Wizytówkawyszukaj pracownika

prof. WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI

prof.
WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI

Katedra Ekonomii

prof. WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI

CV
Zainteresowania badawcze:
 • czynniki wzrostu gospodarczego
 • ekonomia
 • finanse międzynarodowe
 • globalizacja
 • gospodarka światowa
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze/ekonomiczne
 • polityka gospodarcza
Stypendia/ Nagrody:
1999
Doktor Honoris Causa (New York University).
Cykle wykładów:
1991
Notre Dame University, polkowicki (Polkowice)
1984
Indiana University, polkowicki (Polkowice)
1978
Kent State University, polkowicki (Polkowice)
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • SIWIŃSKI W. (2013), Kryzys lat 2007-2009 i luka informacyjna w sektorze finansowym, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2, s.6-22
 • SIWIŃSKI W. (2011), Globalny kryzys gospodarczy i jego implikacje dla polityki pieniężnej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s.10-29
 • SIWIŃSKI W. (2008), Ekonomia a polityka gospodarcza, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1, s.86-90
 • SIWIŃSKI W. (2006), Czy integracja europejska przyspieszy wzrost gospodarczy Polski i krajów Europy Środkowowschodniej?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(79), s.3-10
 • SIWIŃSKI W. (2005), Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, EKONOMISTA, 6, s.724-747
 • SIWIŃSKI W. (2003), Deficyty płatnicze krajów transformujących się w świetle międzyokresowej teorii bilansu płatniczego, EKONOMISTA, ---, s.145-164
Monografie:
 • SIWIŃSKI W., WOJTOWICZ D. (2010), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Warszawa, POLTEXT
 • SIWIŃSKI W., SOCHA M., MICHAŁEK J. (2007), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • SOCHA M., SIWIŃSKI W., MICHAŁEK J. (2003), Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Rozdziały w monografiach:
 • SIWIŃSKI W. (2016), Finanse i bezpieczne gospodarowanie w: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.179-215
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SIWIŃSKI W. (2012), Wzrost gospodarczy i międzynarodowa integracja kapitałowa Polski: korzyści i zagrożenia w: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Witold Morawski, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.121-139
 • SIWIŃSKI W. (2011), Zarządzanie jako dyscyplina naukowa w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warszawa, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.131-136
 • SIWIŃSKI W. (2010), Nierównowaga płatnicza krajów Europy Środkowo-Wschodniej i obecny kryzys finansowy w: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Siwiński W., Wojtowicz D., Warszawa, POLTEXT, s.41-58
 • SIWIŃSKI W. (2008), Wzrost gospodarczy Polski i krajów Europy Środkowo - Wschodniej: czy jest możliwa trwała konwergencja dochodowa w: Konwergencja gospodarcza Polski, Liberda B., Warszawa, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.118-142
 • SIWIŃSKI W. (2007), Unia Europejska i wzrost gospodarczy - perspektywy dla Polski i krajów Europy Centralnej w: Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Michałek J.J., Siwiński W., Socha M., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.42-67
 • SIWIŃSKI W., SOCHA M., MICHAŁEK J. (2007), Realna i nominalna konwergencja - podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne w: Polska w Unii Europejskiej Dynamika konwergencji ekonomicznej, Michałek J.J., Siwiński W., Socha M., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.13-41
 • SIWIŃSKI W. (2004), Globalizacja gospodarki: nadzieja czy zagrożenie? w: Uniwersyteckie wykłady na koniec starego i początek nowego tysiąclecia, Kamińska E., Warszawa, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI, s.---
 • SIWIŃSKI W. (2003), Gospodarka Światowa w: Ekonomia dla prawników i nie tylko, Bednarski M., Wilkin J., Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.421-437
 • SIWIŃSKI W. (2003), Równowaga płatnicza a otwieranie gospodarki krajów transformujących się w: Od Liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską, Michałek J. J., Siwiński W., Socha M., Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.239-267
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
 • Czego nauczył nas kryzys gospodarczy, 2012
 • Kongres Statystyki Polskiej, 2012
 • Jednocząca się Europa a globalny kryzys gospodarczy, 2009
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
Członkostwo w organizacjach:
2016
, Kasa im. J. Mianowskiego, Fundacja Popierania Nauki
2015
, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
2014
, Towarzystwo Naukowe Warszawskie
2009
, Kasa im. J. Mianowskiego
2006–2014
, Fundacja Rektorów Polskich
2006
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
2002–2004
, Państwowa Komisja Akredytacyjna
1998–2002
, Forum Akademicko-Gospodarcze
1996–2004
, Instytut Koniunktur i Cen
1996
, Polskie Forum Akademicko – Gospodarcze
1994
, American Economic Association
1993–1999
, Aliance Francais
1993
, Aliance Francais
1992
, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
1991–2006
, Polish American Fulbright Commision
1991–1999
, Council of Europe: Higher Education and Research Committee
1989–2002
, European Association of International Education
1989–1992
, European Association of International Education
1989–1995
, Council of Europe: University and Research Committee
1989–1999
, Council of Europe: University and Research Committee