Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
JOANNA STUDZIŃSKA

Katedra Prawa Cywilnego

dr hab. JOANNA STUDZIŃSKA

Publikacje naukowe
Monografie:
  • STUDZIŃSKA J., Gołaczyński J., Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Woźniak Z. (2019), Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Warszawa, Wolters Kluwer
Rozdziały w monografiach:
  • STUDZIŃSKA J. (2019), Ochrona danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości a RODO w: Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Warszawa, Wolters Kluwer, s.11-32
  • STUDZIŃSKA J. (2018), Dowód z dokumentu elektronicznego pozyskany sprzecznie z prawem w: Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem, K. Knoppek, Poznań, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s.191-212
  • STUDZIŃSKA J. (2018), Koszty egzekucji sądowej w świetle ustawy o kosztach komorniczych w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, A. Marciniak, Sopot, Currenda, s.337-358
  • STUDZIŃSKA J., Gapska E., Misztal-Konecka J. (2018), Katedra Postępowania Cywilnego w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, E. Łupina, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s.13-78
  • STUDZIŃSKA J. (2018), Skutki zaskarżenia elektronicznego nakazu zapłaty przez jednego z współuczestników w: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s.171-186
  • STUDZIŃSKA J. (2017), Praktyczne aspekty związane z rozpoznaniem wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej w: Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego. Zbiór studiów, K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, Sopot, Currenda, s.117-139
  • STUDZIŃSKA J. (2017), Komornik sądowy – organ czy wierzyciel w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego? w: Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa, Wolters Kluwer, s.677-692