Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr
DAGMARA PLATA-ALF

Katedra Marketingu

mgr DAGMARA PLATA-ALF

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Asystent, Centrum Badań Cyberman, Akademia Leona Koźmińskiego
2017
Asystent, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
Publikacje naukowe
Rozdziały w monografiach:
  • PLATA-ALF D., MAZUREK G., Miegoń A. (2018), Reklama internetowa w: E-marketing. Planowanie - narzędzia - praktyka, Grzegorz Mazurek, Warszawa, Wydawnictwo POLTEXT, s.313-330