Wizytówkawyszukaj pracownika

dr PRZEMYSŁAW TOMCZYK

dr
PRZEMYSŁAW TOMCZYK

Katedra Marketingu

dr PRZEMYSŁAW TOMCZYK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • marketing relacji
 • zarządzanie wartością klienta (CLV)
 • analiza klienta
 • metodologia nauk
Staże:
2017
Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, Austria
2017
ESCP Europe Business School, France
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • TOMCZYK P. (2016), Customer Knowledge Valuation Model Based On Customer Lifecycle, MARKETING I ZARZĄDZANIE, 5 (46), s.87-94
 • TOMCZYK P., Zaborek P., Doligalski T. (2016), Customer analysis as a driver of financial performance in the Polish insurance industry, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 10, s.101-115
 • TOMCZYK P., Doligalski T. (2016), Customer Analysis and Firm Performance. Perspective of Customer Profitability and Lifetime Value, HANDEL WEWNĘTRZNY, 6 (365), s.47-61
 • TOMCZYK P., Doligalski T., Zaborek P. (2016), Does customer analysis affect firm performance? Quantitative evidence from the Polish insurance market, JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 69 (2016), s.3652–3658
 • TOMCZYK P., Hejduk I. (2015), Young Workers' Occupational Safety Knowledge Creation and Habits, PROCEDIA MANUFACTURING, 3, s.395 – 401
 • TOMCZYK P. (2014), Tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 11, cz. II, s.199-211
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMCZYK P. (2012), Modele wyceny klienta a podejścia do wyceny przedsiębiorstwa, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień – październik 2012, s.182 – 190
 • TOMCZYK P. (2011), Uwarunkowania i bariery stosowania koncepcji zarządzania wartością klienta w przedsiębiorstwie, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, vol. 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, s.385-399
 • TOMCZYK P., Dobiegała-Korona B. (2011), Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta, HANDEL WEWNĘTRZNY, listopad-grudzień 2011, s.5-16
 • TOMCZYK P. (2011), Analiza podejść do zarządzania wartością klienta. Próba systematyzacji, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, vol. 660, seria Ekonomiczne Problemu Usług, s.127-139
Rozdziały w monografiach:
 • Hejduk I., Maicki P., TOMCZYK P. (2016), Wpływ nowych technologii na zmianę paradygmatów zarządzania w: Stan i perspektywy nauk o zarządzaniu, Zakrzewska- Bielawska A., Toruń, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA . STOWARZYSZENIE WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI "DOM ORGANIZATORA", TORUŃ, s.73-103
 • TOMCZYK P., Redondo W. (2016), Engagement in Content Sharing Across Social Media Platforms w: The impact of the digital world on management and marketing, Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warszawa, POLTEXT, s.219-230
 • TOMCZYK P. (2015), Multi-Method Analysis w: Market Research Methodologies: Multi-Method and Qualitative Approaches, Takhar-Lail, Amandeep, Ali Ghorbani, IGI GLOBAL, s.184-198
 • TOMCZYK P., Dobiegała-Korona B. (2015), Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta. Studium przypadku IBM w: Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, Barbara Dobiegała-Korona, Warszawa, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMCZYK P. (2013), Zarządzanie wartością klienta. Od koncepcji do wyników przedsiębiorstwa w: Ekonomia-Finanse-Zarządzanie, K. Poznańska, K.Kraj, OFICYNA WYDAWNICZA SGH
 • TOMCZYK P. (2012), Klient jako źródło wartości przedsiębiorstwa w: Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki, Teresa Pakulska, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.169
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • 14th International CIRCLE Conference, 2017
 • Usprawnianie procesów biznesowych i analiza danych w firmie, 2016
 • 6th EMAC Regional Conference - Marketing Theory Challenges in Emerging Markets, 2015
 • 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015), 2015
 • 5th EMAC Regional Conference, 2014
Członkostwo w organizacjach:
2016
, Polskie Towarzystwo Naukowe Marketingu
2014
, European Association of Tax Law Professors (EATLP)
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Gamma
Arteria S.A.