Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
BARTŁOMIEJ IWANOWICZ

Katedra Rachunkowości

dr BARTŁOMIEJ IWANOWICZ

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • IWANOWICZ B., IWANOWICZ T. (2019), ISA 701 and Materiality Disclosure as Methods to Minimize the Audit Expectation Gap, Journal of Risk and Financial Management, 12(4), s.1-20
  • IWANOWICZ B., Borowy T. (2019), Metrics of internal audit effectiveness in banking sector, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, nr 2 (51), s.63-70
  • IWANOWICZ B. (2019), Kluczowe sprawy audytu w sprawozdaniach z badania wybranych spółek giełdowych, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 105 (161), s.9-16
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • IWANOWICZ B. (2008), Rola menedżera w firmie na przykładzie huty szkła kryształowego, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 2 (9), s.131-139
  • IWANOWICZ B. (2007), Schyłek przemysłu szkła kryształowego w Polsce, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 3 (7), s.129-138