Wizytówkawyszukaj pracownika

mgr inż.
MARTA WOJTYRA

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

mgr inż. MARTA WOJTYRA

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • KĄCIAK E., KOŁADKIEWICZ I., WOJTYRA M., Thongpapanl N. (2020), The role of social networks in shaping entrepreneurial exit strategies, INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL, online, s.online
  • WOJTYRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2016), Firmy rodzinne w Polsce. Co już wiemy, a czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć? Przegląd wyników badań, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Zeszyt 6, Część II, s.121-145
  • WOJTYRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2016), Entrepreneurial Exit: Research Perspectives and Challenges, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, nr. 3 (62), s.89–106
  • WOJTYRA M. (2016), Facilitating business transfer in Poland – an analysis of matching platforms, MARKETING I RYNEK, 12, s.27-36
  • WOJTYRA M., KOŁADKIEWICZ I. (2015), Sukcesja zewnętrzna w firmie rodzinnej. Ważne wyzwanie dla współczesnych gospodarek, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Zeszyt 7, Część I, s.23-38
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • VI Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne, 2016
  • V Konferencja Naukowa 'Firmy Rodzinne', 2015