Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr ANNA GÓRSKA

mgr
ANNA GÓRSKA

Katedra Marketingu

mgr ANNA GÓRSKA

CV
Stypendia/ Nagrody:
2018
Nagroda Rektora za prace badawcze (ALK Akademia Leona Koźmińskiego).
2018
Fulbright Junior Research Award (Fulbright).
2017
Nagroda Rektora za prace badawcze (Akademia Leona Koźmińskiego).
2016
Stypendium dla doktorantów (Akademia Leona Koźmińskiego).
2015
Stypendium rektora dla 5% najlepszych studentów (Akademia Leona Koźmińskiego).
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • MAZUREK G., KORZYŃSKI P., GÓRSKA A., PAŁYGA A. (2020), Mission Statements in FT Ranked European Business Schools – A Content Analysis, EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, Vol. XXIII, Issue 1, s.639-649
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., PIKOS A. (2019), The impact of accreditation agencies and other powerful stakeholders on the performance measurement in Polish universities, BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, Vol. 14, Issue 1, s.84-102
 • MAZUREK G., KORZYŃSKI P., GÓRSKA A. (2019), Social media in the marketing of higher education institutions in Poland – preliminary empirical studies, ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, Vol. 7, No. 1, s.117-133
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., GROSSI G., STRZELCZYK W. (2019), Rational and symbolic uses of performance measurement: Experiences from Polish universities, ACCOUNTING, AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, vol. 32, issue: 3, s.750-781
 • GÓRSKA A. (2018), Women in the labour market in Poland and USA in the context of Mincer’s substitution effect, Kobieta i Biznes, 1-4, s.44-52
 • GÓRSKA A. (2018), Kobiety na rynku pracy w Polsce i USA w kontekście efektu substytucyjnego Mincera, Kobieta i Biznes, 1-4, s.19-27
 • GÓRSKA A. (2017), Perception of Women in Top Managerial Positions in Poland, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 1, s.16-32
 • GÓRSKA A. (2016), Gender Differences in Leadership, STUDIA I MATERIAŁY, 20, s.135-144
 • GÓRSKA A. (2016), Women in Top Managerial Positions, Journal of Academic Perspectives, 3, s.1-20
Rozdziały w monografiach:
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), The Case of Poland w: Business and Society - Making management education relevant for the 21st Century, D. Purg, A. Bracek Lalic, J. A. Pope, SPRINGER, s.137-158
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., HAŁAS-DEJ S. (2018), Management and Leadership Development Needs: The Case of Poland w: Business and Society, Purg D., Bracek Lalić A., Pope J.A., SPRINGER, s.137-158
 • GÓRSKA A. (2017), Perception on female candidates for managerial positions- how does the experience of the recruiter influences perception w: Zeszyty programu Top15, Podgórski B., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.51- 64
 • GÓRSKA A. (2016), Student Personal Brand Building Through Social Media w: Proceedings of the24th CEEMAN Annual Conference: Management Education for a Digital World, Michael Minkov, CEEMAN, s.62-63
 • GÓRSKA A. (2016), Personal Brand Building Through LinkedIn w: The Impact of the Digital World on Management and Marketing, Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warszawa, KOZMINSKI UNIVERSITYx7_1, s.245-258
 • GÓRSKA A., Matyaszczyk M. (2016), Wierność klientowi czy własnym wartościom- o dylematach przedsiębiorcy w: Przedsiębiorczość. Studia Przypadków, Agnieszka Brzozowska, Igor Postuła, Paweł Kłobukowski, Warszawa, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.193-205
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2016–2018 Skilled Business Leaders for Skilled Europe (Lead4Skills)
 • 2016–2019 Pomiar i komunikowanie dokonań w szkolnictwie wyższym w Polsce i krajach nordyckich
 • 2016–2016 Effective Usage of LinkedIn
 • 2016–2016 Management and Leadership Development Needs
Udział w konferencjach:
 • QRAM Journal Workshop, 2018
 • 16th Biennial Cigar Conference, 2017
 • Accounting, Auditing and Accountability Special Forum Workshop, 2017
 • Oxford's Women's Leadership Symposium, 2016