Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MICHAŁ KOWALSKI

Zakład Prawa Konstytucyjnego

dr MICHAŁ KOWALSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Adiunkt, Zakład Prawa Konstytucyjnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2016–2017
Adiunkt, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2004
Adiunkt - pracownik naukowy, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • KOWALSKI M. (2016), Konstytucyjne aspekty wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu RP, Europejski przegląd prawa i stosunków międzynarodowych, 1, s.9
 • KOWALSKI M. (2016), Nadużycie prawa do informacji, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 2, s.12
Monografie:
 • KOWALSKI M. (2019), Prawo do Sądu Administracyjnego. Standard międzynarodowy i konstytucyjny oraz jego realizacja, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOWALSKI M. (2013), Prawo pomocy w systemie ochrony praw człowieka, Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE
 • KOWALSKI M. (2013), Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Wrocław, Presscom
Rozdziały w monografiach:
 • KOWALSKI M. (2015), Udostępnianie akt i informowanie o sprawach w: Metodyka pracy w sądach administracyjnych, prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal, Warszawa, C.H.BECK, s.20
 • KOWALSKI M. (2015), Nadzór Prezesa NSA w: Metodyka pracy w sądach administracyjnych, prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal, Warszawa, C.H.BECK, s.26
 • KOWALSKI M. (2015), Kwalifikacja orzeczeń do publikacji w zbiorze urzędowym (II instancja) w: Metodyka pracy w sądach administracyjnych, prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal, Warszawa, C.H.BECK, s.4
 • KOWALSKI M. (2015), Rozstrzyganie w przedmiocie prawa pomocy (II instancja) w: Metodyka pracy w sądach administracyjnych, prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal, Warszawa, C.H.BECK, s.16
 • KOWALSKI M. (2015), Kwalifikacja orzeczeń do publikacji w zbiorze urzędowym w: Metodyka pracy w sądach administracyjnych, prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal, Warszawa, C.H.BECK, s.5
 • KOWALSKI M. (2015), Rozstrzyganie w przedmiocie prawa pomocy w: Metodyka pracy w sądach administracyjnych, prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal, Warszawa, C.H.BECK, s.53
 • KOWALSKI M. (2015), Ustrój sądownictwa administracyjnego i jego praktyczne znaczenie dla poszczególnych etapów postępowania w: Metodyka pracy w sądach administracyjnych, prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal, Warszawa, C.H.BECK, s.41
 • KOWALSKI M. (2015), Rola i pozycja sędziego sądu administracyjnego w: Metodyka pracy w sądach administracyjnych, prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal, Warszawa, C.H.BECK, s.47
 • KOWALSKI M. (2015), Czynności sądowe w: Metodyka pracy w sądach administracyjnych, prof. dr hab. Roman Hauser, Sędzia NSA Janusz Drachal, Warszawa, C.H.BECK, s.71