Wizytówkawyszukaj pracownika

dr AGNIESZKA MACIUK-GROCHOWSKA

dr
AGNIESZKA MACIUK-GROCHOWSKA

Katedra Zarządzania

dr AGNIESZKA MACIUK-GROCHOWSKA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Adiunkt, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
2008–2016
Wykładowca akademicki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • rynek pracy
 • socjologia organizacji
 • przywództwo
 • psychologia organizacji
 • rynek energetyczny
 • innowacje
 • firmy rodzinne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie zmianą
 • edukacja
 • Kultura organizacji
 • organizacja oparta na wiedzy
Publikacje naukowe
Rozdziały w monografiach:
 • MACIUK-GROCHOWSKA A. (2011), Konsensualny styl radykalnej zmiany: trajektoria procesu restrukturyzacji w zagranicznej firmie sektora energetycznego w Polsce w: Gra o jutro usług publicznych w Polsce, Kozek Wiesława, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.75-94
Działalność Naukowa
Członkostwo w organizacjach:
2008–2010
, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Innowacje dydaktyczne:
 • 2008–2010 Dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych