Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
TANJA KOSOWSKI

Katedra Zarządzania

mgr TANJA KOSOWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Asystent, Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Kultura organizacji
  • kierowanie ludźmi w organizacji
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017
Katedra Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego