Wizytówkawyszukaj pracownika

dr RENATA TROCHIMIUK

dr
RENATA TROCHIMIUK

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

dr RENATA TROCHIMIUK

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Starszy wykładowca, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2015
Adiunkt, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego
2009–2011
Wykładowca, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2009
Asystent, Akademia Leona Koźmińskiego
Zainteresowania badawcze:
 • zarządzanie małą firmą
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie wiedzą
 • rynek pracy
 • kierowanie ludźmi w organizacji
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • RADZKA B., SZABAN J., TROCHIMIUK R. (2017), Społeczne uwarunkowania postaw pracodawców wobec aktywności zawodowej osób starszych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.171-183
 • TROCHIMIUK R. (2015), Professional Development of Older Employees in Small and Medium Enterprises, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 1, s.79-94
 • TROCHIMIUK R., RADZKA B. (2014), The HRM Challenges in Age Management in SMEs, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.135-150
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TROCHIMIUK R. (2013), Rozwój zawodowy pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s.127-138
 • TROCHIMIUK R. (2008), Dobre praktyki zarządzania ludźmi w DHL Express (Poland) Sp. z o.o., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s.95-101
 • TROCHIMIUK R., LUDWICZYŃSKI A. (2005), Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1 (120), s.17-32
 • TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2005), Rola działu personalnego w zarządzaniu wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.36-43
 • TROCHIMIUK R. (2004), Konferencja Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.130-135
 • TROCHIMIUK R. (2004), Konferencja Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.130-135
 • TROCHIMIUK R. (2003), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(60), s.52-55
Monografie:
 • TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń (wyd. II rozszerzone i poprawione), Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • TROCHIMIUK R. (2012), Mobbing w organizacjach o różnej wielkości w: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warszawa, POLTEXT, s.57-80
 • TROCHIMIUK R. (2012), Instytucje edukacyjne a aktywizacja osób starszych, 50 + w: Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport końcowy, Czesław Szmidt, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.157-182
 • LUDWICZYŃSKI A., TROCHIMIUK R., Górska J., Michalczyk R., Sobocińska T. (2008), HRM in Poland: integrate to develop people w: Human Resource Management in Europe. Comperative analysis and contextual understanding, Ch. Scholz, H. Bohm, Londyn, ROUTLEDGE, s.313-342
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.94-99
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.100-125
 • TROCHIMIUK R. (2007), Firma Zdrowie w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.297-312
 • TROCHIMIUK R. (2007), Firma X w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.313-322
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Motywowanie pracowników. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.50-63
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Szkolenie pracowników. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.64-82
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Stosunki międzyludzkie. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.83-93
 • TROCHIMIUK R. (2007), Firma Atom w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.323-326
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Charakterystyka badanych firm. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.9-21
 • TROCHIMIUK R. (2007), Kreowanie kapitału ludzkiego w firmach sektora MSP w: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Lipka A., Waszczak S., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.471-481
 • TROCHIMIUK R. (2007), Możliwości rozwoju zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w: Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw, Konieczny O., Schmidtke R., Warszawa, POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s.157-174
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.22-34
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Ocenianie pracowników. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.43-49
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Dobór pracowników . w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.35-42
 • TROCHIMIUK R., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Przedsiębiorstwo Kreon. Profil strategiczny: innowator w: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.195-205
 • TROCHIMIUK R. (2005), Konfiguracja elementów architektury zzl w badanych firmach w: Architektura zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach Liderach Konkursu ZZL, A. Ludwiczyński, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.39-44
 • TROCHIMIUK R. (2005), Zarządzanie wiedzą: ComputerLand SA w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.11-24
 • TROCHIMIUK R. (2005), Program adaptacji do pracy: Masterlink Express Sp. z o.o. w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.39-55
 • TROCHIMIUK R. (2005), Portal intranetowy w zarządzaniu zasobami ludzkimi: BRE BANK SA w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.89-101
 • TROCHIMIUK R. (2004), Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi: ComputerLand SA w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.11-27
 • TROCHIMIUK R. (2004), Społeczna odpowiedzialność biznesu: Spedpol Sp. z o.o. w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków., Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.61-81
 • TROCHIMIUK R. (2004), Rozwój kadry kierowniczej: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.113-125
 • TROCHIMIUK R. (2004), System szkoleń: STU Ergo Hestia SA w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.145-157
 • TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2004), Aktorzy systemów zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach w: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Olesiński Z., Szplit A., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMII ŚWIĘTOKSZYSKIEJ IM.J. KOCHANOWSKIEGO, s.332-342
 • TROCHIMIUK R. (2004), Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu ludźmi w firmie Implix w: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król H., Ludwiczyński A., Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.113-130
 • TROCHIMIUK R. (2003), Programy doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi: PTC Sp. z o.o. w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków., Pocztowski A., Kraków - Zakopane, OFICYNA EKONOMICZNA, s.39-55
 • TROCHIMIUK R. (2003), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: Polkomtel SA w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków., Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.11-23
 • TROCHIMIUK R. (2003), Rozwój kompetencji pracowników działu sprzedaży: Shell Gas Polska Sp. z o.o. w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.99-115
 • TROCHIMIUK R. (2003), System komunikacji: STU Ergo Hestia SA w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.137-149
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2010–2012 Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+
 • 2008–2008 Szkolenie pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
 • 2007–2007 Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
 • 2004–2007 Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Udział w konferencjach:
 • Dysfunkcje i toksyczne przywództwo w organizacjach, 2013
 • Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy, 2013
 • VII Ogólnopolski Zjazd katedr ZZL. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach., 2013
 • Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, 2012
 • Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego, 2012
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Szkoła Letnia Zarządzania 2004 PAN, 2004
 • Międzynarodowy Kongres HR - Konferencja Kadry 2004., 2004
 • Raport o zarządzaniu, 2003
Innowacje dydaktyczne:
 • 2005–2007
 • 2003–2005
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
2005–2007
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Nauczycieli,
2003–2005
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Nauczycieli,
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Rada Programowa Studium Doktoranckiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2013
Rada Młodych Naukowców, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2012
, Akademia Leona Koźmińskiego