Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
PATRICIA B SANDERS

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

dr PATRICIA B SANDERS

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego
1996–2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego
1991–1993
Profesor zwyczajny, International Business, Inaugural Chair, Department of General and International Business, Central Connecticut State University
1986–1991
Profesor nadzwyczajny, School of Business, Central Connecticut State University
1980–1986
Adiunkt, Central Connecticut State University
1979–1980
Asystent, Psychology and Management, Central Connecticut State University
Zainteresowania badawcze:
  • przedsiębiorczość
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
1996
WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Polska
1991
Eastern Academy of Management, USA
1980
University of Connecticut School of Business, USA
Cykle wykładów:
1996
Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
1992
Uniwersytet Warszawski, Polska
1987
Deree College, Grecja
1980
University of Connecticut School of Business, USA
Publikacje naukowe
Rozdziały w monografiach:
  • SANDERS P. (2005), The Journey to Courage to Act: Applying Intellectual Entrepreneurship. w: Intellectual Entrepreneurship and the Courage to Act, Kwiatkowski, S., Sharif N., Warszawa, LKAEM, s.35-54
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
1996–1998
, International Management Development Association
1993–1993
, Association for Business Simulation and Experiential Learning
1992–1993
, Academy of Management
1991–1992
, Academy of Management
1990–1991
, Academy of Management
1990–1991
, Association for Business Simulation and Experiential Learning
1989–1996
, Academy of International Business
1989–1990
, Association for Business Simulation and Experiential Learning
1988–1989
, Association for Business Simulation and Experiential Learning
1988–1989
, Academy of Management
1987–1998
, American Assembly of Collegiate Schools of Busines
1987–1988
, Academy of Management
1986–1987
, Academy of Management
1986–1988
, Association for Business Simulation and Experiential Learning
1986–1989
, Eastern Academy of Management
1984–1985
, Eastern Academy of Management
1984–1985
, Eastern Academy of Management
1983–1984
, Eastern Academy of Management
1982–1983
, Eastern Academy of Management
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Service Corps of Retired Executives (SCORE)
The IPM International in Minsk, Belarus
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2008
, Post University
2006–2008
, Post University
1999–2006
, Post University
1998–2000
, Post University
1996
, Kozminski University Foundation
1993–1998
, Siena College
1980–1986
, Central Connecticut State University
1980–1993
, Central Connecticut State University
1980–1993
, Central Connecticut State University
Udział w radach nadzorczych:
2001–2002
Członek, Rada Powiernicza, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
2000–2002
Członek, European Humanities University, EMBA Program Advisory Board, Mińsk, Belarus
1997–1998
Członek, Board of Trustes, Hope House, Inc., Albany, NY
1996–1998
Członek, Advisory Board, Employee Ownership Project of Alabany, Inc.
1994–1998
Członek, Education Advisory Board, Albany-Colonie Chamber of Commerce
1992–1993
Członek, Education Advisory Board, ITT- Hartford