Wizytówkawyszukaj pracownika

dr PRZEMYSŁAW TOMCZYK

dr
PRZEMYSŁAW TOMCZYK

Katedra Marketingu

dr PRZEMYSŁAW TOMCZYK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • marketing relacji
 • zarządzanie wartością klienta (CLV)
 • analiza klienta
 • metodologia nauk
Staże:
2017
Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, Austria
2017
ESCP Europe Business School, France
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Hejduk I., Olak A., Karwowski W., TOMCZYK P., Fazlagić J., Gac P., Hejduk H., Sobolewska S. (2020), Safety knowledge and safe practices at work: A study of polish industrial enterprises, WORK-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation, vol. 65, no. 2, s.349-359
 • TOMCZYK P., Olak A., Karwowski W., Hejduk I., Fazlagić J., Gac P., Hejduk H., Sobolewska S., Cakit E., Airehaili O. (2019), The relationships between the use of smart mobile technology, safety knowledge, and propensity to follow safe practices at work, INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, online, s.1-22
 • TOMCZYK P. (2018), Knowledge from customers. Definition and research areas, HANDEL WEWNĘTRZNY, (4 (375), s.377-389
 • TOMCZYK P., Zaborek P., Doligalski T. (2016), Customer analysis as a driver of financial performance in the Polish insurance industry, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 10, s.101-115
 • TOMCZYK P., Doligalski T. (2016), Customer Analysis and Firm Performance. Perspective of Customer Profitability and Lifetime Value, HANDEL WEWNĘTRZNY, 6 (365), s.47-61
 • TOMCZYK P. (2016), Customer Knowledge Valuation Model Based On Customer Lifecycle, MARKETING I ZARZĄDZANIE, 5 (46), s.87-94
 • TOMCZYK P., Doligalski T., Zaborek P. (2016), Does customer analysis affect firm performance? Quantitative evidence from the Polish insurance market, JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 69 (2016), s.3652–3658
 • TOMCZYK P., Hejduk I. (2015), Young Workers' Occupational Safety Knowledge Creation and Habits, PROCEDIA MANUFACTURING, 3, s.395 – 401
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMCZYK P. (2014), Tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 11, cz. II, s.199-211
 • TOMCZYK P. (2012), Modele wyceny klienta a podejścia do wyceny przedsiębiorstwa, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień – październik 2012, s.182 – 190
 • TOMCZYK P. (2011), Uwarunkowania i bariery stosowania koncepcji zarządzania wartością klienta w przedsiębiorstwie, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, vol. 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, s.385-399
 • TOMCZYK P., Dobiegała-Korona B. (2011), Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta, HANDEL WEWNĘTRZNY, listopad-grudzień 2011, s.5-16
 • TOMCZYK P. (2011), Analiza podejść do zarządzania wartością klienta. Próba systematyzacji, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, vol. 660, seria Ekonomiczne Problemu Usług, s.127-139
 • TOMCZYK P. (2010), Czynniki sukcesu Customer Relationship Management (CRM) na rynku Business to Business (B2B), ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. SERIA: ZARZĄDZANIE I MARKETING, 2/2010, s.471-478
Rozdziały w monografiach:
 • Hejduk I., Maicki P., TOMCZYK P. (2016), Wpływ nowych technologii na zmianę paradygmatów zarządzania w: Stan i perspektywy nauk o zarządzaniu, Zakrzewska- Bielawska A., Toruń, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA . STOWARZYSZENIE WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI "DOM ORGANIZATORA", TORUŃ, s.73-103
 • TOMCZYK P., Redondo W. (2016), Engagement in Content Sharing Across Social Media Platforms w: The impact of the digital world on management and marketing, Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warszawa, POLTEXT, s.219-230
 • TOMCZYK P. (2015), Multi-Method Analysis w: Market Research Methodologies: Multi-Method and Qualitative Approaches, Takhar-Lail, Amandeep, Ali Ghorbani, IGI GLOBAL, s.184-198
 • TOMCZYK P., Dobiegała-Korona B. (2015), Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta. Studium przypadku IBM w: Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, Barbara Dobiegała-Korona, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMCZYK P. (2013), Zarządzanie wartością klienta. Od koncepcji do wyników przedsiębiorstwa w: Ekonomia-Finanse-Zarządzanie, K. Poznańska, K.Kraj, OFICYNA WYDAWNICZA SGH
 • TOMCZYK P. (2012), Klient jako źródło wartości przedsiębiorstwa w: Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki, Teresa Pakulska, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.169
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 14th International CIRCLE Conference, 2017
 • Usprawnianie procesów biznesowych i analiza danych w firmie, 2016
 • 6th EMAC Regional Conference - Marketing Theory Challenges in Emerging Markets, 2015
 • 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015), 2015
 • 5th EMAC Regional Conference, 2014
Członkostwo w organizacjach:
2016
, Polskie Towarzystwo Naukowe Marketingu
2014
, European Association of Tax Law Professors (EATLP)
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Gamma
Arteria S.A.