Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
TOMASZ IWANOWICZ

Katedra Rachunkowości

dr TOMASZ IWANOWICZ

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • IWANOWICZ T. (2019), Identyfikacja ryzyka istotnego zniekształcenia na podstawie kluczowych spraw badania według Międzynarodowego Standardu Badania 701, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 105 (161), s.17-29
  • IWANOWICZ B., IWANOWICZ T. (2019), ISA 701 and Materiality Disclosure as Methods to Minimize the Audit Expectation Gap, Journal of Risk and Financial Management, 12(4), s.1-20
  • IWANOWICZ T. (2018), Wprowadzenie standardu MSSF 16 oraz jego przewidywany wpływ na sytuację majątkową i finansową spółek notowanych na GPW, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 97(153), s.45-55
  • IWANOWICZ T. (2017), Ocena założenia o kontynuacji działalności oczami biegłych rewidentów, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 151, s.9-29
  • IWANOWICZ T. (2017), Empiryczna weryfikacja hipotezy o przenośności modelu Altmana na warunki polskiej gospodarki oraz uniwersalności sektorowej modeli, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 96(152), s.63-79