Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. ANNA OLEJNICZUK-MERTA

prof.
ANNA OLEJNICZUK-MERTA

Katedra Marketingu

prof. ANNA OLEJNICZUK-MERTA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor zwyczajny, Centrum Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Akademia Leona Koźmińskiego
2011
Profesor zwyczajny, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
1998–2010
Profesor nadzwyczajny, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
1994–2009
Profesor nadzwyczajny, Zespół Konsumpcji, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji
Zainteresowania badawcze:
 • konsumpcja
 • umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
 • zachowania konsumentów
Staże:
2011
Tech Gate Vienna, Austria
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), Innovations and consumption versus raisingthe quality of life of society, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 3, s.91-100
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), Konsumenci i konsumpcja wobec wyzwań XXI wieku, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 43, s.301-318
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), Social innovations in the processof system products development, JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 4, s.5-15
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), Konsumpcja czynnikiem innowacyjnego rozwoju, MARKETING I RYNEK, 2, s.5-13
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), Kapitał ludzki. Innowacje. Rozwój, LOGISTYKA, 2, s.1014-1019
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), Refleksja nad zmianami w konsumpcji i zachowaniu konsumentów w erze globalizacji, MARKETING I RYNEK, 8, s.486-494
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), Ewolucja w badaniach marketingowych, MARKETING I RYNEK, 9, s.2-7
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), Marketing and Social Innovation- A Comparative Analysis, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, Vol. 22, No. 4(127), s.144-152
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), Innowacje społeczne, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.21-34
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), Społeczeństwo wiedzy a konsumpcja, TRANSFORMACJE, 1-2, s.520-539
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), Kult młodości - moda czy długofalowa zmiana stylu życia, MARKETING I RYNEK, 8, s.2-8
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), Perspektywy rozwoju marketing - marketing w innowacyjnej gospodarce, HANDEL WEWNĘTRZNY, 09-10, s.17-25
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.26-37
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Vplyv globalizacie na polsky mladeznicky trh, Mladez a spolocnost, 4/2007, s.24-34
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), ---, s.254-259
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów, RYNEK I KONSUMPCJA, ---, s.155-165
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), recenzja: Podstawy marketingu Jerzy Altkorn - Recenzja, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), Badanie rynku i problematyki młodych konsumentów w Polsce, HOME TRADE, ---, s.---
Redakcja Monografi:
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2014), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu., Warszawa, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2013), Miejsce i rola ludzi młodych w regionie, -, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2012), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, Warszawa, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR
Monografie:
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu., Warszawa, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), Miejsce i rola ludzi młodych w regionie, -, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, Warszawa, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), Konsumpcja a rozwój regionów, Warszawa, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), Konsumpcja w Polsce w 2010 roku, Warszawa, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Ludzie młodzi w aktywizacji regionów, Warszawa, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Konsumpcja w gospodarstwach domowych jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów, Warszawa, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A., Kusińska A. (2009), Konsumpcja w Polsce, Warszawa, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych, Warszawa, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), Ludzie młodzi w społeczeństwie i gospodarce, Warszawa, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Rynek dziecięcy w okresie transformacji, Warszawa, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2001), Rynek młodych konsumentów, Warszawa, DIFIN
Rozdziały w monografiach:
 • OLEJNICZUK-MERTA A., GARBARSKI L. (2017), Segmentacja rynku - analiza krytyczna w: Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Małgorzata Bartosik-Purgat, Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.227-246
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), Innowacje społeczne - aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej? w: Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, Olejniczuk-Merta A., Nowak J., -, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.18-26
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), The Contemporary Consumption Dilemmas w: The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, Anna Olejniczuk-Merta, Warszawa, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.11-25
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), Zachowania młodych konsumentów w świetle prawideł konsumpcji w: Konsumpcja w Polsce w 2010 roku, A. Olejniczuk-Merta, M. Radziukiewicz, J. Odorzyńska-Kondek, A. Szymańska, Warszawa, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, s.109-130
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), Zmiany w konsumpcji i zachowaniach konsumentów a rozwój społeczno-gospodarczy w: Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce, U. Łangowska-Szcześniak, A. Bobrowska, Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.9-30
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), Trzy generacje badań marketingowych w: Badania marketingowe - nowe wyzwania, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, s.21-29
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Wiktor J.W., Zbikowska. A., Warszawa, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.387-395
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Współczesne przeobrażenia w konsumpcji a rozwój konsumpcji zrównoważonej w: Konsumpcja w Polsce, Kusińska A., Olejniczuk-Merta A., Warszawa, IBRKIK, s.98-121
 • OLEJNICZUK-MERTA A., Piskiewicz L., Puchalska D. (2009), Charakterystyka ludzi młodych regionach [R.I ], Ludzie młodzi na rynku pracy w regionach [R.II] w: Ludzie młodzi w aktywizacji regionów, Olejniczuk- Merta A., Warszawa, IBRKIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), The Lisbon Strategy and development of international business w: Central and Eastern European markets, Maja Szymura-Tyc, Katowice, UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE PUBLISHER, s.-
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Zarządzanie marketingowe a współczesne wyzwania przedsiębiorstw w: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce, Niestrój R., Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), The Lisbon stregy and development of international bussiness in the CEE markets w: International Marketing and Business in the CEE markets., Żabiński L., Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.89-96
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), Global socioeconomic trends and international marketing management in globalisation w: Problems of Marketing Management in Globalisation, Dado J., Bańska Bystrzyca, Faculty of Economics Matej Bal University, Banska Bystrica, s.179-185
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Szanse i bariery rozwoju rynków młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej w: Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, Olejniczuk - Merta A., Warszawa, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.-
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Rynek młodych konsumentów. Geneza. Rozwój. Perspektywy w: Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, Olejniczuk-Merta A., Warszawa, IBRKIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Wykorzystanie metod socjologicznych w badaniach marketingowych w: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Mazurek-Łopacinska K., Wrocław, Akademia Ekonomiczna Wrocław, s.89-97
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Impact of globalisation on the polish youth market w: Globalisation of the Market, ---, Bordo, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Strategie marketingowe polskich firm w regionie środkowo-europejskim w: Marketing a aktywność regionów, Karwowski J., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Działania marketingowe polskich firm w regionie środkowo-europejskim w: Marketing a aktywność regionów, Karwowski J., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Udział klientów w tworzeniu wartości firmy w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, Czubała A., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.320-326
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), From frontier trade to Euromarketing. Polish experience w: Marketing and Logistics in the System of Management, ---, Lwów, POLITECHNIKA LWOWSKA, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Idee i oczekiwane efekty koordynacji treści programów nauczania w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych w: Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, prof. Leszek Żabiński, Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.34-43
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Globalizacja a nowe trendy konsumpcji żywnosci w Polsce w: Handel Wewnętrzny, ---, Warszawa, IRWIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), Transformacja zachowań rynkowych młodzieży w: Jak żyjemy. Warunki materialne. Konsumpcja. Zachowania na rynku., Kusińska A., Warszawa, IRWIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), Bez emocji o internecie w badaniach marketingowych w: Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, Józefa Kramer, Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.69-76
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), Marketingowe strategie przedsiębiorstw na Europejskim rynku młodzieżowym w: Euromarketing, prof. J.W. Wiktor, Kraków, Akademia Ekonomiczna Kraków, s.180-187
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Etyka w badaniach i działaniach marketingowych w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, prof. Lechosław Garbarski, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.257-264
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Rola marki na rynku młodzieżowym w: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Rola marki na rynku młodzieżowym w: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, prof. Bogdan Sojkin, Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.349-356
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Rynek młodych konsumentów w Polsce na tle przeobrażeń rynku Europejskiego w: Marketing to Children and Youth. European Conferences United, ---, xxx, xxx, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Etyka w badaniach i działaniach marketingowych w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Etyka w badaniach i działaniach marketingowych w: Kontrowersje wokół marketingu, Garbarski L., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO I MSZ, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów w: Market and Consumption, ---, Warszawa, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), Perspektywy rozwoju europejskiego rynku młodych konsumentów w: Papers of the 4th Symposium on International Marketing, ---, Kraków, CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), Perspektywy rozwoju europejskiego rynku młodych konsumentów w: Euromarketing, prof. J.W.Wiktor, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.74-83
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2001), Nadzieje i obawy polskich przedsiębiorstw przed przystąpieniem do Jednolitego Rynku Europejskiego w: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, Z.Kędzior, Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.101-111
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2000), Innowacyjność w marketingu zorientowanym na młodzież w: Marketing przełom wieku. Teoria marketingu. paradygmaty, prof. A. Styś. prof. K. Mazurek -Łopacińska, Wrocław, Akademia Ekonomiczna Wrocław, s.278-285
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (1999), Behavior of the Young Consumer in Poland. Young Consumer. w: Youth Power:How to Connect?, Deborah Felows, Amsterdam, ESOMAR, s.245
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2011–2012 Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
 • 2012–2015 Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2015, Recenzent, HANDEL WEWNĘTRZNY
 • 2015, Recenzent, MARKETING I RYNEK
 • 2015, Redaktor naczelny, KONSUMPCJA I ROZWÓJ
 • 2011, Redaktor naczelny, KONSUMPCJA I ROZWÓJ
 • 2011, Redaktor naczelny, KONSUMPCJA I ROZWÓJ
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2009 Więzi rynkowe firm z młodymi konsumentami Doktorant: De Purbaix Paweł
 • 2005 Reklama radiowa w pozyskiwaniu młodych konsumentów Doktorant: Szymańska Elżbieta
Recenzje:
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2004), Podstawy marketingu, - wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: ---
Udział w konferencjach:
 • Konsumenci i organizacje wobec wyzwań przyszłości, 2016
 • MARKETING - ORGANISATIONS - CONSUMERSOF SYSTEMIC PRODUCTSTrade and professional services. Tourism economy. Global products, 2015
 • Konsument- Gospodarstwo domowe- Rynek, 2015
 • Forum Marketingu: Anatomia Sukcesu Rynkowego: Marketing czy Innowacje, 2015
 • VIII Międzynarodowa Konferencja. Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Wzornictwo w strategii firmy, 2015
 • Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich, 2013
 • Innovative process management in Ukraine - problems, prospects, risk., 2010
 • Badania Marketingowe-nowe wyzwania oraz skutecznośc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2010
 • Konferencja UE, 2010
 • Konferencja Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010
 • Konsument 2010. Konsument nowych czasów?, 2010
 • Konsumpcja w Polsce, 2009
 • Zarządzanie marketingowe a współczesne wyzwania przedsiębiorstw, 2009
 • International Marketing and Business in the CEE markets, 2008
 • Problems of Marketing Management in Globalisation, 2008
 • Współczesny marketing. Trendy. Strategie działania, 2008
 • Badania marketingowe. Metody. Nowe technologie. Obszary aplikacji., 2008
 • Badania Marketingowe w Przestrzeni Europejskiej, 2007
 • Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, 2006
 • Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006
 • Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, 2005
 • Euromarketing, 2005
 • Kontrowersje wokół marketigu w Polsce, 2004
 • Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, 2004
 • ECU Conference, 2004
 • Euromarketing, 2003
 • Strategia Rządu wobec młodzieży, MENiS, 2003
 • Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, 2001
 • Marketing przełom wieków. Teoria marketingu. Paradygmaty, 2000
 • Youth Power: How to Connect?, 1999
Członkostwo w organizacjach:
2011
, Komitet Polityki Naukowej
2004–2006
, Academic Advertising Network
1991–2005
, ESOMAR-The Word Association of Research Profesiona
Innowacje dydaktyczne:
 • 2011 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2004–2009 Badania marketingowe - podejście interdyscyplinarne
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Komitet Polityki Naukowej
Delh
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2015
Komisja ds. Odznaczeń, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2006–2009
Komisja d/s odznaczeń i orderów, ALK, Przewodniczący
2006–2008
Zespól d/s Strategii Uczelni, ALK, Koordynator prac zespołu
2006–2009
Komisja d/s stypendiów doktorskich i habilitacyjnych, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Komisji
2002–2005
, WSPiZ im. L. Koźmińskiego