Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI

prof.
WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI

Katedra Ekonomii

prof. WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2015
Starszy wykładowca, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego
2013–2015
Profesor zwyczajny, Katedra Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
1999–2013
Profesor zwyczajny, Katedra Europeistyki, Akademia Leona Koźmińskiego
1992
Profesor zwyczajny, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
1987–1992
Profesor nadzwyczajny, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
1976–1987
Docent, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
1968–1976
Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
1961–1968
Asystent, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze:
 • globalizacja
 • gospodarka światowa
 • finanse międzynarodowe
 • ekonomia
 • czynniki wzrostu gospodarczego
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze/ekonomiczne
 • polityka gospodarcza
Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:
1991
Indiana University, USA
1990
Northern State University, USA
1989
London School of Slavonic and East EuropeanStudies, Wielka Brytania
1989
University of Glasgow, Wielka Brytania
1988
Uniwersytet w Tybindze, Niemcy
1988
Uniwersytet w Saarbrucken, Niemcy
1988
Uniwersytet w Moguncji, Niemcy
2008
Uniwersytet Warszawski, Polska
Stypendia/ Nagrody:
1999
Doktor Honoris Causa (New York University).
Cykle wykładów:
1991
Notre Dame University, USA
1984
Indiana University, USA
1978
Kent State University, USA
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SIWIŃSKI W. (2013), Kryzys lat 2007-2009 i luka informacyjna w sektorze finansowym, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2, s.6-22
 • SIWIŃSKI W. (2011), Globalny kryzys gospodarczy i jego implikacje dla polityki pieniężnej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s.10-29
 • SIWIŃSKI W. (2008), Ekonomia a polityka gospodarcza, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1, s.86-90
 • SIWIŃSKI W. (2006), Czy integracja europejska przyspieszy wzrost gospodarczy Polski i krajów Europy Środkowowschodniej?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(79), s.3-10
 • SIWIŃSKI W. (2005), Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, EKONOMISTA, 6, s.724-747
 • SIWIŃSKI W. (2003), Deficyty płatnicze krajów transformujących się w świetle międzyokresowej teorii bilansu płatniczego, EKONOMISTA, ---, s.145-164
Monografie:
 • SIWIŃSKI W., WOJTOWICZ D. (2010), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Warszawa, POLTEXT
 • SIWIŃSKI W., SOCHA M., MICHAŁEK J. (2007), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • SOCHA M., SIWIŃSKI W., MICHAŁEK J. (2003), Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Rozdziały w monografiach:
 • SIWIŃSKI W. (2016), Finanse i bezpieczne gospodarowanie w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.179-215
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SIWIŃSKI W. (2012), Wzrost gospodarczy i międzynarodowa integracja kapitałowa Polski: korzyści i zagrożenia w: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Witold Morawski, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.121-139
 • SIWIŃSKI W. (2011), Zarządzanie jako dyscyplina naukowa w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.131-136
 • SIWIŃSKI W. (2010), Nierównowaga płatnicza krajów Europy Środkowo-Wschodniej i obecny kryzys finansowy w: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Siwiński W., Wojtowicz D., Warszawa, POLTEXT, s.41-58
 • SIWIŃSKI W. (2008), Wzrost gospodarczy Polski i krajów Europy Środkowo - Wschodniej: czy jest możliwa trwała konwergencja dochodowa w: Konwergencja gospodarcza Polski, Liberda B., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.118-142
 • SIWIŃSKI W., SOCHA M., MICHAŁEK J. (2007), Realna i nominalna konwergencja - podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne w: Polska w Unii Europejskiej Dynamika konwergencji ekonomicznej, Michałek J.J., Siwiński W., Socha M., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.13-41
 • SIWIŃSKI W. (2007), Unia Europejska i wzrost gospodarczy - perspektywy dla Polski i krajów Europy Centralnej w: Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Michałek J.J., Siwiński W., Socha M., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.42-67
 • SIWIŃSKI W. (2004), Globalizacja gospodarki: nadzieja czy zagrożenie? w: Uniwersyteckie wykłady na koniec starego i początek nowego tysiąclecia, Kamińska E., Warszawa, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI, s.---
 • SIWIŃSKI W. (2003), Równowaga płatnicza a otwieranie gospodarki krajów transformujących się w: Od Liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską, Michałek J. J., Siwiński W., Socha M., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.239-267
 • SIWIŃSKI W. (2003), Gospodarka Światowa w: Ekonomia dla prawników i nie tylko, Bednarski M., Wilkin J., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.421-437
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Czego nauczył nas kryzys gospodarczy, 2012
 • Kongres Statystyki Polskiej, 2012
 • Jednocząca się Europa a globalny kryzys gospodarczy, 2009
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
Członkostwo w organizacjach:
2016
, Kasa im. J. Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki
2015
, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
2014
, Towarzystwo Naukowe Warszawskie
2009
, Kasa im. J. Mianowskiego
2006–2014
, Fundacja Rektorów Polskich
2006
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
2002–2004
, Państwowa Komisja Akredytacyjna
1998–2002
, Forum Akademicko-Gospodarcze
1996–2004
, Instytut Koniunktur i Cen
1996
, Polskie Forum Akademicko – Gospodarcze
1994
, American Economic Association
1993–1999
, Aliance Francais
1993
, Aliance Francais
1992
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
1991–2006
, Polish American Fulbright Commision
1991–1999
, Council of Europe: Higher Education and Research Committee
1989–2002
, European Association of International Education
1989–1992
, European Association of International Education
1989–1995
, Council of Europe: University and Research Committee
1989–1999
, Council of Europe: University and Research Committee
Informacje Dodatkowe
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Komisja do Spraw Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Zespołu
2011–2011
Komisja do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2010–2015
Komisja do Spraw Jakości Prac Magisterskich w Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2009–2011
Komisja ds. Odznaczeń, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Rada Programowa Studiów Ekonomiczno - Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2008–2011
Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich w zakresie Ekonomii, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007–2015
Komisja Etyki, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2007
Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2003–2013
, Akademia Leona Koźmińskiego
1999–2002
Senat, Uniwersytet Warszawski, Członek
1993–1999
, Uniwersytet Warszawski
1987–1993
, Uniwersytet Warszawski
1984–1986
, Indiana University
1981–1984
, Uniwersytet Warszawski
1979–1981
, Uniwersytet Warszawski
1974–1977
, Uniwersytet Warszawski
Udział w radach nadzorczych:
2009–2015
Wiceprezes zarządu, Kasa im. J. Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki
1996–2002
Członek zarządu, Forum Akademicko - Gospodarcze