Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
PAWEŁ ZAWIŚLAK

Katedra Zarządzania

mgr PAWEŁ ZAWIŚLAK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Asystent, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego