Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MICHAŁ KOWALSKI

Zakład Prawa Konstytucyjnego

dr MICHAŁ KOWALSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Adiunkt, Zakład Prawa Konstytucyjnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2016–2017
Adiunkt, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2004
Adiunkt - pracownik naukowy, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • KOWALSKI M. (2016), Konstytucyjne aspekty wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu RP, Europejski przegląd prawa i stosunków międzynarodowych, 1, s.9
  • KOWALSKI M. (2016), Nadużycie prawa do informacji, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 2, s.12