Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. JOLANTA SZABAN

prof.
JOLANTA SZABAN

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

prof. JOLANTA SZABAN

CV
Historia stanowisk naukowych:
2009
Profesor zwyczajny, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego
2003–2010
Profesor zwyczajny, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
2000–2009
Profesor nadzwyczajny, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Leona Koźmińskiego
1989–1990
Adiunkt, Zakład Badań Systemowych PAN
1988–1990
Asystent, University of Florida Foundation
1976–1988
Adiunkt, Instytut Organizacji i Kierowania PAN
1976–1999
Adiunkt, Instytut Organizacji i Zarządzania, PAN
1974–1975
Adiunkt, Instytut Organizacji i Kierowania PAN
1972–1975
Doktorant, Zakład Prakseologii, PAN
Zainteresowania badawcze:
 • rynek pracy
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • socjologia organizacji
 • psychologia zarządzania
 • psychologia organizacji
 • przedsiębiorczość
 • przywództwo
 • prawo pracy
 • zachowania organizacyjne
 • teoria organizacji i zarządzania
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie małą firmą
 • zarządzanie w kryzysie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie zmianą
 • komunikacja interpersonalna
 • międzynarodowe otoczenie biznesu
 • negocjacje
 • kierowanie ludźmi w organizacji
 • kapitał społeczny
 • instytucjonalne otoczenie biznesu
 • polityka społeczna
 • prakseologia
 • Kultura organizacji
 • etyka biznesu
Stypendia/ Nagrody:
2015
Medal Komisji Edukacji (Minister Edukacji Narodowej).
2013
Złoty medal za długoletnią służbę (Prezydent RP).
Cykle wykładów:
2014
Uniwersytet Warszawski, Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SKRZEK-LUBASIŃSKA M., SZABAN J. (2018), Nomenclature and Harmonised criteria for the self-employment categorisation. An approach Pursuant to a systematic review of the literature, European Management Journal, online, s.online
 • SZABAN J., SKRZEK-LUBASIŃSKA M. (2018), Self-employment and Entrepreneurship. A theoretical Approach, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26, s.89-120
 • RADZKA B., SZABAN J., TROCHIMIUK R. (2017), Społeczne uwarunkowania postaw pracodawców wobec aktywności zawodowej osób starszych, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.171-183
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZABAN J. (2013), Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s.149-160
 • SZABAN J. (2012), Intuicja i racjonalne myślenie w zarządzaniu, WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU, 4, s.11-20
 • SZABAN J. (2011), MODELS, TRENDS, CHALLENGES IN CONTEMPORARY HR – A CRITICALAPPROACH (MODELE, TRENDY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYMHR – PODEJŚCIE KRYTYCZNE, PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, 4 (9), s.51-66
 • SZABAN J. (2008), Elastyczny nie tylko pracownik. Zmieniony rynek pracy - wyzwania dla pracodawców, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 3, s.xxx
 • SZABAN J. (2008), Nie ma rady na bezradność?, PWS CHARAKTERY, 1(17), s.---
 • SZABAN J. (2008), Elastyczny pracownik - Jaka powinna być idealna praca?, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 4, s.---
 • SZABAN J. (2008), Rola szkoły w przezwyciężaniu bezradności społeczne, PSYCHOLOGIA W SZKOLE, 1(17), s.---
 • SZABAN J. (2008), Elastyczny pracownik. Zmiany na rynku pracy i ich wpływ na pracodawców i pracowników, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 2, s.---
 • SZABAN J. (2006), Udział pracowników w życiu firmy, KULTURA I EDUKACJA, ---, s.---
 • SZABAN J. (2005), Polish Public Administration - Can It Be Intelligent?, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1A(40), s.97
 • SZABAN J. (2005), Pochwała norm, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(73), s.42-43
 • SZABAN J. (2004), Czy polska administracja może być inteligentna, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, ---, s.27
 • SZABAN J. (2003), Miękkie zarządzanie współczesnymi organizacjami, WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, ---, s.20
 • SZABAN J. (2003), Służba cywilna w wybranych krajach Unii Europejskiej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s.30
Monografie:
 • SZABAN J. (2016), Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydanie 2, -, DIFIN
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZABAN J. (2013), Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Warszawa, DIFIN
 • SZABAN J. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Warszawa, DIFIN
 • SZABAN J. (2008), Rekrutacja i selekcja. Adaptacja i proces rozwoju pracowników (platforma e-learningowa), Warszawa, WSZP (WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM)
 • SZABAN J. (2007), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK
 • SZABAN J. (2004), Kierowanie i przywództwo, Warszawa, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM
 • SZABAN J. (2003), Miękkie zarządzanie. Współczesne problemy kierowania, Warszawa, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Rozdziały w monografiach:
 • SZABAN J. (2017), Zaufanie wśród interesariuszy rynku pracy w: Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wyka Teresa, Nerka Arleta, Warszawa, POLTEXT, s.17-40
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZABAN J. (2012), Państwo polskie i Unia Europejska a aktywizacja osób starszych 50 + w: Kompleksowy Program Aktywizacji Osób Starszych 50+. Raport końcowy, Czesław Szmidt, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.27-66
 • SZABAN J. (2012), Rola i zadania mediów w aktywizacji osób starszych 50 + w: Kompleksowy Program Aktywizacji Osób Starszych 50+. Raport końcowy, Czesław Szmidt, Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.169-184
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Dobór pracowników . w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.35-42
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Ocenianie pracowników. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.43-49
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.22-34
 • SZABAN J. (2007), Bijou w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.241-150
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Charakterystyka badanych firm. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.9-21
 • SZABAN J. (2007), Kropelka w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.251-262
 • SZABAN J. (2007), Halszka w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.263-274
 • SZABAN J. (2007), Wstęp, Ogólne wnioski do części II w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.157-162, 327-345
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.100-125
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.94-99
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Stosunki międzyludzkie. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.83-93
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Szkolenie pracowników. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.64-82
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Motywowanie pracowników. w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warszawa, WSPIZ i WAIP, s.50-63
 • SZABAN J. (2005), Organizacje administracji publicznej jako organizacje oparte na wiedzy w: Zarządzanie wiedzą w organizacjach niekomercyjnych, Leja K., Szuwarzyński A., Gdańsk, POLITECHNIKA GDAŃSKA, s.71-83
 • SZABAN J. (2004), Firmy wiedzy - wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi w: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król, Ludwiczyński, Warszawa, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.213-224
 • SZABAN J. (2003), Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych w: Zarządzanie publiczne - wyzwania europejskie, ---, Białystok, FUNDACJA "WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE", s.---
Działalność Naukowa
Redakcja czasopism naukowych:
 • 2015, Recenzent, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE.
 • 2003, "Członek Rady Naukowo-Programowej", ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Promotorstwo rozpraw doktorskich:
 • 2012 Motywacje i motywowanie w polskiej służbie cywilnej Doktorant: Marek Szczepański
 • 2012 Kulturowa perspektywa motywowania w korporacji międzynarodowej Doktorant: Piotr Zielak
 • 2010 Wpływ niestandardowych form zatrudnienia na poziom kapitału społecznego Doktorant: Skrzek-Lubasińska Małgorzata
 • 2007 Zmiany funkcji personalnej w ochronie zdrowia Doktorant: Jończyk Joanna
Recenzje:
 • SZABAN J., (2008), recenzja: Książka dla skutecznych szefów, PERSONEL I ZARZĄDZANIE wydawca: INFOR, strony: ---
 • SZABAN J., (2005), recenzja: Funkcje menedżerskie. Teoria i praktyka Maria Holstein-Beck, WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE wydawca: FUNDACJA WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, strony: ---
 • SZABAN J., (2005), recenzja: Od zarządzania do przywództwa B.R. Kuc, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: nr 5
Udział w konferencjach:
 • Zarządzanie w erze turbulencji, 2014
 • VII Ogólnopolski Zjazd Katedr ZZL. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnicz przedsiębiorstwach, 2013
 • Dylematy współczesnego zarządzania, 2013
 • Dobre państwo, 2013
 • Konferencja Dobre państwo, 2013
 • Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu, 2012
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Nurty Badawcze w Naukach o Zarządzaniu, 2012
 • Szanse i zagrożenia dla zarządzania i edukacji w wielokulturowej Europie, 2008
 • Kongres Kadry, 2008
 • Czynniki warunkujące stosowanie nfz w Polsce, 2008
 • Badanie czynników warunkujących wykorzystanie nfz, 2008
 • Kongres Kadry, 2007
 • Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, 2007
 • ZZL i konkurencyjność MSP, 2007
 • Najlepsze praktyki zzl w MSP, 2004
 • Transformation und Europaeische Integration Mittel-Ost-Europas, 2004
 • Report on Management, VII ed. Knowledge Based Economy, 2003
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych, 2003
Członkostwo w organizacjach:
2006–2009
, Fundacja " Warto Być za "
2006–2007
, Kompania Piwowarska
2003
, Fundacja Zarządzanie Publiczne
1997–2002
, Rada Naukowa CBOS
1992–1992
, Stowarzyszenie JICA
Innowacje dydaktyczne:
 • 2018–2018 członek Jury Konkursu HR Innovator
 • 2016–2016 Członek Jury Konkursu HR INNOVATOR 2016
 • 2015–2015 Członek Jury Konkursu HR INNOVATOR 2015
 • 2015 Ekspert, Działanie 4.3.Współpraca międzynarodowa Programu Wiedza, Edukacja i Rozwoj
 • 2014–2014 Członek Jury Konkursu HR INNOVATOR 2014
 • 1974–1975
Informacje Dodatkowe
Działalność społeczna:
1974–1975
Uniwersytet Warszawski,
Doradztwo i działalność ekspercka:
Narodowe Centrum Nauki
Komisja Europejska
Nowoczesna Firma
Kompania Piwowarska
Fundacja "Fundusz Współpracy"
BDO
Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej
Biuro Prawa i Ustroju KPRP Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Przekształceń Własnościowych
Departament Powszechnej Prywatyzacji MPW
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Komisja do Spraw Jakości Prac Magisterskich w Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Komisja Dyscyplinarna do Spraw Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2015
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do Spraw Doktorantów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2015
Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2003
Rada Programowa Studiów Podyplomowych, Wyższa Szkoła Menadżerska, Członek
2002
Rada Programowa Kolegium Finansów i Bankowośc, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek Komisji Programowej
1992–1992
, Japan International Cooperation Agency
Udział w radach nadzorczych:
2008–2012
Członek rady nadzorczej, SPHW
2000–2002
Członek, Centrum Badań Opinii Społecznej