Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
PIOTR MACIĄG

Katedra Ekonomii

dr PIOTR MACIĄG

Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
  • NOGA A., JARZĘBOWSKI S., MACIĄG P. (2020), Co-Productivity as a New Value Theory in Value Chain Analysis, CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Volume 28, No. 1, s.52-65
  • MACIĄG P. (2016), Wirtualna a doskonała konkurencja, E-MENTOR, 5 (67), s.46-52
Działalność Naukowa
Udział w konferencjach:
  • Western Economic Association International - 92nd Annual Conference, 2017