Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
MARIANNA ZIELEŃSKA

Katedra Zarządzania

dr MARIANNA ZIELEŃSKA

CV
Zainteresowania badawcze:
 • antropologia polityki publicznej
 • socjologia
Staże:
2010
European University Institute
2009
Univerzita Karlova v Praze
2003
Goethe University Frankfurt
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • ZIELEŃSKA M. (2015), Politiche di sostegno alle transizioni scuola-lavoro e promozione delle capacita: Napoli e Varsavia, Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 3, s.395-426
 • ZIELEŃSKA M. (2014), Understanding convergence and divergence: old and new cleavages in the politics of minimum income schemes in Italy and Poland., Journal of International and Comparative Social Policy, 7, s.128–146
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZIELEŃSKA M., Sztandar-Sztanderska K. (2012), The Development of Capabilities of Young People with Low Skills. The Case Study of a Vocational Education Programme in Poland., SOCIAL WORK & SOCIETY INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL, Volume 10, Issue 1, 2012, s.1-15
 • ZIELEŃSKA M., Nowotny A. (2006), Problemy relacji homoseksualnych i ich źródła na podstawie analizy treści poradników dla osób homoseksualnych, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 1-2, s.271-291
Redakcja Monografi:
 • ZIELEŃSKA M., Otto H., Atzmüller R., Berthet T., Bifulco L., Bonvin J., Chiappero E., Egdell V., Halleroed B., Kjeldsen C., Kwiek M., Schröer R., Vero J., (red.), (2015), Facing Trajectories from School to Work. Towards a Capability-Friendly Youth Policy in Europe, , SPRINGER
Monografie:
 • ZIELEŃSKA M. (2015), Mechanizmy reprodukcji i zmiany w systemie administracji publicznej, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • ZIELEŃSKA M., Otto H., Atzmüller R., Berthet T., Bifulco L., Bonvin J., Chiappero E., Egdell V., Halleroed B., Kjeldsen C., Kwiek M., Schröer R., Vero J. (2015), Facing Trajectories from School to Work. Towards a Capability-Friendly Youth Policy in Europe, SPRINGER
Rozdziały w monografiach:
 • ZIELEŃSKA M. (2016), Have Governments Designed Provisions for lone-mothers, working poor and long-term unemployed to be multi-dimensional and integrated? w: Walcząc z biedą w Europie: Aktywna integracjq w kontekście zarządzania wielopoziomowego i włączajacego różnych aktorów, B. Hvinden, R. Halvorsen, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.109-132
 • ANGELIN A., BENNETT H., ZIELEŃSKA M. (2016), Have govermens designed provisions for lone mothers, long- term unemployed and working poor to be multidimensional and integrated? w: Combating Poverty in Europe. Active Inclusion in a Multi- Level and Multi- Actor Context, Rune Halvorsen, Bjorn Hvinden, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.109-132
 • ZIELEŃSKA M. (2015), Polska administracja w Unii Europejskiej - „złe” nawyki i autopojetyczność w: Socjologia uspołeczniona, M. Lewicki, S. Mandes, A. Przybylska, M. Sikorska, C. Trutkowski, SCHOLAR, s.331-341
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZIELEŃSKA M., Tomasik M. (2013), Polska w Unii Europejskie w: Współczesne społeczeństwo Polskie. Podręcznik akademicki, Anna Giza, Małgorzata Sikorska, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.441-481
 • ZIELEŃSKA M., Trutkowski C. (2007), Analiza procesu wyznaczania priorytetów dla Programu SAPARD w: Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Jacek Kochanowicz, Sławomir Mandes, Mirosława Marody (red)., INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.191-208
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Solidarność w czasach nieufności, 2016
 • “Kryzys i potęga państwa – doświadczenie Polski”, 2016
 • Lokalna polityka społeczna, 2014
 • Making capabilities work: New Ways of Tackling Young Europeans’ Transitions from Education to Work, 2012
 • Polska po 20 latach wolności, 2009