Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab. JOANNA LAM

dr hab.
JOANNA LAM

Katedra Admin. i Prawa Administracyjnego

dr hab. JOANNA LAM

CV
Zainteresowania badawcze:
 • teoria wykładni
 • prawo międzynarodowe prywatne
 • arbitraż
 • międzynarodowe prawo handlowe
Staże:
2007
Harvard Law School, USA
2004
Harvard Law School, USA
2012
Harvard Law School, USA
2006
UNIDROIT, Włochy
2008
University of California, Berkeley, Haas School of Business, USA
2011
Harvard Law School, USA
Stypendia/ Nagrody:
2012
Harvard Law School Summer Academic Fellowship (Harvard University).
Cykle wykładów:
2009
University of Copenhagen, Języki
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • LAM J., Marcisz P. (2019), Dopuszczalność arbitrażu inwestycyjnego: między Achmeą a CETĄ. Glosa do orzeczenia Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych ARB/12/12, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 11/2019, s.33-41
 • LAM J., Ünüvar G. (2019), Transparency and participatory aspects of investor-state dispute settlement in the EU ‘new wave’ trade agreements, LEIDEN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 32, s.781-800
 • LAM J. (2017), Commercial Stakeholders in International Economic Dispute Resolution and the Issue of Adjudicatory Independence, MAASTRICHT JOURNAL OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW, 1, s.251-272
 • LAM J. (2017), Comparative Analysis as an Autonomization Strategy in International Commercial Arbitration, INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW, 1, s.1-23
 • LAM J., Fan K. (2016), Ethnographic Methods in the Study of Hybrid Processes in Arbitration: the Chinese and Western Perspectives, EUROPEAN BUSINESS LAW REVIEW, 4, s.555-585
 • LAM J., Pfisterer S. (2015), Iura Novit Arbiter Revisited: towards a Harmonized Approach?, UNIFORM LAW REVIEW, 1, s.56-80
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LAM J. (2014), Transnationalization of Domestic Law in International Commercial Arbitration through Comparative Analysis: Challenges for Legal Profession, Contemporary Asia Arbitration Journal, 2, s.309-340
 • LAM J. (2005), Legitimization Arguments in the Lex Mercatoria Cases, INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW, 18, s.175-205
 • LAM J. (2002), Just Interpretation. The Status of Legal Reasoning in the Continental Legal Tradition, INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW, 4, s.325-335
 • LAM J., JEMIELNIAK D. (1999), Identity in a Time of Change, KNOWLEDGE TRANFER, 2, s.---
Redakcja Monografi:
 • LAM J., Nielsen L., Palmer Olsen H., (red.), (2016), Establishing Judicial Authority in International Economic Law, Cambridge, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
 • LAM J., Mikłaszewicz P., (red.), (2010), Interpretation of Law in the Global World: from Particularism to a Universal Approach, Heidelberg - Dordrecht - London - New York, SPRINGER
Monografie:
 • LAM J., Nielsen L., Palmer Olsen H. (2016), Establishing Judicial Authority in International Economic Law, Cambridge, Cambridge University Press
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LAM J. (2014), Legal Interpretation in International Commercial Arbitration, Aldershot, ASHGATE
 • LAM J., Mikłaszewicz P. (2010), Interpretation of Law in the Global World: from Particularism to a Universal Approach, Heidelberg - Dordrecht - London - New York, Springer
Rozdziały w monografiach:
 • LAM J. (2020), WTO AB as a Model for Other Adjudicatory Bodies—The Case of EU’s Investment Court System w: The Appellate Body of the WTO and Its Reform, L. Chang-fa, J. Nakagawa, C. Tsai-Fang, Singapur, SPRINGER SINGAPORE PTE LTD, s.331-348
 • LAM J. (2017), Pressure for transparency and the use of arbitration mechanisms in international economic dispute resolution w: The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2015, Giuliana Ziccardi Capaldo, Oxford, Oxford University Press, s.251-272
 • LAM J., Nielsen L., Palmer Olsen H. (2016), Introduction w: Establishing Judicial Authority in International Economic Law, Joanna Jemielniak, Laura Nielsen, Henrik Palmer Olsen, Cambridge, Cambridge University Press, s.1-27
 • LAM J., Nielsen L. (2016), ‘Global Citizens’ in International Commercial Arbitration and WTO Dispute Resolution w: Establishing Judicial Authority in International Economic Law, Joanna Jemielniak, Laura Nielsen, Henrik Palmer Olsen, Cambridge, Cambridge University Press, s.263-289
 • LAM J. (2015), Exploring Arb-Med and Arb_Med Discourse in China: Challenges and Prospects w: Arbitration Discourse in Asia, Vijay K. Bhatia, Maurizio Gotti, New York, Peter Lang Publishing Group, s.155-182
 • LAM J. (2015), Hybrid Processes (Arb-Med and Med-Arb) from a Cross-Regional Perspective w: The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration: Liber Amicorum for Professor Jerzy Rajski, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.517-529
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LAM J. (2011), The Place of Arbitration in Online Proceedings as a Simulacrum w: Exploring Courtroom DiscourseThe Language of Power and Control, Wagner A., Le Cheng, London, New York, ASHGATE, s.251-262
 • LAM J. (2011), Place of Arbitration in Online Proceedings as a Simulacrum w: Explorations Courtroom Discourse: the Language of Power and Control, Anne Wagner, Le Cheng, ASHGATE, s.251-262
 • LAM J., Mikłaszewicz P. (2010), Capturing the Change. Universilising Tendencies in Legal Interpretation w: Interpretation of Law in the Global World: from Particularism to a Universal Approach, Jemielniak J., Mikłaszewicz P., Heidelberg - Dordrecht - London - New York, Springer, s.1-31
 • LAM J. (2009), Application of Transnational Substantive Rules to Commercial Disputes: on Creative Aspects of Arbitral Decision Making w: Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory, Zirk-Sadowski M., Wojciechowski B., New York, Peter Lang Publishing Group, s.---
 • LAM J. (2009), Nowa lex mercatoria w orzecznictwie międzynarodowego arbitrażu handlowego w: Pluralizm prawny – tradycja, transformacje, wyzwania, Bunikowski D., Dobrzeniecki K., Toruń, NOWA, s.413-434
 • LAM J. (2008), Lex mercatoria jako przykład samoregulacji prawnej handlu międzynarodowego w: Nowe kierunki w teorii organizacji i zarządzania, Kostera M., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.75-92
 • LAM J. (2008), Paradise Lost: Impartiality of an Arbitrator w: Organizational Olympians: Heroes and Heroines of Organizational Myths, Kostera M., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.165-174
 • LAM J. (2006), Wykładnia prawa jako źródło informacji w świetle poglądów zachodniej doktryny w: Prawo informacji, prawo do informacji, Góralczyk W., Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.45-60
 • LAM J. (2005), Subversion in the World of Order: Legal Deconstruction as a Rhetorical Practice w: Contemporary Issues for the Semiotics of Law: Cultural and Symbolic Analyses of Law in a Global Context, Anne Wagner, Tracey Summerfield, Farid S.B. Vanegas, Exeter, Hart Publishing, s.---
 • GÓRALCZYK W., LAM J. (2001), Corporate Supervision of a Bank in the Form of a Joint Stock Company w: Report on Management, VI Edition: The Best Practices in Management, Bogdan Wawrzyniak, Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ, s.---
 • LAM J. (2001), Public and Private Space: The Final Frontier w: Organizing Metropolitan Space and Discourse, Barbara Czarniawska and Rolf Solli, Malmö, Liber Abstrakt Forlag, s.---
Działalność Naukowa
Recenzje:
 • LAM J., (2010), Bartosz Wojciechowski “Interkulturowe prawo karne” (Intercultural criminal law), INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW wydawca: Springer, strony: 234-234
 • LAM J., (2006), Peirce, Cognition and Science recenzja: Truth, Rationality and Pragmatism: Themes from Peirce Christopher Hookway, INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW wydawca: Springer, strony: 1-2
 • LAM J., (2005), recenzja: Strategie orzekania sądowego. O wykonywaniu władzy dyskrecjonalnej przez sędziów sądów administracyjnych Denis Galligan, Marcin Matczak, Program „Sprawne Państwo“ wydawca: Ernst & Young, strony: ---
Udział w konferencjach:
 • The Hamburg Lectures in Law and Economics, 2016
 • The Inaugural Asian Law & Society Association Conference, 2016
 • Taipei International Conference on Arbitration and Mediation, 2016
 • Adjudicating International Trade and Investment Disputes: Between Interaction and Isolation, 2016
 • Law and Society Annual Conference, 2016
 • Copenhagen China Conference, 2015
 • Joint Asian International Economic Law Conference. Regionalism in Asia-Pacific and Beyond: Challenges and Opportunities, 2015
 • Dispute Resolution in M&A / JV Transactions, 2015
 • Inaugural Conference of iCourts (Centre of Excellence for International Courts), 2012
 • Legal Discourse in Court and Elsewhere, 2010
 • 9th International Roundtable for Semiotics of Law, 2010
 • Law and Society Association Conference, 2010
 • 23rd World Congress of IVR (International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy), 2007
 • Law and Society Association Conference, 2005
 • International Linguistic Association Conference, 2005
 • 8th Congress of the International Association for Semiotic Studies IASS–AIS, 2004
 • VII Festiwal Nauki, 2003
 • 21st World Congress of the IVR (International Association for Social and Legal Philosophy), 2003
 • Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania Skarbu Państwa, 2000
Członkostwo w organizacjach:
2016
, Asian Law and Society Association
2016
, International Society of Public Law
2015
, ThinkChina.dk
2011
, RELINE (Legal Linguistics Network)
2011
, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
2008
, International Commercial Abitration Practices - a Discourse Analytical Study
2005
, Law and Society Association
2001
, International Round Tables for the Semiotics of Law
1999–2004
, Collegium Invisibile
1994
, Collegium Invisibile
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Ernst & Young
Infor Training
Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości