Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
MATEUSZ ŻUK

Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej

mgr MATEUSZ ŻUK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Asystent, Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej, Akademia Leona Koźmińskiego