Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
ADAM ANDRZEJEWSKI

Katedra Prawa Administr.,Publicznego Gospodar. i Handlowego

dr ADAM ANDRZEJEWSKI

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Adiunkt, Katedra Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego, Akademia Leona Koźmińskiego
2016–2017
Adiunkt, Katedra Prawa Handlowego, Akademia Leona Koźmińskiego