Wizytówkawyszukaj pracownika

dr WOJCIECH STRZELCZYK

dr
WOJCIECH STRZELCZYK

Katedra Rachunkowości

dr WOJCIECH STRZELCZYK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • rozwój społeczno-gospodarczy
 • polityka regionalna i lokalna
 • zagadnienia finansów samorządowych
 • rachunkowość zarządcza i finansowa
 • ekonomiczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego
Staże:
2012
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
2014
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Polska
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DOBIJA D., GROSSI G., STRZELCZYK W. (2019), The impact of competing institutional pressures and logics on the use of performance measurement in hybrid universities, PUBLIC PERFORMANCE & MANAGEMENT REVIEW, online, s.28
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., GROSSI G., STRZELCZYK W. (2019), Rational and symbolic uses of performance measurement: Experiences from Polish universities, ACCOUNTING, AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL, vol. 32, issue: 3, s.750-781
 • Stanny M., STRZELCZYK W. (2017), Pomiar kondycji finansowej jednostek samorządu lokalnego - kwerenda międzynarodowa, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 49(1/2017), s.372-383
 • Stanny M., STRZELCZYK W. (2015), Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji dochodowej gmin a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w Polsce, ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU, 4, s.301-307
 • STRZELCZYK W., Guzik H. (2015), Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa, STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN, CLXI, s.459-468
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRZELCZYK W. (2014), Ochrona konserwatorska a planowanie przestrzenne. Studium przypadku dzielnicy Stare Miasto w Krośnie, ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA", 11, s.93-111
 • STRZELCZYK W. (2014), Atrakcyjność inwestycyjna regionów a lokalizacja przedsiębiorstw, ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES, 2, s.5-25
 • STRZELCZYK W., Guzik H. (2014), Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 12 (936), s.17-33
 • STRZELCZYK W., Bril J. (2013), Kontrowersje wokół udomowienia banków, ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA", 10, s.53-71
 • STRZELCZYK W. (2013), Gentryfikacja jako współczesny problem gospodarowania przestrzenią, ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA", 9, s.125-136
 • STRZELCZYK W. (2013), Nadmierne zadłużanie się samorządów, ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA", 10, s.87-100
Monografie:
 • STRZELCZYK W., Stanny M. (2018), Kondycja finansowa samorządów lokalnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich: ujęcie przestrzenne, Warszawa, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
Rozdziały w monografiach:
 • Zieniuk P., STRZELCZYK W. (2015), Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego w: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, B. Micherda, DIFIN, s.49-72
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRZELCZYK W., Zawilińska B. (2014), Activities of national parks as source of revenue for their communes. Case study of Babia Góra National Park w: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, A. Nalepka, A.Ujwary-Gil, Nowy Sącz, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, s.211-226
 • STRZELCZYK W. (2013), Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, B. Micherda, M. Andrzejewski, Kraków, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
 • STRZELCZYK W., Kryskova L. (2013), Public Aid in Financing Innovations in Poland: the Operational Programme 'Innovate Economy' w: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Nowy Sącz, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, s.169-186
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2016–2019 Pomiar i komunikowanie dokonań w szkolnictwie wyższym w Polsce i krajach nordyckich
Udział w konferencjach:
 • KONDYCJA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A MOŻLIWOŚCI WYNIKAJĄCE Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014- 2020, 2016
 • XXII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurecyjności i rosnących wymagań konsumentów, 2014
 • Problemy gospodarki przestrzennej. Konferencja Naukowa 2013, 2013
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów, 2013
 • Problemy gospodarki przestrzennej. Konferencja Naukowa 2012, 2012