Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
TOMASZ IWANOWICZ

Katedra Rachunkowości

dr TOMASZ IWANOWICZ

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Adiunkt, Katedra Rachunkowości, Akademia Leona Koźmińskiego
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • IWANOWICZ T. (2017), Ocena założenia o kontynuacji działalności oczami biegłych rewidentów, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 151, s.9-29
  • IWANOWICZ T. (2017), Empiryczna weryfikacja hipotezy o przenośności modelu Altmana na warunki polskiej gospodarki oraz uniwersalności sektorowej modeli, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 96(152), s.63-79