Wizytówkawyszukaj pracownika

dr
AGATA STASIK

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym

dr AGATA STASIK

CV
Zainteresowania badawcze:
 • metodologia badań społecznych
 • Studia nad nauką i technologią
 • Innowacje technologiczne i biznesowe
Staże:
2013
Gothenburg University, Szwecja
2011
University of Vienna, Austria
Stypendia/ Nagrody:
2013
Visby Scholarship for PhD students (Instytut Szwedzki).
Cykle wykładów:
2014
Akademia Leona Koźmińskiego
2011
Uniwersytet Warszawski
2015
Akademia Leona Koźmińskiego
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • Türkeli S., Huang B., Kemp R., STASIK A. (2019), Circular Economy as a Glocal Business Activity: Mobile Phone Repair in the Netherlands, Poland and China, ENERGIES, vol. 3, no 12, s.498
 • STASIK A. (2018), Narracje o przyszłości a projektowanie innowacji – perspektywa studiów nad nauką i technologią, STAN RZECZY, 1, s.157-177
 • STASIK A., Wilczyńska E. (2018), How do we study crowdfunding? An overview of methods and introduction to new research agenda, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26, s.49-78
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D., STASIK A. (2018), Anecdotal evidence: understanding organizational reality through organizational humorous tales, HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, 31(3), s.539-561
 • STASIK A. (2018), Zastosowanie crowdfundingu we wspieraniu innowacji w dziedzinie zielonej energii: przegląd praktyk oraz diagnoza potencjału i barier, E-MENTOR, 1, s.54-62
 • STASIK A. (2017), Global controversies in local settings: anti-fracking activism in the era of Web 2.0, JOURNAL OF RISK RESEARCH, online first, s.1-17
 • STASIK A., Lis A. (2017), Hybrid forums, knowledge deficits and the multiple uncertainties of resource extraction: Negotiating the local governance of shale gas in Poland, Energy Research & Social Science, 28, s.29-36
 • STASIK A. (2015), Jak prowadzić partycypacyjną ocenę technologii? Przegląd metod i technik, STUDIA BAS, 43, s.87-111
 • STASIK A. (2015), Obywatel współbadacz, czyli o pożytkach z dzielenia laboratorium - renegocjowanie umowy pomiędzy naukowcami a amatorami, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 4, s.101-126
 • Stankiewicz P., STASIK A., Suchomska J. (2015), Od informowania do współdecydowania i z powrotem: prototypowanie technologicznej demokracji, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3, s.65-101
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STASIK A. (2014), Ocena oddziaływania technologii w erze niepewności – wyzwanie poznawcze jako wyzwanie polityczne, POLITYKA SPOŁECZNA, 4-5, s.13-17
Monografie:
 • STASIK A. (2019), Współwytwarzanie wiedzy o technologii, Toruń, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
Rozdziały w monografiach:
 • STASIK A., Gendźwiłł A. (2014), Higher education in Poland – for whom and for what? Comparative analysis of two reform projects prepared by the “consultants” and the “academic community w: Reforming Social Sciences, Humanities and Higher Education in Easern Europe after 1991, Olga Breskowa, Anatoli Mikhailov, Newcastle on Tyme, Cambridge Scholars Publishing, s.31-49
 • STASIK A., Gendźwiłł A. (2012), Projektowanie badania jakościowego w: Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Dariusz Jemielniak, Warszawa, PWN, s.1-21
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2015–2017 Dynamika tworzenia innowacji technologicznych i biznesowych w przedsięwzięciach finansowanych społecznościowo: projekty z dziedziny energii
 • 2014–2017 Gaz z łupków nowym wyzwaniem dla Europy: rola wiedzy eksperckiej w procesach integracji europejskiej
Udział w konferencjach:
 • XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Solidarność w czasach nieufności, 2016
 • 3rd Energy and Society Conference: Transforming Energy for Society, 2016
 • 14th EASA Biennial Conference of European Association of Social Anthropologists Anthropological legacies and human futures, 2016
 • Early Stage Researcher Colloquium 2015, 2015
 • Science, Policy and Society. Bridging the gap between risk and science., 2015
 • Risks and opportunitis in the civil society - public insititutions relationships, 2015
 • Changing Worlds. Ideologies, Utopias and Ambitions in Science and Technology, 2014
 • Situating Solidarities. Social challenges for science and technology studies, 2014
 • 2nd Energy & Society Conference: Energy Transitions as Societal Transitions: Challenges for the Present and the Future, 2014
 • Large-scale energy projects: a view from society, 2014
 • XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 2013
 • 22nd SRA-E (Society for Risk Analysis Europe) Conference: Safe Societies – coping with complexity and major risk, 2013
 • Annual Meeting of the Society of Social Studies of Science. Design and displacement – social studies of science and technology, 2012
 • 11th Annual IAS-STS Conference: Critical Issues in Science and Technology Studies, 2012