Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. JOLANTA SZABAN

prof.
JOLANTA SZABAN

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

prof. JOLANTA SZABAN

CV
Zainteresowania badawcze:
 • polityka społeczna
 • prakseologia
 • prawo pracy
 • przedsiębiorczość
 • psychologia zarządzania
 • rynek pracy
 • socjologia organizacji
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • międzynarodowe otoczenie biznesu
 • negocjacje
 • zarządzanie małą firmą
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie w kryzysie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • przywództwo
 • psychologia organizacji
 • kierowanie ludźmi w organizacji
 • komunikacja interpersonalna
 • Kultura organizacji
 • zarządzanie zmianą
 • teoria organizacji i zarządzania
 • zachowania organizacyjne
 • etyka biznesu
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • kapitał społeczny
Stypendia/ Nagrody:
2015
Medal Komisji Edukacji (Minister Edukacji Narodowej).
2013
Złoty medal za długoletnią służbę (Prezydent RP).
Cykle wykładów:
2014
Uniwersytet Warszawski
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SZABAN J., SKRZEK-LUBASIŃSKA M. (2018), Self-employment and Entrepreneurship. A theoretical Approach, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26, s.89-120
 • SKRZEK-LUBASIŃSKA M., SZABAN J. (2018), Nomenclature and Harmonised criteria for the self-employment categorisation. An approach Pursuant to a systematic review of the literature, European Management Journal, online, s.online
 • RADZKA B., SZABAN J., TROCHIMIUK R. (2017), Społeczne uwarunkowania postaw pracodawców wobec aktywności zawodowej osób starszych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.171-183
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZABAN J. (2013), Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s.149-160
 • SZABAN J. (2012), Intuicja i racjonalne myślenie w zarządzaniu, WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU, 4, s.11-20
 • SZABAN J. (2011), MODELS, TRENDS, CHALLENGES IN CONTEMPORARY HR – A CRITICALAPPROACH (MODELE, TRENDY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYMHR – PODEJŚCIE KRYTYCZNE, PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, 4 (9), s.51-66
 • SZABAN J. (2008), Elastyczny pracownik. Zmiany na rynku pracy i ich wpływ na pracodawców i pracowników, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 2, s.---
 • SZABAN J. (2008), Elastyczny pracownik - Jaka powinna być idealna praca?, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 4, s.---
 • SZABAN J. (2008), Elastyczny nie tylko pracownik. Zmieniony rynek pracy - wyzwania dla pracodawców, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 3, s.xxx
 • SZABAN J. (2008), Nie ma rady na bezradność?, PWS CHARAKTERY, 1(17), s.---
 • SZABAN J. (2008), Rola szkoły w przezwyciężaniu bezradności społeczne, PSYCHOLOGIA W SZKOLE, 1(17), s.---
 • SZABAN J. (2006), Udział pracowników w życiu firmy, KULTURA I EDUKACJA, ---, s.---
 • SZABAN J. (2005), Polish Public Administration - Can It Be Intelligent?, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1A(40), s.97
 • SZABAN J. (2005), Pochwała norm, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(73), s.42-43
 • SZABAN J. (2004), Czy polska administracja może być inteligentna, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, ---, s.27
 • SZABAN J. (2003), Służba cywilna w wybranych krajach Unii Europejskiej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s.30
 • SZABAN J. (2003), Miękkie zarządzanie współczesnymi organizacjami, WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, ---, s.20
Monografie:
 • SZABAN J. (2016), Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydanie 2, DIFIN
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZABAN J. (2013), Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Warszawa, DIFIN
 • SZABAN J. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Warszawa, DIFIN
 • SZABAN J. (2008), Rekrutacja i selekcja. Adaptacja i proces rozwoju pracowników (platforma e-learningowa), Warszawa, WSZP (WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM)
 • SZABAN J. (2007), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK
 • SZABAN J. (2004), Kierowanie i przywództwo, Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM
 • SZABAN J. (2003), Miękkie zarządzanie. Współczesne problemy kierowania, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • SZABAN J. (2017), Zaufanie wśród interesariuszy rynku pracy w: Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wyka Teresa, Nerka Arleta, Warszawa, POLTEXT, s.17-40
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZABAN J. (2012), Państwo polskie i Unia Europejska a aktywizacja osób starszych 50 + w: Kompleksowy Program Aktywizacji Osób Starszych 50+. Raport końcowy, Czesław Szmidt, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.27-66
 • SZABAN J. (2012), Rola i zadania mediów w aktywizacji osób starszych 50 + w: Kompleksowy Program Aktywizacji Osób Starszych 50+. Raport końcowy, Czesław Szmidt, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.169-184
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Dobór pracowników . w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.35-42
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.22-34
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Ocenianie pracowników. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.43-49
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.100-125
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.94-99
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Stosunki międzyludzkie. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.83-93
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Szkolenie pracowników. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.64-82
 • SZABAN J. (2007), Bijou w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.241-150
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Charakterystyka badanych firm. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.9-21
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Motywowanie pracowników. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.50-63
 • SZABAN J. (2007), Kropelka w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.251-262
 • SZABAN J. (2007), Halszka w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.263-274
 • SZABAN J. (2007), Wstęp, Ogólne wnioski do części II w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.157-162, 327-345
 • SZABAN J. (2005), Organizacje administracji publicznej jako organizacje oparte na wiedzy w: Zarządzanie wiedzą w organizacjach niekomercyjnych, Leja K., Szuwarzyński A., Gdańsk, POLITECHNIKA GDAŃSKA, s.71-83
 • SZABAN J. (2004), Firmy wiedzy - wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi w: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król, Ludwiczyński, Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.213-224
 • SZABAN J. (2003), Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych w: Zarządzanie publiczne - wyzwania europejskie, ---, Białystok, FUNDACJA "WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE", s.---
Działalność Naukowa
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2012 Motywacje i motywowanie w polskiej służbie cywilnej Doktorant: Marek Szczepański
 • 2012 Kulturowa perspektywa motywowania w korporacji międzynarodowej Doktorant: Piotr Zielak
 • 2010 Wpływ niestandardowych form zatrudnienia na poziom kapitału społecznego Doktorant: Skrzek-Lubasińska Małgorzata
 • 2007 Zmiany funkcji personalnej w ochronie zdrowia Doktorant: Jończyk Joanna
Recenzje:
 • SZABAN J., (2008), recenzja: Książka dla skutecznych szefów, PERSONEL I ZARZĄDZANIE wydawca: INFOR, strony: ---
 • SZABAN J., (2005), recenzja: Od zarządzania do przywództwa B.R. Kuc, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: nr 5
 • SZABAN J., (2005), recenzja: Funkcje menedżerskie. Teoria i praktyka Maria Holstein-Beck, WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE wydawca: FUNDACJA WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, strony: ---
Udział w konferencjach:
 • Zarządzanie w erze turbulencji, 2014
 • VII Ogólnopolski Zjazd Katedr ZZL. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnicz przedsiębiorstwach, 2013
 • Dylematy współczesnego zarządzania, 2013
 • Dobre państwo, 2013
 • Konferencja Dobre państwo, 2013
 • Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu, 2012
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Nurty Badawcze w Naukach o Zarządzaniu, 2012
 • Szanse i zagrożenia dla zarządzania i edukacji w wielokulturowej Europie, 2008
 • Kongres Kadry, 2008
 • Czynniki warunkujące stosowanie nfz w Polsce, 2008
 • Badanie czynników warunkujących wykorzystanie nfz, 2008
 • Kongres Kadry, 2007
 • Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, 2007
 • ZZL i konkurencyjność MSP, 2007
 • Najlepsze praktyki zzl w MSP, 2004
 • Transformation und Europaeische Integration Mittel-Ost-Europas, 2004
 • Report on Management, VII ed. Knowledge Based Economy, 2003
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2006–2009
, Fundacja " Warto Być za "
2006–2007
, Kampania Piwowarska
2003
, Fundacja Zarządzanie Publiczne
1997–2002
, Rada Naukowa CBOS
1992–1992
, Stowarzyszenie JICA
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
1974–1975
Uniwersytet Warszawski,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Narodowe Centrum Nauki
Komisja Europejska
Nowoczesna Firma
Kampania Piwowarska
Fundacja "Fundusz Współpracy"
BDO
Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej
Biuro Prawa i Ustroju KPRP Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Przekształceń Własnościowych
Departament Powszechnej Prywatyzacji MPW