiza źródeł finansowania banków działających w Polsce w kontekście niepokojów na rynkach finansowych, BEZPIECZNY BANK, 38, s.111-143
  • ZEGADŁO P., Jurowski A. (2009), Geneza i dotychczasowy przebieg globalnego kryzysu finansowego, BEZPIECZNY BANK, 38, s.75-110