Wizytówkawyszukaj pracownika

dr BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI

dr
BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI

Katedra Finansów

dr BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • finanse
 • finanse przedsiębiorstw
 • matematyka finansowa
 • rynki finansowe
 • wycena przedsiębiorstw
 • zarządzanie małą firmą
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), The application of Break-Even Revenue concept in the preliminary assessment of investments generating time-limited free cash flows, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 68 (124), s.7-19
 • PODGÓRSKI B., CEGŁOWSKI B. (2012), Equity Shares Equating the Results of Fcff and Fcfe Methods, Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, 2, s.34-43
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), Wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów podnoszących wartość przedsiębiorstwa, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2, s.27-30
 • WNUCZAK P., CEGŁOWSKI B. (2010), Zaawansowane technik planowania należności i zobowiązań handlowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 587, s.323-336
 • CEGŁOWSKI B. (2010), Rola koncepcji zarządzania przez wartość w ograniczaniu barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 3/2010, s.61-76
 • CEGŁOWSKI B. (2009), Analiza korzyści związanych z faktoringiem, ANALIZA I KONTROLA FINANSOWA W PRAKTYCE, 50, s.46/01-46/14
 • CEGŁOWSKI B. (2008), Zaawansowana analiza rentowności kapitału własnego, ANALIZA I KONTROLA FINANSOWA W PRAKTYCE, lipiec, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2008), Funkcje finansowe MS Excel a kalkulacje związane z kredytami, ANALIZA I KONTROLA FINANSOWA W PRAKTYCE, 42, s.31/01 - 31/26
 • CEGŁOWSKI B. (2008), Faktoring jako narzędzie poprawy oferty sprzedaży, DORADCA DYREKTORA FINANSOWEGO, styczeń, s.-
 • CEGŁOWSKI B. (2007), Kontrakty forward - jak zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym, DORADCA DYREKTORA FINANSOWEGO, ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2007), Symulacje w planowaniu finansowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzenie, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., MARZEC, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2007), Koszt kredytu, DORADCA DYREKTORA FINANSOWEGO, ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2006), Nośniki wartości - ujęcie modelowe, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., czerwiec, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2006), Koszt kapitału w małych przedsiębiorstwach, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 427, s.409-416
 • CEGŁOWSKI B., Cegłowska K. (2006), Pomiar skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., wrzesień, s.---
 • CEGŁOWSKI B., Cegłowska K. (2006), Rozwój zasobów ludzkich a wzrost wartości przedsiębiorstwa, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., marzec, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2005), Zarządzanie wartością z perspektywy małego i średniego przedsiębiorstwa - uwagi ogólne, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 406, s.37-46
 • KOT M., CEGŁOWSKI B. (2005), Analiza regresji w budżetowaniu - zagadnienia zaawansowane cz.2, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., grudzień, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2005), Koszt faktoringu - zagadnienia zaawansowane, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2005), Analiza regresji w budżetowaniu. Zagadnienia zaawansowane (część I). Planowanie finansowe a sprzedaż, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., wrzesień, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2005), Wykorzystanie analizy regresji w budżetowaniu - zagadnienia podstawowe, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), Wieloasortymentowy próg rentowności, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), Podstawy tworzenia planu finansowego, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2004), Faktoring jako źródło finansowania działalności w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, ---, s.---
 • KOWALEWSKI O., MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2004), Biznesplan dla jednostek kultury, POLSKIE REGIONY W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ, 4, s.cały numer
Monografie:
 • CEGŁOWSKI B., PODGÓRSKI B. (2011), Finanse z arkuszem kalkulacyjnym, Warszawa, PWN
 • CEGŁOWSKI B., NĘDZI T. (2005), Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału, Gliwice, HELION
Rozdziały w monografiach:
 • CEGŁOWSKI B. (2013), Finansowe determinanty tworzenia wartości w: Analiza i kontrola finansowa w praktyce, Alicja Szewczyk, WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA, s.01-22
 • CEGŁOWSKI B. (2012), CONTRILLING-Jak za pomoca benchmarkingu osiągnąć przewagę konkurencyjnś ns rynku? w: Analiza i kontrola finansowa w praktyce, Alicja Szewczyk, Warszawa, WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA, s.70/01-70/18
 • CEGŁOWSKI B. (2011), ANALIZA WSKAŹNIKOWA-Jak prawidłowo przeprowadzić analizy pionową, poziomą oraz wskaźnikową na podstawie sprawozdania średniej firmy? w: Analiza i kontrola finansowa w praktyce, Adam Filutowski, Warszawa, WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA, s.51/01-52/34
 • CEGŁOWSKI B. (2008), Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Panfil M., Warszawa, DIFIN, s.197-222
 • CEGŁOWSKI B. (2006), Faktoring - ujęcie praktyczne w: Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, Szelągowska A. i Pruchnicka – Grabias I., Warszawa, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.133-148
 • CEGŁOWSKI B. (2006), Wycena małych i średnich przedsiębiorstw - uwagi ogólne w: Czas na pieniądz. Zarządzanie Finansami. Inwestycje i Wycena Przedsiębiorstw, Zarzecki D., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2003), Nośniki wartości małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskich w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Urbańczyk Edward, Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.00
 • CEGŁOWSKI B. (2003), Źródła finansowania jako bariera rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Zarzecki Dariusz, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • CEGŁOWSKI B. (2003), Outsourcing jako potencjalne źródło wzrostu efektywności polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską w: Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, Trocki M., Krajewski K., Warszawa, INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMORZĄDNOŚCI, s.214-219
 • MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2002), Implikacje wyboru metody spłaty kredytu w kontekście maksymalizacji efektywności inwestycji w: Zarządzanie Wartością Firmy, E. Urbańczyk, Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2001), Podejmowanie projektów o dodatnim NPV a wzrost wartości firmy - przegląd metodologii szacowania NPV oraz stosowana praktyka w: Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, E. Urbańczyk, Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006, 2006
 • Zarządzanie finansami - inwestycje i wycena przedsiębiorstw, 2006
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teora i praktyka gospodarcza, 2003
 • IV Międzynarodowa Konferencja NaukowaCzas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, 2003