Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
EWA SKRZYDŁO-TEFELSKA

Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej

dr hab. EWA SKRZYDŁO-TEFELSKA

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2016), Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w prawie Unii Europejskiej a znaki towarowe, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2 (125), s.4-9
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), Tips on Pharmaceutical Comparative Advertising in Poland, GALA GAZETTE, -, s.-
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2013), Nowe orzeczenia TSUE w sprawie gier hazardowych, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 1, s.36-41
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2013), Nowe orzeczenia TSUE w sprawie gier hazardowych cz. 2, , 2, s.36-42
Rozdziały w monografiach:
 • ŻUK M., SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), Date from which rights against third parties prevail. Commentary to Art. 11 w: European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, G. N. Hasselblatt, Monachium, Verlag C.H. Beck / Hart Publishing, s.423-425
 • ŻUK M., SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2018), Right to prohibit preparatory acts in relation to the use of packaging or other means. Commentary to Art. 10 w: European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, G. N. Hasselblatt, Monachium, Verlag C.H. Beck / Hart Publishing, s.422-423
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., ŻUK M. (2018), Rights conferred by an EU trade mark. Commentary to Art. 9 w: European Union Trademark Regulation (EU) 2017/1001. Article-by-Article Commentary, G. N. Hasselblatt, Monachium, VERLAG C H BECK, s.325-421
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., SKOWRONEK M. (2016), Poland chapter w: The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2016, -, Global Legal Group
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2016), Poland chapter w: The Life Science Law Review, -, Law Business Research, s.388-400
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2015), Poland chapter w: The Life Science Law Review, -, Law Business Research, s.388-400
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Bieliszczuk K. (2015), Poland chapter w: The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2015, -, Global Legal Group, s.259-266
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), Tranzyt towarów w Unii Europejskiej w świetle nowej legislacji Unii Europejskiej dotyczącej znaków towarowych i Orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w: Prawo cywilne- stanowienie, wykłądnia i stosownie. Księga pamiątkowa dla uczczenia 100 urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, -, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.307-321
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., GAJEK K. (2015), Poland chapter w: The International Comparative Legal Guide to Trade Marks 2015, -, Global Legal Group
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Żuk M. (2015), Komentarz do art. 9 rozporządzenia 207/2009 o wspólnotowym znaku towarowym w: Community Trade Mark Regulation. A commentary, Gordian Hasselblatt, CH BECK, s.295-379
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2015), Komentarz do art. 8.5 rozporządzenia 207/2009 o wspólnotowym znaku towarowym w: Community Trade Mark Regulation. A commentary, Gordian Hasselblatt, CH BECK, s.274-295
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., BRANCUSI L. (2015), Poland chapter w: Community Design Regulation. A commentary, G. Hasselblatt, CH BECK, s.783-791
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2014), Chapter 23. Poland w: The Life Science Law Review, -, Law Business Research, s.331-470
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Bieliszczuk K. (2014), Poland chapter w: The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2014, -, Global Legal Group, s.259-266
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., BRANCUSI L. (2014), Dochodzenie do praw wzorów przemysłowych w Polsce w: Community Design Regulation. A commentary, Gordian Hasselblatt, CH BECK
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Myszko J. (2014), Poland Chapter w: International Advertising Law, -, Globe Law and Business
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2013), Poland w: Social media- a global legal perspective, -, Global Advertising Lawyers Alliance, s.114-116
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Jurcewicz A. (2013), Poland Chapter w: The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2013. A practical cross-border insight into pharmaceutical advertising, -, Global Legal Group, s.232-238
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2012), Środki ochrony celnej praw własności intelektualnej w: System Prawa Prywatnego, R. Skubisz, CH BECK, s.1455-1525
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E. (2012), Komentarz do art. 56- 62 TFUE w: Komentarz do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, A. Wróbel, WOLTERS KLUWER, s.929-973
 • SKRZYDŁO-TEFELSKA E., Jurcewicz A. (2011), Chapter 30 Poland w: The International Comparative Legal Guide to Pharmaceutical Advertising 2011. A practical cross-border insight into pharmaceutical advertising, -, Global Legal Group, s.255-261
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 35. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, 2016
 • Znaki towarowe w Unii Europejskiej, 2016
 • BAA Marketing Law Conference, 2015
 • Global Advertising Lawyers Alliance EMEA Annual Meeting, 2015
 • INTA Roundtable, 2014
 • Własność intelektualna w przedsiębiorstwie - zarządzanie i obrót, 2012
 • Luxury Seminar, 2012
 • MIP European Patent Reform, 1970
 • Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu- wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, 1970
 • SOWP/AIPPI PL, 1970
 • Konferencja z Okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej,Sukces Marki, Marki Sukcesu. Rola znaku towarowego w działalności przedsiębiorcy, 1970
 • Konferencja na temat wykładni i stosowania prawa, 1970
 • Seminarium Rzeczników Patentowych, 1970