Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
DAGMARA PLATA-ALF

Katedra Marketingu

mgr DAGMARA PLATA-ALF

Publikacje naukowe
Rozdziały w monografiach:
  • PLATA-ALF D., MAZUREK G., Miegoń A. (2018), Reklama internetowa w: E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Mazurek G., Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.313-330
  • PLATA-ALF D. (2018), Marketing Automation w: E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Mazurek G., Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.349-364