Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
ŁUKASZ KOWALIK

Katedra Zarządzania

dr ŁUKASZ KOWALIK

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • KOWALIK ?. (2016), Ochrona prywatności a globalny rynek teleinformatyczny, ZESZYTY NAUKOWE COLLEGIUM BALTICUM, 11, s.-
  • KOWALIK ?. (2016), O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management Systems) w strategii przedsiebiorstwa branży IT, Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński, 3, s.-
Rozdziały w monografiach:
  • KOWALIK ?. (2018), Elektromobilność jako impuls do powstania nowych modeli biznesowych w: Elektromobilność w rozwoju miast, W. Drożdż, Warszawa, PWN, s.33-48