Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
RAFAŁ ŻEBROWSKI

Katedra Prawa Administr.,Publicznego Gospodar. i Handlowego

dr RAFAŁ ŻEBROWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Adiunkt, Katedra Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego, Akademioa Leona Koźmińskiego
2016–2017
Adiunkt, Katedra Prawa Handlowego, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • ŻEBROWSKI R. (2014), Charakter prawny uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, VI, s.415-428
Rozdziały w monografiach:
  • ŻEBROWSKI R. (2012), Uchwały nieistniejące na gruncie kodeksu spółek handlowych w: Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, Mateusz Woiński, Warszawa, POLTEXT, s.199-214