Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
ADRIANA ŁUKASZEWICZ

Katedra Ekonomii

dr hab. ADRIANA ŁUKASZEWICZ

CV
Zainteresowania badawcze:
 • gospodarka
 • gospodarka światowa
 • rynek energetyczny
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • ŁUKASZEWICZ A. (2014), Znaczenie rynku narkotykowego dla gospodarki Afganistanu i jego wpływ na kształt państwa, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 2, s.301-316
 • ŁUKASZEWICZ A. (2014), Arab Spring Countries Two Years After the Revolution: Economic Aspects, Background, Consequences, Forecasts, KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE, 3, s.53-72
 • ŁUKASZEWICZ A. (2014), Grameen Project Vs Traditional Cooperative Movement. Comparative Study, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 49, s.-
 • ŁUKASZEWICZ A. (2013), Bezpieczeństwo żywnościowe państw GCC w nowym stuleciu, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 48, s.143-167
 • ŁUKASZEWICZ A. (2013), Wsparcie państw Arabskiej Wiosny przez kraje GCC, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 47, s.249-267
 • ŁUKASZEWICZ A. (2012), Grabież ziem uprawnych (land grabbing) jako nowa forma imperializmu ekonomicznego, WIEŚ I ROLNICTWO, 4(157), s.36-52
 • ŁUKASZEWICZ A. (2011), Europa a islam: religia jako źródło zróżnicowania systemu polityczno-ekonomicznego, STUDIA EUROPEJSKIE, 3, s.29-50
 • ŁUKASZEWICZ A. (2010), The global economic turndown and the European Union, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 3/4, s.229-244
Monografie:
 • ŁUKASZEWICZ A. (2015), Ewolucja systemów społeczno-ekonomicznych monarchii naftowych Zatoki Perskiej. Studium przypadku państw rentierskich, Warszawa, WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ŁUKASZEWICZ A. (2010), Afganistan i Irak: ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem, Warszawa, SCHOLAR
Rozdziały w monografiach:
 • ŁUKASZEWICZ A. (2016), Instytucjonalny i koncepcyjny kryzys zachodniego modelu kapitalizmu w sferze podziału w: Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Marcin F. Gawrycki, Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • ŁUKASZEWICZ A. (2016), Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa Polski w: Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Marek Pietraś, Konstanty A. Wojtaszczyk, Warszawa, Wydawnictwo WDiNP, s.99-116
 • ŁUKASZEWICZ A. (2016), Wpływ migracji na tożsamość Europejczyków - perspektywa ekonomiczna w: Ekonomiczna pozycja Europy w świecie, Jerzy Kleer, Konrad Prandecki, Warszawa, KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS PRZY PREZYDIUM PAN, s.57-74
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ŁUKASZEWICZ A. (2014), Justice and Development Party’s Economic Policy – its Social and Political Implications w: Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges, Artur Adamczyk, Przemysław Dubel, Warszawa, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, s.309-330
 • ŁUKASZEWICZ A. (2013), Land-grabbing jako przykład dysfunkcyjności państwa w: Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Robert Kłosowicz, Kraków, Jagiellonia University, s.225-240
 • ŁUKASZEWICZ A. (2011), Czy jesteśmy bardziej bezpieczni? Afganistan i Irak po interwencji amerykańskiej w: Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo-gospodarka-cywilizacja, Nakonieczna Justyna, Zajączkowski Jakub, Warszawa, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.-
 • ŁUKASZEWICZ A. (2011), Wpływ religii na kształt systemu społeczno - ekonomicznego państw islamu w: Religia w stosunkach międzynarodowych, Anna M. Solarz, Hanna Schreiber, Warszawa, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.356-374
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2013–2016 Wojny Zachodu. Przyczyny, kontekst, przebieg i konsekwencje militarnych interwencji Zachodu w okresie po-zimnowojennym
 • 1999–2003 The IDARA project: Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in CEE Countries
Udział w konferencjach:
 • Aksjologiczne i normatywne aspekty współczesnej rzeczywistości międzynarodowej, 2018
 • Mniejszości, migracje, wielokulturowość. Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci z perspektywy XXI wieku, 2018
 • Bezpieczeństwo Europy w dobie przesileń cywilizacyjnych, 2018
 • Arab and Muslim World in the International Relations, 2017
 • VII Ogólnopolska Konwencja PTSM. Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, 2017
 • 2nd Conference on Contemporary Arab and Muslim World in International Relations, 2016
Członkostwo w organizacjach:
2016
, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
2015
, World Economic Association
2014
, Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych
2014
, European International Studies Association
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
PGNiG Termika