Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
TOMASZ SZANCIŁO

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy

dr hab. TOMASZ SZANCIŁO

CV
Cykle wykładów:
2014
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
2009
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
2009
Okręgowa Izba Radcow Prawnych w Warszawie
2015
Uczelnia Łazarskiego
2009
Wyższa Szkoła Administracyjno - Społeczna
2011
Uniwersytet Warszawski
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • SZANCIŁO T. (2017), Konsorcjum jako zmowa przetargowa ograniczającą konkurencję, FINANSE KOMUNALNE, 1-2 (216-217), s.17-29
  • SZANCIŁO T. (2016), Wpływ skazania wspólnika spółki jawnej na koncesję na obrót paliwami ciekłymi udzieloną spółce, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 12 (292), s.45-54
  • SZANCIŁO T. (2016), Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej z powodu zaległości po stronie odbiorcy a obowiązek informacyjny przedsiębiorcy, STUDIA PRAWNICZE (PAN), 3 (207), s.129-147
  • SZANCIŁO T. (2016), Premie pieniężne i podobne opłaty jako przedmiot czynu nieuczciwej konkurencji – uwagi polemiczne, PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.7-31
  • SZANCIŁO T. (2016), Solidarna odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO, 2, s.415-450
  • SZANCIŁO T. (2015), Odpowiedzialność cywilna notariusza w przypadku dokonania czynności sprzecznej z prawem, REJENT, 8(292), s.68-98
Rozdziały w monografiach:
  • SZANCIŁO T. (2017), Forma dokumentowa zawarcia umowy w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.969-986
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • Prawo przewozowe w transporcie lądowym krajowym i międzynarodowym, 2014