Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
TANJA KOSOWSKI

Katedra Zarządzania

mgr TANJA KOSOWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
  • kierowanie ludźmi w organizacji
  • Kultura organizacji
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • KOSOWSKI T. (2018), How to manage senior employees? Theories and current fields of research in an organizational context, STUDIA I MATERIAŁY, 2/2018, s.37-51
  • KOSOWSKI T. (2018), The Notion of Age in Organizational Research, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.32-46
Rozdziały w monografiach:
  • KOSOWSKI T. (2016), Older workers across Europe: How old is old? w: Zarządzanie i ekonomia: Teraźniejszość i przyszłość, Szmidt Cz., Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.19-31